PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 3 |
Tytuł artykułu

The effect of annual application of natural fertilizers, straw or intercrop on the yield of maize cultivated for silage in long-term monoculture

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ corocznego stosowania nawozów naturalnych, słomy lub międzyplonu na plon kukurydzy uprawianej na kiszonkę w wieloletniej monokulturze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study was conducted in the years 2005-2008 in the fields of the Experimental Station Swadzim (52o26’ N; 16o45’ E) belonging to ZDD Gorzyń, property of the Poznań University of Life Sciences. Two experiments with PR 39G12 maize cultivar were conducted in fields, where previously maize was sown in a six-years monoculture. The aim of the study was to evaluate the effects of natural fertilizers, straw or intercrop applied together with mineral fertilizers. We investigated whether this approach can reduce the negative effects of maize cultivation in monoculture system and at the same time help to increase the silage yield. The assessment of plant response was made on two soil classes. It has been shown that the use of natural fertilizers, straw or an intercrop (rye with vetch), reduced the negative effects of maize growing in monoculture and led to a significant increase in the dry mass yield of whole plants on IIIa soil class.
PL
W latach 2005-2008 w Swadzimiu, na polach Zakładu Doświadczalno- -Dydaktycznego Gorzyń, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prowadzono badania nad kukurydzą odmiany PR 39G12. Celem badań była ocena efektów wprowadzania obok nawożenia mineralnego nawozów naturalnych, słomy bądź międzyplonu. Badano, czy takie postępowanie pozwoli ograniczyć ujemne skutki uprawy kukurydzy w monokulturze i jednocześnie przyczyni się do wzrostu plonu surowca do zakiszania. Po okresie sześcioletniej monokultury założono dwie serie doświadczeń: jedną na glebie klasy IIIa, drugą na glebie klasy IVb. Wykazano, że stosowanie nawozów naturalnych, słomy lub międzyplonu żyta z wyką ozimą ograniczało ujemne skutki uprawy kukurydzy w monokulturze i wpłynęło na istotne zwiększenie plonu suchej masy całych roślin uprawianych na glebie klasy IIIa.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
3
Opis fizyczny
p.55-67,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Soil and Plant Cultivation, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11, 60-632 Poznan, Poland
autor
 • Department of Soil and Plant Cultivation, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11, 60-632 Poznan, Poland
autor
 • Department of Soil and Plant Cultivation, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11, 60-632 Poznan, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
Bibliografia
 • Blecharczyk, A., Pudełko, J. (1997). Przyszłość monokultur w rolnictwie Europejskim. Acta Acad. Agri. Ac Tech. Olst., 64, 143-155.
 • Ceglarek, F., Płaza, A. (2000). Wpływ nawożenia wsiewkami międzyplonowymi na jakość bulw ziemniaka jadalnego uprawianego w rejonie Siedlec. Biul. IHAR, 213, 109-116.
 • Cwojdziński, W., Majcherczyk, E. (1996). Wpływ 20-letniego nawożenia mineralnego i organicznego na wielkość plonu i niektóre właściwości gleby. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo, 62, 77-84.
 • Deryło, S., Szymankiewicz, K. (1999). Plonotwórczy efekt płodozmianów i monokultury w warunkach zróżnicowanej agrotechniki. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 195, 74, 233-238.
 • Deryło, S., Szymankiewicz, K. (2001). Wpływ rodzaju nawożenia organicznego w płodozmianie na plonowanie żyta. Pam. Puł., 128, 257-262.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, 71-86.
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0128&rid=2
 • Gawrońska-Kulesza, A., Lenart, S., Suwara, I. (2005). Wpływ zmianowania i nawożenia na zachwaszczenie łanu i gleby. Fragm. Agron., XXII(2), 86, 53-61.
 • Grzebisz, W., Urbański, M., Potarzycki, J. (1993). Wartość nawozowa azotu, fosforu, i potasu gnojowicy stosowanej pod kukurydzę uprawianą w monokulturze. Zesz. Nauk. AR Kraków, Sesja Nauk., 37(2), 149-159.
