PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 550 |
Tytuł artykułu

Wpływ inokulacji zarodnikami Colletotrichum lupini (BONDAR) NIRENBERG, FEILER ET HAGEDORN na stopień porażenia roślin w okresie wegetacji oraz na występowanie patogena na nasionach czterech gatunków łubinu

Warianty tytułu
EN
Effect of inoculation with Colletotrichum lupini (BONDAR) NIREN¬BERG, FEILER ET HAGEDORN spores on plant infection rates during the growing season and on the occurrence of this pathogen on seeds of four lupin species
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2004-2006. Pierwszym czynnikiem doświadczenia było sześć odmian trzech gatunków łubinu uprawianego w Polsce: białego - odmiany Bardo i Boros, wąskolistnego - Sonet i Baron, żółtego - Taper i Mister oraz łubin trwały. Drugim czynnikiem była inokulacja i ochrona chemiczna. Kontrolę stanowiły poletka z infekcją naturalną, niechronione. Na pozostałe dwie kombinacje nanoszono zawiesinę zarodników Colletotrichum lupini. Inokulacji dokonywano oddzielnie dla każdej odmiany na około tydzień przed początkiem jej kwitnienia. W jednej z kombinacji, w których dokonano inokulacji, wykonano dwa zabiegi ochronne fungicydami. Inokulacja roślin spowodowała wzrost porażenia łubinów przez C. lupini w stosunku do infekcji naturalnej, a zabiegi fungicydami zdecydowanie obniżyły nasilenie choroby. Najsilniej porażone były obydwie odmiany łubinu żółtego, a zdecydowanie słabiej - białego. Najniższy stopień porażenia odnotowano dla obydwu odmian łubinu wąskolistnego. Inokulacja roślin zarodnikami C. lupini okazała się najbardziej skuteczna w przypadku łubinu trwałego. Z nasion łubinów uzyskano ogółem 6591 izolatów należących do ok. 50 gatunków. C. lupini stanowiło 19,1% wszystkich wyizolowanych kolonii. Patogen najczęściej otrzymywano z nasion łubinu białego odmiany Bardo, gdzie stanowił aż 38,5% wszystkich uzyskanych izolatów, i łubinu żółtego odmiany Taper - 32,3%. Najmniej kolonii patogena występowało na nasionach łubinu wąskolistnego odmiany Baron - 0,2%.
EN
Field experiment was conducted in the years 2004-2006. The first experimental factor included six cultivars of three lupin species grown in Poland (Bardo and Boros of white lupin, Sonet and Baron of narrow-leaved lupin and Taper and Mister of yellow lupin) and a local ecotype of large-leaved lupin. The second experimental factor consisted in artificial inoculation and chemical control. Naturally infected, non-protected plots served as control. In the remaining two treatments, lupin plants were inoculated with a suspension of C. lupini spores. Each cultivar was inoculated separately, approximately one week before flowering. In one of these treatments, infection was controlled with fungicides. Inoculation increased the level of lupin anthracnose on the pods, in comparison with natural infection. Chemical control with fungicides reduced anthracnose severity. The highest level of infection was observed on both yellow lupin cultivars, lower on white lupin. The lowest level of infection was noted on both narrow-leaved lupin cultivars. Inoculation of lupines with C. lupini spores was the most effective to large-leaved lupin. A total of 6591 isolates representing around 50 species were obtained from lupin seeds. Colletotrichum lupini reached 19.1% of all isolated colonies. The pathogen was isolated most frequently from the seeds of ‘Bardo’ white lupin (38.5%) and of ‘Taper’ yellow lupin (32.3% of all isolates). The fewest colonies were noted on the seeds of ‘Baron’ narrow-leaved lupin (0.2%).
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
550
Opis fizyczny
s.131-138,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Bieniaszewski T., Kurowski T.P., Szwejkowski Z., Szukała J., Horoszkiewicz M., Kaszuba M. 2007. Mieszanki samokończących odmian łubinu żółtego i ich wpływ na plonowanie i jakość nasion. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522: 127-136.
 • Domsch K.H., Gams W. 1972. Fungi in agricultural soils. Longman Group Limited, London: 290 ss.
