PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | III/1 |
Tytuł artykułu

Jakość i walory użytkowe wody potoku fliszowego o niskiej presji antropogenicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Quality and usable values of water of flysch stream with low anthropopressure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki hydrochemicznych badań potoku Głębieniec (IV rzędu), prawobrzeżnego dopływu rzeki Kamienica. Zlewnia potoku o powierzchni 9,58 km2 ma charakter górski i położona jest w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, gminie Kamienica. Zagospodarowana jest ona w 81% jako grunty leśne, pozostały obszar to grunty rolnicze ekstensywnie użytkowane. Badania prowadzono w 2011 roku w pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na odcinku potoku o długości 3405 m. Bezpośrednio w terenie mierzono odczyn wody, przewodność elektrolityczną właściwą, stopień nasycenia tlenem i stężenie tlenu rozpuszczonego. Natomiast w laboratorium Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oznaczano pozostałe wskaźniki fizykochemiczne: substancje rozpuszczone, NH4, NO3, NO2, PO4, fosfor ogólny, SO4, Cl, Ca, Mg, żelazo ogólne, Mn, Na i K. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że stan ekologiczny wody potoku Głębieniec we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych był bardzo dobry. Woda potoku może być wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia poza punktem pomiarowo-kontrolnym nr 1, ale musi być wcześniej poddana odpowiedniemu uzdatnianiu fizycznemu i chemicznemu ze względu na wysokie stężenie żelaza ogólnego i manganu. Również poza punktem 1 (przekroczone stężenia azotynów), woda w potoku spełnia warunki środowiska życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych.
EN
The paper presents the results of hydrochemical tests of the Głębieniec stream, a 4th order, right-side tributary of the Kamienica river. The stream catchment, of mountain character and area of 9.58km2, is situated in the malopolskie voivodship, limanowski county and Kamienica commune. The 81% of the catchment is managed as forest grounds, the remaining area is an extensively used agricultural land. The analyses were conducted in 2011 in five measurement-control points over a stream stretch of 3405 m. The reaction (pH), electrolytic conductivity, concentrations of oxygen saturation and dissolved oxygen were measured in water samples on site, whereas the other quality indices: dissolved solids, NH4, NO3,NO2, PO4, total phosphorus, SO4, Cl, Ca, Mg, total iron, Mn, Na, and K were assessed in a laboratory of the University of Agriculture in Krakow. On the basis of the assessment results the ecological state of the Głębieniec stream water was rates as very good in all measurement-control points. Except for the measurement-control point No.1, the stream water may be used for potable water supply, but it must be first subjected to physical and chemical treatment due to high concentrations of total iron and manganese. Also, except for point No.1 (exceeded nitrite concentrations), the water in the stream meets the environmental requirements for the water to support cyprinid and salmonid fish life in natural conditions. Statistical analysis revealed that the values of a majority of analysed indices did not differ significantly between the control-measurement points. Very good ecological state and uniform chemical composition over the investigated stretch of the Głębieniec stream evidences a low anthropopressure in the catchment.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.917-929,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Bogdał A., Kowalik T., Kanownik W., Ostrowski K., Wiśnios M. (2012). Ocena stanu fizykochemicznego wód opadowych i odpływających ze zlewni potoku Wolninka.Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 8, 362–365.
 • Cieszkowski M. (2006). Geologiczne walory naukowe Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia. Ochrona Beskidów Zachodnich, 1, 45–57.
 • Frąk M., Baryła A. (2012). Assessment of the state of water quality of the Dzierzgoń Lake using chemical and biological indicators. Annals of Warsaw University ofLife Sciences – SGGW, Land Reclamation, 44 (2), 111–119.
 • Kanownik W. (2005). Impact of mountainous areas management system upon biogenes content in surface waters. EJPAU, 8 (2), #11.
 • Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A., Ostrowski K. (2013). Quality categories of stream water included in a Small Retention Program. Pol. J. Environ. Stud., 22 (1),159–165.
 • Kornaś M., Grześkowiak A. (2011). Wpływ użytkowania zlewni na kształtowanie jakości wody w zbiornikach wodnych zlewni rzeki Drawa. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11, 1 (33), 125–137.
 • Kowalik T., Kanownik W., Bogdał A., Ostrowski K., Rajda W. (2009). Jakość i cechy użytkowe wody potoku Bąbola w aspekcie jej przyszłego magazynowaniaw zbiorniku retencyjnym. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 8 (3–4), 17–23.
 • Lewandowska-Robak M., Górski Ł., Kowalkowski T., Dąbkowska-Naskręt H., Miesikowska I. (2011). Wpływ ścieków oczyszczonych odprowadzanychz Oczyszczalni Ścieków w Tucholi na jakość wody w strudze Kicz. Inżynieriai Ochrona Środowiska, 14 (3), 209–221.
 • Mosiej J., Komorowski H., Karczmarczyk A., Suska A. (2007). Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z aglomeracji łódzkiej na jakość wody w rzekach Ner i Warta. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 6 (2), 19–30.
 • Ostrowska M. (2010). Zmienność stężenia miogenów w wodzie rzeki Mała Panew pod wpływem opadów atmosferycznych i przepływów w rzece. Problemy Ekologii, 14 (3), 139–143.
 • Ostrowski K., Policht A., Rajda W., Bogdał A. (2008). Zmiany przewodności elektrolitycznej i stężeń biogenów w wodzie z biegiem cieku odwadniającego małą zlewnię rolniczą. Zesz. Probl. Postępów Nauk Roln., 528, 123–131.
 • Pawłowski L. (2011). Role of environmental monitoring in implementation of sustainable development. Annual Set The Environment Protection, 13, 333–345.
 • Policht-Latawiec A., Kanownik W., Łukasik D. (2013). Wpływ zanieczyszczeń punktowych na jakość wody rzeki San. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4 (1), 253–269.
 • Pytka A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Gizińska M., Sosnowska B. (2013). Ocena wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód rzeki Bochotniczanki.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/II, 15–29.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiemżycia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 2002 Nr 176, poz. 1455). [2002a]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 Nr 204,poz. 1728). [2002b]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).
 • Smoroń S. (2012). Zagrożenie eutrofizacją wód powierzchniowych wyżyn lessowych Małopolski. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 12 z. 1 (37), 181–191.
 • Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz., Gruss Ł. (2012). Profil zmian wskaźników jakości wody w rzece Stobrawie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 21–35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dfd03076-e2af-4630-8407-860122245298
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.