PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Effect of fertilization on roseroot (Rhodiola rosea L.) yield and content of active compounds

Warianty tytułu
PL
Wpływ nawożenia na plon różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) i zawartość związków czynnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Roseroot (Rhodiola rosea L.) is an important medicinal plant with welldocumented adaptogenic activity. The decrease in its natural resources induces to undertake research on the introduction of this species into cultivation. The aim of the present work was to determine the effect of organic and mineral fertilization on increasing the biomass of underground parts of Rh. rosea and the level of biologically active compounds. Throughout the study period, the highest raw material yield was obtained after the application of the following doses of mineral fertilization: N – 60.0 kg·ha-1, P – 35.2 kg·ha-1, K – 83.0 kg·ha-1, without manure. The use of manure caused a decrease in the average rhizome and root weight by more than 20%. Mineral fertilization application increased the average raw material yield by about 30–40% and allowed obtaining the highest weight of underground organs of the species in question already in the fourth year of cultivation. Furthermore, the present study demonstrates that mineral fertilization does not affect substantially the level of the individual groups of compounds in the raw material, but the use of manure may significantly reduce the content of phenylpropanoids. The level of active compounds is also influenced by crop age. Two-year-old plants were characterized by the highest content of phenylpropanoids as well as by the lowest content of phenylethanoids and phenolic acids. In the following years of cultivation, no statistically significant changes were observed in the level of the analysed groups of compounds.
PL
Różeniec górski (Rhodiola rosea L.) jest ważną rośliną leczniczą o udokumentowanym działaniu adaptogennym. Zmniejszanie się jego zasobów w stanie naturalnym skłania do podejmowania badań nad wprowadzeniem tego gatunku do uprawy. Prezentowana praca miała na celu określenie wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na przyrost masy części podziemnych Rh. rosea i poziom związków biologicznie czynnych. W całym okresie trwania eksperymentu, największy plon surowca uzyskiwano po zastosowaniu następującej dawki nawożenia mineralnego: N – 60,0 kg·ha-1, P – 35,2 kg·ha-1, K – 83,0 kg·ha-1, bez obornika. Wprowadzenie obornika powodowało spadek przeciętnej masy kłączy z korzeniami o ponad 20%. Zastosowanie nawożenia mineralnego zwiększało średni plon surowca o około 30–40% i pozwalało uzyskać najwyższą masę organów podziemnych już w czwartym roku uprawy. Przeprowadzone badania wskazują ponadto, że nawożenie mineralne nie wpływa znacząco na poziom poszczególnych grup związków czynnych w surowcu, natomiast wprowadzenie obornika może istotnie obniżyć zawartość fenylopropanoidów. Na poziom związków czynnych ma również wpływ wiek uprawy. Rośliny dwuletnie wyróżniały się największą zawartością fenylopropanoidów oraz najmniejszą – fenyloetanoidów i kwasów fenolowych. W kolejnych latach uprawy nie obserwowano istotnych statystycznie zmian poziomu omawianych grup związków
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
p.109-121,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany, Breeding and Agricultural Technology, Kolejowa 2, 62-064 Plewiska, Poland
autor
 • Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
 • Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
 • Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
autor
 • Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland
Bibliografia
 • Adamczak, A., Gryszczyńska, A., Buchwald, W. (2014). Biometric and phytochemical variability of roseroot (Rhodiola rosea L.) from field cultivation. Herba Pol., 60(1), 7–17.
 • Altantsetseg, K., Przybył, J.L., Węglarz, Z., Geszprych, A. (2007). Content of biologically active compounds in roseroot (Rhodiola sp.) raw material of different derivation. Herba Pol., 53(4), 20–26.
 • Borisova, A.G. (1939). Rod Rodiola – Rhodiola L. In: Flora SSSR, Komarov V.L., Juzepchuk S.V. (eds.). IX. Moscov – Leningrad, Izdatielstvo Akad. Nauk SSSR, 24–45.
 • Buchwald, W., Mścisz, A., Krajewska-Patan, A., Furmanowa, M., Mielcarek, S., Mrozikiewicz, P.M. (2006). Contents of biologically active compounds in Rhodiola rosea roots during the vegetation period. Herba Pol., 52(4), 39–43.
 • Bykov, V.A., Zapesochnaya, G.G., Kurkin, V.A. (1999). Traditional and biotechnological aspects of obtaining medicinal preparations from Rhodiola rosea L. (a review). Pharm. Chem. J., 33(1), 29–40.
 • De Sanctis, R., De Bellis, R., Scesa, C., Mancini, U., Cucchiarini, L., Dachà, M. (2004). In vitro protective effect of Rhodiola rosea extract against hypochlorous acid-induced oxidative damage in human erythrocytes. BioFact., 20(3), 147–59.
 • Dreger, M., Krajewska-Patan, A., Furmanowa, M., Mścisz, A., Łowicka, A., Górska-Paukszta, M., Mrozikiewicz, P.M. (2007). Rhodiola rosea L (różeniec górski) w kulturach in vitro. Herba Pol., 53(2), 35–36.
 • Galambosi, B. (2006). Demand and Availability of Rhodiola rosea L. Raw Material. In: Medicinal and Aromatic Plants, Bogers R.J., Cracer L.E., Lange D. (eds.). Netherlands, Springer, 223–236.
 • Galambosi, B., Galambosi, Z., Uusitalo, M., Heinonen, A. (2009). Effects of plant sex on the biomass production and secondary metabolites in roseroot (Rhodiola rosea L.) from the aspect of cultivation. Z. Arznei-Gewürzpfla., 14(3), 114–121.
 • Jezierska, A. (1995). Różeniec górski – roślina o cennych właściwościach leczniczych. Wiad. Ziel., 37(3), 4–5.
