PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

The effect of vitamin D3 on the osteointegration of dental implants

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Dental surgeons, maxillofacial surgeons and implantologists are increasingly interested in the effects of vitamin D on bone metabolism and the immune system. The correct concentration of this prohormone potentially correlates with success at each stage of osteointegration of endosseous implants. ‪A review of literature related to the topic of the paper.‬ A suitable level of vitamin D3 is crucial from the day of surgery. It influences the modulation of the immune system – increases the production of cathelicidin and defensin, and reduces the expression of proinflammatory cytokines. It also has a positive effect on bone metabolism in osteo-suppression via the induction of osteoblasts and osteoclasts and continuous bone remodeling around the implant after prosthetic restoration. ‪The prevalence of low vitamin D levels in the European population leads to the conclusion that a high deficit is not a factor directly responsible for failures in the process of osteointegration.
Słowa kluczowe
EN
Twórcy
autor
 • Oral Surgery Department, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin, Poland
 • Oral Surgery Department, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin, Poland
autor
 • Oral Surgery Department, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin, Poland
autor
 • Oral Surgery Department, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin, Poland
 • Department of Pediatric, Child Nephrology, Dialysotheraphy and Management of Acute Poisoning, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin, Poland
autor
 • Trauma and Orthopaedic Unit, Independent Public Health Care Centre in Swidnica, Swidnica, Poland
autor
 • Independent Laboratory of Health Promotion, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin, Poland
Bibliografia
 • [1] Napiórkowska L, Franek E. Rola oznaczania witaminy D w praktyce klinicznej [The role of vitamin D in clinical practice]. Chor Serca Naczyń. 2009;6(4):203–210. Polish.
 • [2] Mangano F, Mortellaro C, Mangano N, Mangano C. Is low serum vitamin d associated with early dental implant failure? A retrospective evaluation on 1625 implants placed in 822 patients. Mediators Inflamm. 2016; https://doi.org/10.1155/2016/5319718
 • [3] Wiecha J. Droga pod słońce. Wczesna historia witaminy D [Road to the sun. Early history of vitamin D]. Wiad Chem. 2012;66(7-8):671-96. Polish.
 • [4] Gaber M, Saleh M, Fahmy M, Elba G. Evaluation of the effect of cholecalciferol on titanium implant osseointegration (an experimental study). Alexandria Dent J. 2015;40:33-39.
 • [5] Zhang R, Naughton DP. Vitamin D in health and disease: Current perspectives. Nutr J. 2010;9:1-13. https://doi.org/10.1186/1475-2891-9-65
 • [6] Myszka M, Klinger M. Immunomodulacyjne działanie witaminy D [Immunomodulatory effect of vitamin D]. Post Hig. 2014;68:865-878. Polish. https://doi.org/10.5604/17322693.1110168
 • [7] Pełczyńska M, Jaroszewicz I, Świtalska M, Opolski A. Właściwości biologiczne kalcytriolu i jego nowych analogów − potencjalne zastosowania terapeutyczne [Biological properties of calcitriol and its new analogues - potential therapeutic applications]. Post Hig. 2005;59:129-139. Polish.
 • [8] Bartoszewicz Z, Kondracka A, Bednarczuk T. Wysoka trwałość 25-hydroksy-witaminy D w próbkach surowicy przetrzymywanych w różnych warunkach podczas rutynowo wykonywanych pomiarów immunochemicznych [High stability of 25-hydroxy-vitamin D in serum samples held in various conditions during routine immunochemical measurements]. J Lab Diagnost. 2012;48(3):299-302. Polish.
 • [9] Gruber B. Fenomen witaminy D [Vitamin D phenomenon]. Post Hig. 2015; 69: 127-139. Polish.
 • [10] Żukowska-Szczechowska E, Kiszka B. Niedobór witaminy D – rozpoznawanie i postępowanie w celu redukcji ryzyka sercowo – naczyniowego u chorych na cukrzycę [Vitamin D deficiency - recognition and management of cardiovascular risk reduction in patients with diabetes]. For Zab Metab. 2011; 2(2):151-157. Polish.
 • [11] Lorenc R, Głuszko P, Karczmarewicz E. Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie. Aktualizacja. [Updated recommendations for diagnostic and therapeutic procedures in osteoporosis]. Med Prakt. 2013;1:10-14. Polish.
 • [12] Płudowski P, Karczmarewicz E, Bayer M, et al. Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe − Recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynol Pol. 2013;64:319-327. https://doi. org/10.5603/EP.2013.0012
 • [13] Pawlak J, Doboszyńska A. Witamina D w chorobach alergicznych [Vitamin D in allergic diseases]. Post Hig. 2014;68:1152-1170. Polish. https://doi.org/10.5604/17322693.1120992
 • [14] Jasik A, Tałałaj M, Paczyńska M, Walicka M, Wąsowski M, Marcinowska-Suchowierska E. Witamina D i osteoporoza [Vitamin D and osteoporosis]. Post Nauk Med 2008;1:8-13. Polish.
 • [15] Bouillon R, Okamura WH, Norman AW. Structure-function relationships in the vitamin D endocrine system. Endocrine Rev. 1995;16:200-257. https://doi.org/10.1210/edrv-16-2-200
 • [16] Misiorowski W, Misiorowska J, Dębski R, Głuszko P, Tłustochowicz W, Zgliczyński W, Stanowisko zespołu ekspertów w sprawie stosowania wysokich dawek witaminy D w zapobieganiu i leczeniu jej niedoboru, Med Dypl. 2017; 8: 1-8.
 • [17] Perzanowska-Brzeszkiewicz K, Marcinowska-Suchowierska E. Witamina D a choroby przewodu pokarmowego [Vitamin D and gastrointestinal diseases]. Post Nauk Med. 2012;3:247-251. Polish.
