PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 08 | 4 |
Tytuł artykułu

Zawartość wybranych składników mineralnych w wątrobie żubrów w różnym wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The content of the selected mineral components in the liver of the European bisons at different age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materiał badawczy stanowiły próbki wątroby pobrane od 25 żubrów, wyeliminowanych w ramach corocznych odstrzałów selekcyjno-redukcyjnych przeprowadzonych w Puszczy Białowieskiej w latach 2005-2007. Oznaczono zawartość makroelementów i wybranych mikroelementów w wątrobach żubrów w różnym wieku, które porównano z wartościami referencyjnymi dla bydła oraz z wynikami wcześniejszych badań prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Zawartość analizowanych makro- i mikroelementów w wątrobie, we wszystkich grupach wiekowych żubrów, mieściła się w granicach wartości przyjmowanych za fizjologiczne dla bydła, z wyjątkiem Cu. Nie stwierdzono potwierdzonych statystycznie różnic dotyczących wpływu wieku na zawartość makro- i mikroelementów w wątrobach żubrów. W latach 2005-2007 zawartość Ca, P, Na, Mg, Mn i Zn w wątrobach żubrów była wyższa, zawartość K zbliżona, natomiast Cu i Co niższa w porównaniu do wyników badań z lat 1998- -2003. Wykazana w badaniach własnych zawartość Cu w wątrobach żubrów ze wszystkich grup wiekowych wskazuje na niedobór kliniczny tego pierwiastka, co stwierdzono również badaniach w latach 1998-2003.
EN
The research material included liver samples, collected from 25 European bisons eliminated during the annual selection – reduction shooting, conducted in the Białowieża Forest in the years 2005-2007. The aim of the work was to analyze the content of macroelements and the selected microelements in the liver of the European bison, depending on age, as compared to the reference values for cattle and the results of earlier studies, conducted in the Białowieża Forest. The content of the analyzed macro- and microelements in the liver in all age groups of the bisons was found within the limits of values, adopted as physiological ones for cattle, except for Cu. Any statistically confirmed differences concerning the effect of the age on the contents of micro- and macroelements in the liver of the European bison were not recorded. The levels of Ca, P, Na, Mg, Mn and Zn in the livers of the bisons, as studied in the years 2005-2007 were higher, K similar, Cu and Co were lower as compared to the results of the studies, conducted in the years 1998-2003. The contents of Cu, as determined in the livers of all age groups of the bison in own studies indicate clinical deficiency of the discussed element, which occurred also in the years 1998-2003.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
4
Opis fizyczny
s.75-80,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. CHUDZICKA-POPEK M., MAJDECKA T., 2010 – Metabolizm składników mineralnych u saren (Capreolus capreolus L.) – badania wstępne. Proceedings of ECOpole, vol. 4, no. 2, 325-328.
 • 2. DĘBSKA M., 2005 – Ocena zaopatrzenia w składniki mineralne żubrów z Puszczy Białowieskiej. Praca doktorska. SGGW, Warszawa.
 • 3. DYMNICKA M., 2008 – Zasady żywienia żubrów. W: Hodowla żubrów. Poradnik utrzymania w niewoli (praca zbiorowa pod redakcją W. Olech), rozdział 7, 45-67. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa.
 • 4. DYMNICKA M., OLECH W., 2000 – Charakterystyka dokarmiania żubrów w krajowych ośrodkach hodowli. Materiały konferencyjne, Pszczyna 2000.
 • 5. KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H., 1999 – Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
 • 6. KARPIŃSKI M., 1999 – Stężenia wybranych makro- i mikroelementów w tkankach jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) pozyskanych w makroregionie środkowowschodniej Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, vol. XVII, 39, 303-309.
 • 7. KINAL S., 2001 – Składniki mineralne. W: Dodatki w żywieniu bydła (red . E.R. Grela). Wyd. Vitra, Bydgoszcz.
 • 8. KOŚLA T., ROKICKI E., ŻARSKI T.P., URBAŃSKA-SŁOMKA G., 2004 – The zinc status in free living European Bisons. Acta Alimentaria, 33 (3), 269-273.
 • 9. McDOWELL L.R., 1992 – Minerals in Animal and Human Nutrition. Academic Press, New York.
 • 10. MILLS C.F., 1987 – Biochemical and physiological indicators of mineral status in animals: copper, cobalt and zinc. Journal of Animal Sciences 65, 1702-1711.
 • 11. PULS R., 1998 – Mineral levels in animal health, diagnostic data. Sherpa international, Canada.
 • 12. UNDERWOOD S.J., SUTTLE N.F., 1999 – Trace mineral nutrition of livestock (3rd edition). CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-df1940ab-027d-4979-b937-e50f98dc8368
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.