 • Khanum, F., Bawa, A.S., Singh, B. (2005). Rhodiola rosea: A versatile adaptogen. Comp. Rev. Food Sci. Food Saf., 4, 55–62.
 • Kołodziej, B., Sugier, D. (2012). Selected elements of biology and morphology of roseroot in south-eastern Poland. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 11(5), 127–142.
 • Kołodziej, B., Sugier, D. (2013). Influence of plants age on the chemical composition of roseroot (Rhodiola rosea L.) Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 12(3), 147–160.
 • Kozłowski, J., Szczyglewska, D. (2001). Biologia kiełkowania nasion roślin leczniczych. Cz. XXII. Gatunki z rodziny gruboszowatych ( Crassulaceae). Rhodiola rosea L. Herba Pol., 47(2), 137–141.
 • Krajewska-Patan, A., Dreger, M., Górska-Paukszta, M., Łowicka, A., Furmanowa, M., Mrozikiewicz, P.M. (2005). Rhodiola rosea L. (różeniec górski) – stan badań biotechnologicznych. Herba Pol., 51(3/4), 50–63.
 • Krukowski, M., Krakowski, K., Malicki, M., Szczęśniak, E. (2009). Rozmieszczenie i biologia różeńca górskiego Rhodiola rosea L. w polskich Karkonoszach. Przyr. Sud., 12, 3–8.
 • Kucharski, W.A., Mordalski, R., Buchwald, W., Mielcarek, S. (2011). Różeniec górski – porównanie uprawy w systemie konwencjonalnym i ekologicznym. J. Res. Appl. Agric. Eng., 56(3), 232–235.
 • Kurkin, V.A., Zapesochnaya, G.G., Gorbunov, Y.N., Nukhimovskii, E.L., Shreter, A.I., Schavlinskii, A.N. (1986). Khimicheskoye issledovaniye niekotorykh vidov rodov Rhodiola L. i Sedum L. i voprosy ikh khemosistematiki. Rast. Res., 22(3), 310–319.
 • Panossian, A., Wikman, G., Sarris, J. (2010). Roseroot (Rhodiola rosea): Traditional use, chemical composition, pharmacology and clinical efficacy. Phytomed., 17, 481–493.
 • Pawłowska, S. (1955). Rhodiola L., Różeniec. In: Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. VII, Szafer W., Pawłowski B. (eds.) Kraków, PWN, 34. Peschel, W., Prieto, J.M., Karkour, C., Williamson, E.M. (2013). Effect of provenance, plant part and processing on extract profiles from cultivated European Rhodiola rosea L. for medicinal use. Phytochem., 86, 92–102.
 • Platikanov, S., Evstatieva, L. (2008). Introduction of wild golden root (Rhodiola rosea L.) as a potential economic crop in Bulgaria. Econ. Bot., 62(4), 621–627.
 • Przybył, J., Węglarz, Z., Pawełczak, A. (2004). Zmienność w obrębie populacji różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) pod względem plonu surowca i zawartości związków biologicznie czynnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 497, 525–531.
 • Rohloff, J. (2002). Volatiles from rhizomes of Rhodiola rosea L. Phytochem., 59(6), 655–661.
 • Siwicki, A.K., Skopińska-Różewska, E., Hartwich, M., Wójcik, R., Bakuła, T., Furmanowa, M., Bałan, B.J., Sommer, E., Mielcarek, S., Buchwald, W., Krajewska-Patan, A., Mścisz, A.,
 • Mrozikiewicz, P.M., Bany, J. (2007). The influence of Rhodiola rosea extracts on non-specific and specific cellular immunity in pigs, rats and mice. Centr. Eur. J. Immunol., 32(2), 84–91.
 • Skopińska-Różewska, E., Hartwich, M., Siwicki, A.K., Wasiutyński, A., Sommer, E., Mazurkiewicz, M., Bany, J., Skurzak, H. (2008). The influence of Rhodiola rosea extracts and rosavin on cutaneous angiogenesis induced in mice after grafting of syngeneic tumor cells. Centr. Eur. J. Immunol., 33(3), 102–107.
 • Skopińska-Różewska, E., Sokolnicka, I., Siwicki, A.K., Stankiewicz, W., Dąbrowski, M.P., Buchwald, W., Krajewska-Patan, A., Mielcarek, S., Mścisz, A., Furmanowa, M. (2011). Dosedependent in vivo effect of Rhodiola and Echinacea on the mitogen-induced lymphocyte proliferation in mice. Pol. J. Vet. Sci., 14(2), 265–272.
 • StatSoft Inc. STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. 2005. www.statsoft.com
 • Węglarz, Z., Przybył, J.L., Geszprych, A. (2008). Roseroot (Rhodiola rosea L.): Effect of internal and external factors on accumulation of biologically active compounds. In: Bioactive molecules and medicinal plants. Ramawat, K.G., Mérillon, J.M. (eds.). Berlin Heidelberg, Springer, 297–315.
 • Wolski, T., Baj, T., Ludwiczuk, A., Głowniak, K., Czarnecka, G. (2008). Rodzaj Rhodiola – systematyka, skład chemiczny, działanie i zastosowanie oraz analiza fitochemiczna korzeni dwu gatunków różeńca: Rhodiola rosea L. oraz Rhodiola quadrifida (Pall.) Fish et Mey. Post. Fitoter., 9(1), 2–14.
 • Zdanowski, R., Lewicki, S., Skopińska-Różewska, E., Buchwald, W., Mrozikiewicz, P.M., Stankiewicz, W. (2014). Alcohol- and water-based extracts obtained from Rhodiola rosea affect differently the number and metabolic activity of circulating granulocytes in Balb/c mice. Ann. Agric. Environ. Med., 21(1), 120–123.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e16a3733-8667-4668-b160-d1aaad343af0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.