 • GUS (2015). Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
 • Jaskulska, I. (2003). Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na niektóre właściwości chemiczne warstwy ornej i podornej gleby lekkiej. Fragm. Agron., 20(1), 29-39.
 • Jodełka, J., Sosnowski, J. (2010). Ocena sposobu dostarczania azotu wybranym gatunkom traw w zależności od nawożenia fosforem i potasem. Fragm. Agron., 27, 1, 53-61.
 • Koc, J. (1993). Działanie nawozowe gnojowicy trzody chlewnej w świetle 12-letniego statycznego doświadczenia. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rolnictwo, 37, cz. I, 321-330.
 • Kubiak, R., Kruczek, A. (1992). Wartość stanowiska po kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę z całych roślin. Rocz. AR Poznań, Rolnictwo, CCXXXV, 31-40.
 • Lepiarczyk, A., Kulig, B., Stępnik, K. (2005). Wpływ uproszczonej uprawy roli i przedplonu na plonowanie oraz kształtowanie LAI wybranych odmian pszenicy ozimej w płodozmianie zbożowym. Fragm. Agron., XXII(2), 86, 98-105.
 • Machul, M. (2003). Wyznaczenie optymalnego zaopatrzenia kukurydzy w azot za pomocą testu SPAD. Pamięt. Puł., 133, 97-113.
 • Mazur, T., Sądej, W., Mazur, Z., Wojtas, A. (2002). Produkcyjno-ekologiczne skutki stosowania gnojowicy. Acta Agrophys., 70, 265-269.
 • Mercik, S., Stępień, W. (1996). Działanie nawozów organicznych na glebie nienawożonej obornikiem przez 70 lat. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo, 62, 357-365.
 • Michalski, T., Bieliński, S. (2008). Porównanie wielkości i struktury plonu kukurydzy uprawianej na kiszonkę w warunkach Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski. Pam. Puł., 148, 55-66.
 • Natywa, M., Pociejowska, M., Majchrzak, L., Pudełko, K. (2014). Influence of irrigation and nitrogen fertilization on yield and leaf greenness index (SPAD) of maize. Acta Sci. Pol. Agricultura, 13(1), 39-50, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Niewiadomska, A., Klama, J., Wolna-Maruwka, A., Sulewska, H. (2010). Effect of manure application on the development dynamics of proteolytic and ammonification bacteria under maize (Zea mays L.) cropping. Acta Sci. Pol. Agricultura, 9(1), 11-20, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Piechota, T., Blecharczyk A., Małecka, I. (2000). Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość składników pokarmowych w profilu glebowym. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 84, 393-397.
 • Rabikowska, B., Piszcz, U. (1993). Następcze działanie obornika podżdżownicowego na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 409, 151-158.
 • Rosa, R., Zaniewicz-Bajkowska, A., Kosterna, E., Franczuk, J. (2012). Phacelia and amaranth catch crops in sweet corn cultivation. Part I. Corn yields. Acta Sci. Pol. Hort. Cultus, 11(1), 145-159.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, 1-50.
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32009R1107.
 • Sienkiewicz, S. (1998). Porównanie dwóch systemów nawożenia roślin w płodozmianie. Rocz. AR Poznań, Rolnictwo, CCCVII, 127-135.
 • Walter, H. (1976). Strefy roślinności a klimat. PWRiL Warszawa.
 • Wiater, J., Kozera, P. (2000). Bilans azotu w glebie lessowej warunkach różnego nawożenia mineralno-organicznego monokultur zbożowych. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 211(84), 521-526.
 • Żarski, J., Dudek, S. (2003). Rola deszczowania w kształtowaniu plonów wybranych upraw polowych. Pamięt. Puł., 132, 443-449.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dea16396-db17-4349-9587-60e4cf5933fa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.