 • Ellis M.B. 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. Comm. Mycol. Inst. Kew, Surrey: 608 ss.
 • Filoda G., Horoszkiewicz J. 2001. Wpływ zapraw fungicydowych na rozwój, zdrowotność i plon nasion łubinu żółtego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXII 427: 165-173.
 • Filoda G., Horoszkiewicz-Janka J. 2003. Wpływ infekcji pierwotnej na rozwój i szkodliwość antraknozy łubinu żółtego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 237-242.
 • Frencel I. 1999. Postępy badań nad antraknozą łubinów (Glomerella cingulata / Colletotrichum gloeosporioides) w Polsce i Europie. Intern. Conf. Proc. „Lupin in Polish and European Agriculture”, Przysiek, 2-3 IX 1999: 199-207.
 • Frencel I. 2002. Lesson from seven years’ experience and investigations on lupin anthracnose in Poland. Proc. 10th International Lupin Conf. „Wild and cultivated lupins from the tropics to the poles”. Laugarvatn, Iceland, 19-24 VI 2002: 248-250.
 • Frencel I., Lewartowska E., Czerwińska A. 1997. Wstępne wyniki badań nad występowaniem antraknozy na łubinach w Polsce. Mat. konf. „Łubin we współczesnym rolnictwie”. Olsztyn, 26-27 VI 1997: 73-78.
 • Gams W. 1971. Cephalosporium-artige Schimmelpilze (Hyphomycetes). VEB Gustav Fischer Verlag, Jena: 262 ss.
 • Jańczak C., Filoda G., Horoszkiewicz-Janka J. 2003. Antraknoza łubinu w latach 1999-2002, zwalczanie i skuteczność działania środków grzybobójczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 251-260.
 • Kurowski T. E, Bieniaszewski T. 2001. Grzyby izolowane z nasion łubinu żółtego, ze szczególnym uwzględnieniem Colletotrichum gleosporioides, w zależności od okresu przechowywania materiału siewnego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 427, Rolnictwo 82: 195-204.
 • Kurowski T.P., Bieniaszewski T., Jaźwińska E. 2005. Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych. Acta Agrobot. 59(2): 395-406.
 • Kwaśna M., Chełkowski J., Zajkowski P. 1991. Sierpik (Fusarium), w: Grzyby (Mycota). Tom XXII, PAN, Warszawa-Kraków: 136 ss.
 • Nirenberg H.I., Feiler U., Hagedorn G. 2002. Description of Colletotrichum lupini comb. Nov. in modem terms. Mycologia 92(2): 307-320.
 • Reed P.J., Dickens J.S.W., O’Neill T.M. 1996. Occurrence of anthracnose (Colletotrichum acutatum) on ornamental lupin in the United Kingdom. Plant Pathol. 45: 245-248.
 • Sadowski T., Pszczółkowska A., Olszewski J., Płodzień K. 2003. Zasiedlenie grzybami nasion dwóch odmian łubinu żółtego uprawianych w zróżnicowanych płodozmianach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 273-281.
 • Skirgiełło A., Zadara M., Ławrynowicz M. 1979. Glonowce (Phycomycetes), Pleśniakowce (Mucorales), Kłębiankowe (Endogonales), w: Grzyby (Mycota). Tom X, PAN Warszawa-Kraków: 321 ss.
 • Szukała J., Mystek A., Kurasiak-Popławska D. 2006. Wpływ fungicydów na zdrowotność, plonowanie i wartość siewną łubinu białego i żółtego. Próg. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 46(2): 636-640.
 • Talhinhas P., Sreenivasaprasad S., Neves-Martins J., Oliveira H. 2002. Genetic and morphological characterization of Colletotrichum acutatum causing anthracnose of lupins. Phytopathology 92(9): 986-996.
 • Tivoli B., Baranger A., Avila C.M., Banniza S., Barbetti M., Chen W., Davidson J., Lindeck K., Kharrat M., Rubiales D., Sadiki M., Sillero C., Sweetingham M., Muehlbauer F.J. 2006. Screening techniques and sources of resistance to foliar diseases caused by major necrotrophic fungi in grain legumes. Euphytica 147: 223-253.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-deaccd08-27c9-4bb7-bf14-b944caa6fd35
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.