 • [18] Respondek M, Pudło H. Znaczenie witaminy D w występowaniu wybranych schorzeń [The importance of vitamin D in the occurrence of selected diseases]. J Educ Health Sport. 2016;6(9):653-663. Polish.
 • [19] Reddy VK. Ossteointegration. Int Dent Med J Adv Res. 2015;1:1-7.
 • [20] Bencharit S, Schardt-Sacco D, Border MB, Barbaro CP. Full mouth rehabilitation with implantsupported prostheses for severe periodontitis. A case report. Open Dent J. 2010;4:165-171. https://doi.org/10.2174/1874210601004010165
 • [21] Pihut M, Wiśniewska G. Zagadnienia biokopatybilności i osteointegracji we współczesnej protetyce [Biocompatibility and osteointegration in modern prosthetics]. Prot Stom. 1996;46(1):28-32. Polish.
 • [22] Mierzejewska ŻA. Biokopatybilności i osteointegracja implantów metalicznych [Biocompatibility and osteointegration of metallic implants]. In: Nowoczesne trendy w medycynie [Modern trends in medicine]. Fundacja Na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL, 2015, 45-54. Polish.
 • [23] Agier J, Brzezińska-Błaszczyk E. Katelicydyny i defensyny w regulacji aktywności przeciwdrobnoustrojowej komórek tucznych [Katelicidin and defensins in the regulation of mast cell antimicrobial activity]. Post Hig. 2016;70:618-636. Polish. https://doi.org/10.5604/17322693.1205357
 • [24] Rutkowski P, Małyszko J, Stompór T, et al. Witamina D — komu, jaka i dlaczego? [Vitamin D - to whom, what and why?]. Forum Nefrol. 2011;4:356-361. Polish.
 • [25] Aranow C. Vitamin D and the immune system. J Investig Med. 2011;59(8):881-886. https://doi.org/10.2310/JIM.0b013e31821b8755
 • [26] Witkowska D, Bartyś A, Gamin A. Defensyny i katelicydyny jako naturalne antybiotyki peptydowe [Defensins and cathelicidins as natural peptide antibiotics]. Post Hig. 2008;62:694-707. Polish.
 • [27] Grygiel-Górniak B, Puszczewicz M. Witamina D – nowe spojrzenie w medycynie i reumatologii [Vitamin D − A new look in medicine and rheumatology]. Post Hig. 2014;68:359-368. Polish. https://doi.org/10.5604/17322693.1097426
 • [28] Anuszewska E. Nowe spojrzenie na witaminę D [A new approach to vitamin D]. Gaz Farm. 2011;2:32-35. Polish.
 • [29] Schauber J, Gallo RL. Szlak witaminy D: nowy cel kontroli odpowiedzi immunologicznej skóry [Vitamin D pathway: A new goal to control the skin’s immune response]. Dermatol Dypl. 2010;1:21-28. Polish.
 • [30] Zdrojewicz Z, Chruszczewska E, Miner M. Wpływ witaminy D na organizm człowieka [The influence of vitamin D on the human body]. Med Rodz. 2015;2(18):61-66. Polish. https://doi.org/10.5114/fmpcr/43945
 • [31] Kubisa M, Stammberger U, Gugger M, Uduehi AN, Grodzki T, Schmid RA. 1,25-dihydroxycholekalcyferol łącznie z dietą ubogowapniową zmniejsza ostre odrzucanie w allogenicznym przeszczepie płuca u szczura [1,25-dihydroxycholecalciferol together with a low-calcium diet reduces acute rejection in rat allogeneic lung transplantation]. Eur J Cardiothorac Surg. 2012;42(5):871-877. Polish. https:// doi.org/10.1093/ejcts/ezs150
 • [32] Dolińska B, Woźniak D, Ryszka F. Wchłanianie wapnia w jelitach [Absorption of calcium in the gut]. Farm Przegl Nauk. 2009;10:35-38. Polish.
 • [33] Walicka M, Czerwińska E, Marcinowska-Suchowierska E. Witamina D − wpływ na kość [Vitamin D ‒ effect on the bone]. Post Nauk Med. 2012;3:232-236. Polish.
 • [34] Czechowska E. Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy po zabiegu augmentacji materiałem kościozastępczym R.T.R. Praca Doktorska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2012. Polish.
 • [35] Dvorak G, Fügl A, Watzek G, Tangl S, Pokorny P, Gruber R. Impact of dietary vitamin D on osseointegration in the ovariectomized rat. Clin Oral Implants Res. 2012;23(11):1308-1313. https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2011.02346.x
 • [36] Mengatto CM, Mussano F, Honda Y, Colwell CS, Nishimura I. Circadian rhythm and cartilage extracellular matrix genes in osseointegration: a genome-wide screening of implant failure by vitamin D deficiency. PLoS One. 2011;6(1):e15848. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015848
 • [37] Orzechowska Z, Strojny M, Gaczkowska A, Sołtysik A. Niedobór witaminy D jako jedna z przyczyn niepowodzeń w leczeniu implantologicznym [Vitamin D deficiency as one of the causes of failure in implantological treatment]. In: EVIDAS 2017. 3rd International Conference ”Vitamin D − minimum, maximum, optimum”. Warszawa, 2017. Polish.
 • [38] Fretwurst T, Grunert S, Woelber JP, Nelson K, Semper-Hogg W. Vitamin D deficiency in early implant failure: Two case reports. Int J Implant Dent. 2016;2:24. https://doi.org/10.1186/s40729-016-0056-0
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dfcefc6c-9a36-4084-8d39-c5c07bbcc181
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.