PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Multi-criterion optimisation of photovoltaic systems for municipal facilities

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Optymalizacja wielokryterialna systemów fotowoltaicznych dla obiektów komunalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
p.91-96,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Faculty of Powering and Automation of Agricultural Processes, Krakow University of Agriculture, Balicka 116B, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Faculty of Powering and Automation of Agricultural Processes, Krakow University of Agriculture, Balicka 116B, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Faculty of Powering and Automation of Agricultural Processes, Krakow University of Agriculture, Balicka 116B, 30-149 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Bartnik R. 2008. Rachunek efektywności techniczno-ekonomicznej w energetyce zawodowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole.
 • Bławat F. 2010. Analiza Ekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk.
 • Dziennik Ustaw z 2005 roku. Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dz.U.05.203. 1684.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • Jerzemowska M. (red.) 2006. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE. Warszawa.
 • Johnson H. 2000. Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, LIBER. Warszawa.
 • Knaga J., Szul T. 2012. Optimising the selection of batteries for photovoltaic applications. TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture - 2012, Vol. 12, No. 1, 73-77.
 • Laudyn D. 1999. Rachunek ekonomiczny w elektro-energetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki 2009. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Załącznik do uchwały 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009.
 • Modzelewski A. 2010. Wyzwania związane z inwestycjami w nowe moce wytwórcze Elektroenergetyka: współczesność i rozwój. Nr 2-3(4-5). Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. s. 38-45.
 • Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), Rio de Janeiro, 1992.
 • Rączka J. 2002. Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego. TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Investment in Environmental Infrastructure in Poland. NFOŚiGW. Warszawa.
 • Roguwski W. 2004. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. „W sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii", Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1229
 • Skorek J. 2002. Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów ko generacyjnych małej mocy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice.
 • Szul T. 2012. Energetyczne wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w średniej wielkości oczyszczalni ścieków. Część 2. Analiza ekonomiczna . Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 2.
 • Urząd Regulacji Energetyki. 2013. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2012 r. Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Dz.U. z 2011 nr 94 poz. 551.
 • Wiśniewski G (red.), Więcka A., Dziamski P., Kamińska M., Rosołek K., Santorska A. 2012. Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje. Instytut Energii Odnawialnej. Publikacja Fundacji im. Heinricha Böll. Warszawa.
 • Wojciechowski H. 2010, Efektywność techniczna i ekonomiczna rozproszonych i rozsianych układów wytwarzania energii, „Instal” nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e0635ee1-9210-4b6a-8be3-cf858a03ff49
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.