PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS oraz konceptualnego modelu Wackermana do symulacji fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Use of NRCS composite unit hydrograph and conceptual Wackerman’s model for simulation of flood hydrograph in uncontrolled catchment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Duża liczba niewielkich i niekontrolowanych zlewni skłania do poszukiwania metod, pozwalających na określenie zasobów wodnych. W przypadku zlewni, w których nie dysponuje się danymi hydrologicznymi wykorzystuje się metody pośrednie: analityczne które jednak obarczone są dużym błędem, lub ostatnio coraz bardziej popularne modele matematyczne. Celem pracy było określenie przepływów maksymalnych o prawdopodo-bieństwie wystąpienia wynoszącym: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% i 50%, w zlewni niekontrolowanej Sielskiego Potoku, z wykorzystaniem konceptualnego modelu Wackermana oraz syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS, dla dwóch poziomów uwilgotnienia zlewni. Uzyskane wyniki wykazały różnice w wartościach przepływów maksymalnych prawdopodobnych. W przypadku modelu Wackermana otrzymano typowy hydrogram wezbrania charakteryzujący rzeki górskiej, natomiast w przypadku mo-delu NRCS-UH fala wezbraniowa nie oddawała w pełni górskiego charakteru rzeki Sielski Potok. W obydwu metodach wartości przepływów maksymalnych malały wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa.
EN
Plural number of small and uncontrolled catchments tends to find methods, which allow describing water resources. In case of catchments, in which there is no hydrological information some indirect methods are used: analytical which are loaded of big error, or lately increasingly popular mathematical models. The aim of the paper was to describe maximum flows with probability of exceed: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% and 50% in uncontrolled catchment of Sielski Potok, with use of conceptual Wackerman’s model and NRCS composite unit hydrograph, for two level of catchment’s moisture. The results show differences in maximum flow values. In case of Wackerman’s model the typical flood hydrograph for mountainous river were got, but in NRCS-UH, the flood hydrograph does not fully give mountainous character of Sielski Potok river. In both methods with probability increase, the values of maximum flows decreased.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.65-73,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • Banasik K., Ignar S. 1984. Wykorzystanie hydrogramu jednostkowego w projektowaniu małych zbiorników, Konferencja Naukowo-Techniczna „Zbiorniki retencyjne dla rolnictwa”,SGGW-AR, Warszawa.
  • Kupczyk E., Suligowski R. 1997. Statystyczny opis struktury opadów atmosferycznych jako elementu wejścia do modeli hydrologicznych, [w:] Predykcja opadów i wezbrań o zadanym czasie powtarzalności, U. Soczyńska (red), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 73.
  • Nowicka B., Wolska M. 2003. Wpływ retencji zlewni na formowanie kulminacji wezbrań opadowych, [w:] Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych, M. Gutry-Korycka,B. Nowicka, U. Soczyńska (red), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 107.
  • Ozga-Zielińska M., Brzeziński J. 1997. Hydrologia stosowana, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  • Lambor J., 1971, Hydrologia inżynierska, Arkady, Warszawa.
  • Soczyńska U., Gutry-Korycka M., Buza J. 2003. Ocena zdolności retencyjnej zlewni, [w:] Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych, M. Gutry-Korycka, B. Nowicka, U. Soczyńska (red), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 95-97.
  • Stachy J. (red), 1987, Atlas hydrologiczny Polski, t. I., Wyd. Geologiczne IMGW, Warszawa.
  • Wałęga A., Cupak A. 2011. Informacja hydrologiczna na potrzeby określania stref zagrożenia powodziowego w dolinach rzecznych, red. prof. Janusz Rak, Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 101-120.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e0082a19-a836-4b80-86ab-0e82275a864c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.