PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 09 | 2-3[16] cz.1 |
Tytuł artykułu

Ochrona drzewostanów jodłowych w rezerwacie przyrody Murowaniec w województwie łódzkim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Protection of fir stands in the Murowaniec nature reserve in Lodz voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Występujący na terenie województwa łódzkiego rezerwat przyrody Murowaniec został utworzony w 1963 roku na powierzchni 41,60 ha w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu wielowarstwowego lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, z dużym udziałem jodły na krańcu jej zasięgu, o charakterze lasu pierwotnego (Zarządzenie 1963). Celem niniejszej pracy jest diagnoza siedliskowa obszaru wspomnianego rezerwatu, weryfikacja przyjętych celów jego ochrony oraz rozpoznanie zagrożeń i zaplanowanie działań ochronnych. W rezerwacie Murowaniec dominującym zespołem leśnym jest wyżynny jodłowy bór mieszany Abietetum polonicum typicum, w którym podstawowym gatunkiem drzewa powinna być jodła pospolita. Udział powierzchniowy tego gatunku na obszarze badanego obiektu przekracza 50%. Najliczniej jodła występuje w dolnych warstwach drzewostanów, szczególnie w warstwie drugiego piętra i podrostu. Widoczne tendencje rozwojowe tych warstw lasu wskazują na stałe polepszanie się kondycji roślinności leśnej rezerwatu. Odpowiednio zaprojektowane działania ochronne, ukierunkowane przede wszystkim na stopniowe uwalnianie bujnego podrostu jodłowego, powinny w stosunkowo szybkim czasie doprowadzić do pełnej zgodności składu gatunkowego górnych warstw drzewostanów z budową naturalnego zbiorowiska boru jodłowego.
EN
The Murowaniec nature reserve situated in Łódź Voivodeship was established in 1963 on the area of 41.60 ha with the aim to preserve – for scientific and educational purposes – a fragment of a multi-layer mixed broad-leaved forest of natural origin with a significant proportion of fir at the limit of its range, of primeval character (Directive 1963). The objectives of this research project include: site diagnosis of the above-mentioned reserve, verification of the adopted protection targets, recognition of potential threats and elaboration of protection activities. The dominant forest association in the Murowaniec nature reserve is the mixed fir upland forest Abietetum polonicum typicum in which the main tree species should be silver fir. The proportion of this tree species in the region of the examined object exceeds 50%. This tree species was found most numerous in the bottom layers of stands, especially in the layer of the second storey and undergrowth. Apparent trends of development of these forest layers indicate a steady improvement of the condition of the reserve vegetation. Properly designed conservation measures, focused, primarily, on gradual liberation of the abundant fir undergrowth should result relatively quickly in full composition conformity of the tree species of upper stand layers with the natural structure of the fir forest community.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
Opis fizyczny
s.105-113,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Danielewicz W., Holeksa J., Pawlaczyk P., Szwagrzyk J. 2004. Lasy i Bory. W: J. Herbich, red. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 29–31.
 • Galon R. 1972. Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa.
 • Instrukcja Urządzania Lasu część II. 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Kondracki J. 2002. Geografia fizyczna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu częściowego „Murowaniec” na okres 01.01.1988-31.12.1997. 1988.
 • Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. 2004. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.
 • Szymkiewicz B. 1986. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. PWRiL, Warszawa.
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. PWRiL, Warszawa.
 • Zarządzenie nr 69 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor Polski nr 43, poz. 213.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-df0143ef-60ea-4bbc-9a6e-6ec777b0f66b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.