PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 4 |
Tytuł artykułu

Comparison of the effectiveness of different weed control methods in field cultivated pepper (Capsicum annum L.)

Warianty tytułu
PL
Porównanie efektywności różnych metod ochrony przed chwastami papryki (Capsicum annum L.) w uprawie polowej
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2010–2011 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania, których celem było porównanie efektywności różnych metod ochrony przed chwastami papryki w uprawie polowej. W doświadczeniach porównywano: stosowanie herbicydu, użycie herbicydu w połączeniu z pieleniem mechanicznym, zabiegi mechaniczne, ściółkowanie gleby włókniną ściółkującą (PP), folią biodegradowalną i folią „tkaną” (PE) oraz pielenie ręczne. Przeprowadzono obserwacje stopnia zniszczenia chwastów, określono ich liczbę i masę oraz zachwaszczenie wtórne, dokonano pomiarów wysokości roślin papryki oraz określono wysokość plonów. Wykonano też pomiary zawartości chlorofilu i względnej zmiennej fluorescencji chlorofilu w liściach papryki. Chwasty najlepiej niszczone były w papryce pielonej ręcznie oraz ściółkowanej włókniną i folią. Najwyższe plony owoców uzyskano z papryki pielonej ręcznie, odchwaszczanej herbicydem i ściółkowanej folią tkaną, natomiast najniższe plony uzyskano z roślin ściółkowanych folią biodegradowalną. Zawartość chlorofilu na początku wegetacji, nie ulegała zmianie po zastosowaniu herbicydu oraz wykonaniu pielenia ręcznego, natomiast była niższa w roślinach rosnących w glebie ściółkowanej. Względna zmienna fluorescencja chlorofilu przez cały okres wegetacji była najwyższa w roślinach pielonych ręcznie.
EN
The studies conducted in 2010–2011 at The Research Institute of Horticulture in Skierniewice were aimed at comparing the effectiveness of different weed management methods in outdoor grown pepper. The following methods were compared: application of herbicide, a combination of herbicide with mechanical treatment, mechanical treatments, the usage of mulches (polypropylene, woven and biodegradable films) and hand weeding. Weed control effect, the number and biomass of weeds, secondary weed infestation, plant height and the yield of pepper were determined during the experiments. The ecophysiological indexes such as relative variable chlorophyll fluorescence and chlorophyll content in the leaves were also calculated. The best results of weed controlling were achieved in pepper weeded by hand and grown in the soil mulched with polypropylene and woven films. The highest yield of fruits was obtained from pepper weeded by hand, treated with herbicide and mulched with woven foil, while the lowest yield was obtained from plants mulched with biodegradable foil. At the beginning of growing season the chlorophyll content in the leaves was not changed in pepper treated with herbicide and hand weeded but its decrease was recorded in pepper grown in mulches. The relative variable chlorophyll fluorescence was the highest in hand weeded pepper at the whole growing season.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
4
Opis fizyczny
s.879-884,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Pracownia Herbologii, Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja, 96-100 Skierniewice
autor
 • Pracownia Herbologii, Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja, 96-100 Skierniewice
autor
 • Pracownia Herbologii, Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Adamczewska-Sowińska K., Kołota E. 2010. Yielding and nutritive value of field cultivated eggplant witch the use of living and synthetic mulches. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9 (3): 191–199.
 • Adamczewski K., Dobrzański A. 2008. Znaczenie i możliwości wykorzystania metod agrotechnicznych i niechemicznych do regulowania zachwaszczenia w ekologicznej uprawie roślin. s. 221–241. W: „Poszukiwanie Nowych Rozwiązań w Ochronie Upraw Ekologicznych” (E. Matyjszczyk, red.). Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 393 ss.
 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2000. Wybrane wskaźniki wzrostu roślin, zawartość chlorofilu w liściach i plonowanie kapusty wczesnej, w zależności od osłaniania włókniną polipropylenową i herbicydów. Zesz. Nauk. AR Kraków, 364 Sesja Naukowa, 71: 45–47.
 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2004. Wpływ herbicydów na niektóre ekofizjologiczne wskaźniki wzrostu i zawartość chlorofilu w liściach roślin warzywnych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 44 (2): 580–583.
 • Buczkowska H., 1999. Wpływ ściółkowania na zachwaszczenie w uprawie papryki polowej. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 466: 157–163.
 • Dobrzański A., Adamczewski K. 2006. Perspektywy wykorzystania nowych narzędzi i maszyn do regulacji zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej produkcji roślinnej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 11–18.
 • Dobrzański A., Anyszka Z. 2006. Zastosowanie ściółki z folii biodegradowalnej do regulowania zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej uprawie warzyw. Nowości Warzywnicze 43: 75–80.
 • Dobrzański A., Anyszka Z., Pałczyński J. 2003. Biomasa chwastów w zależności od gatunku roślin warzywnych i sposobu uprawy. Pam. Puł. 134: 51–58.
 • Grundy A.C., Bond B. 2007. Use of non-living mulches for weed control. p. 135–153. In: „Non–Chemical Weed Management: Principles, Concepts and Technology” (M.K. Upadhyaya, R.E. Blackshaw, eds.). CAB International, 239 pp.
 • Kalaji M.H., Łoboda K. 2010. Fluorescencja Chlorofilu w Badaniach Stanu Fizjologicznego Roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 116 ss.
 • Kołota E. 2001. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plonowanie cukinii uprawianej z siewu. Materiały z XVIII Spotkania Zespołu Herbologicznego, Komitet Nauk Ogrodniczych PAN: 76–79.
 • Locher J., Ombódi A., Kassai T., Dimeny J. 2005. Influence of colored mulches on soil temperature and yield of sweet pepper. Eur. J. Hort. Sci. 70 (3): 135–141.
 • Wierzbicka B. 1999. Wpływ metod uprawy na plon i zachwaszczenie sałaty masłowej odmiany Nochowska. Materiały z XVII Spotkania Zespołu Herbologicznego, Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN: 90–94.
 • Wierzbicka B., Kuskowska M., Majkowska J. 2001. Wpływ stosowania osłon na stan zachwaszczenia w polowej uprawie sałaty. Materiały z XVIII Spotkania Zespołu Herbologicznego, Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN: 98–102.
 • Woźnica Z. 2008. Metody walki z chwastami. s. 87–127. W: „Herbologia. Podstawy Biologii, Ekologii i Zwalczania Chwastów” (M. Krupa, red.). PWRiL, Poznań, 430 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-df4bcfda-61a8-4b39-882b-b7bc08c4192f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.