PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ ciężaru warstw konstrukcyjnych nawierzchni na wartosc wskaźnika nośności CBR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of surface layers of engineering for evaluation of the capacity CBR
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące badania wskaźnika nośności podłoża (CBR) dla gruntów wątpliwych. W obecnej praktyce inżynierskiej, pomimo zapisów rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych dla dróg samochodowych, laboratoryjne badania CBR gruntów rodzimych są rzadko wykonywane. Oznaczenia wskaźnika CBR wykonano dla różnych poziomów naprężeń od warstw konstrukcyjnych oraz gruntów z różną zawartością frakcji pylastych. Uzyskane wyniki badań skorelowano z obciążeniami warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z nowym katalogiem nawierzchni podatnych i półsztywnych. Ponadto przedstawiono zależności między wskaźnikiem CBR a zawartością frakcji pylastych.
EN
The paper presents the issue concerning the examination of the load index CBR ground for questionable land. In accordance with applicable regulations in the case of soft soil should always be done CBR study, regardless of the water - groundwater. In the current engineering practice, despite the Regulation on the technical conditions for highways, laboratory tests CBR native land are rarely performed. Markings index CBR made for different levels of the stress of the primary structural layers and land with different fractions of silt. The obtained results were correlated with the burden of the weight of structural layers of pavement in accordance with the new catalog of flexible pavements and semi-rigid. In addition, it shows the relationship between an indicator of the CBR and the content of silt fraction.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
2
Opis fizyczny
s.45-54,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, ul.Gen.S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Bibliografia
 • Bednarek, Ł. Mazurek, J. (2011). Ocena wpływu domieszek do kruszywa 0-63mm na poprawę jego wskaźnika nośności na podstawie wyników badań własnych. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 89-94.
 • Gonzalez, C., Barker, W. Bianchini, A. (2012). Reformulation of the CBR procedure. US Army Corps of Engineers.
 • Katalog typowych nawierzchni podatnych oraz półsztywnych (2013). Gdańsk.
 • PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U., nr 43, poz. 430.
 • Sas, W., Głuchowski, A. (2012). Metodyka wyznaczania modułów sprężystości (E iMr) na podstawie badania CBR pod obciążeniem cyklicznym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57, 171-181.
 • Sas, W., Głuchowski, A. (2013). Przewidywanie głębokości kolein gruntów stabilizowanych na podstawie badań obciążeń cyklicznych w aparacie CBR. Roads and Brigdes - Drogi i Mosty, 12, 411-423.
 • Sas, W., Głuchowski, A. (2014). Nośność podłoża drogowego z destruktu betonowego na przykładzie badań CBR. Civil and Environment al Engineering, 149-154.
 • Vogring, M., McDonlad, A. i in. (2003). A laboratory technique for estimating the resilient modulus of unsaturated soil specimens from CBR and unconfined compression tests. 56 Canadian Geotechnical Conference.
 • Wiłun, Z. (2007). Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dfefd236-fa82-4edd-a600-1266d1cfb362
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.