PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 366 |
Tytuł artykułu

Kiełkowanie oraz początkowy wzrost i rozwój tymotki łąkowej w mieszankach z kupkówką pospolitą i życicą trwałą

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Prorastanie i nachal'nykh rost i razvitie timofeevki lugovojj v smesjakh s ezhojj sbornojj i plevelom mnogoletim
EN
Germination and initial growth and development of meadow timothy in mixtures with cocksfoot and perennial ryegrass
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
Соответствующие исследования показали, что прорастание семян тимофеевки луговой в смесях с ежой сборной и плевелом многолетним не разнилось существенно от их прорастания в чистом посеве. Установлено существенно отрицательное влияние указанных видов на рост тимофеевки. Неблагоприятное влияние ежи сборной на рост тимофеевки было трехкратно меньше в сравнении с плевелом многолетним. Тимофеевка в смесях с ежой сборной и плевелом многолетним образовала меньшее число корней, которые были притом короче в сравнении с чистым посевом тимофеевки. Отрицательное влияние ежи сборной и плевела многолетнего на рост и развитие тимофеевки проявилось уже на 14-тый день после посадки растений и продолжалось на протяжении всего периода исследований, т.е. 49 дней.
EN
The respective investigations have proved that germination of meadow timothy seeds in mixture with cocksfoot and perennial ryegrass did not differ significantly from its germination in pure stand. A significant negative effect of cocksfoot on the growth of meadow time thy was thrice less compared with perennial ryegrass Moreover, less number of roots was in meadow timothy in mixture with cocksfoot and perennial ryegrass, these roots being shorter as compared with those of plants growing in pure stand. Negative effect of cocksfoot and perennial ryegrass on the growth and development of meadow timothy manifested it self as early as 14 days since planting and continued to be in the whole period of the investigations, i.e 49 days.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
366
Opis fizyczny
s.201-207,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • 1. Arens R.: Grundsätze der Mischungsberechnung für Dauersaaten. Das Wirtschaftseigene Futter, 8-19, 2, 1973.
 • 2. Caputa J.: Untersuchungen über die Entwicklung einiger Gräserl und Kleearteri in Reinsaat und in Mischung. Landw. Jb. Schweiz., 10; 1948.
 • 3. Doboszyński L.: Obserwacje nad wzajemnym wpływem traw i komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) na przebieg kiełkowania. Ekol. Pol., 3, 1957.
 • 4. Dorywalski J., Wojciechowski M., Bartz J.: Metodyka oceny nasion. Warszawa, PWRiL 1964.
 • 5. Falkowski M.: Starzenie się łąk. Zesz. Рrоbl. Post. Nauk Rol., 13, 1958.
 • 6. Filipek J.: Wydajność niektórych gatunków traw i komonicy zwyczajnej w siewie czystym i w mieszankach. Zesz. Nauk. WSR Kraków, Ser. Rol., 5, 6, 1958.
 • 7. Filipek J.: Zdolność konkurencyjna niektórych traw i motylkowatych w warunkach górskich. Zesz. Nauk. WSR Kraków, Ser. Rol., 7, 10, 1960.
 • 8. Harkot W., Jargiełło J.: Badania nad kiełkowaniem nasion trzech odmian tymotki łąkowej (Phleum pratense L.) w mieszankach z trawami i koniczyną łąkową w warunkach laboratoryjnych. Biul. IHAR, 140, 1980.
 • 9. Harkot W., Jargiełło J.: Badania nad doborem komponentów do mieszanek z tymotką łąkową w uprawie polowej. Prz. Hod., 18, 1981.
 • 10. Nowiński M.: Obecny stan badań nad allelopatią. Post. Nauk Rol., 3, 69, 1961.
 • 11. Ralski E., Makowiecki J.: Studia nad allelopatią. Zesz. Nauk. WSR Wrocław, 44 1962.
 • 12. Revaz J., Lehman J.: Résultate d'essais de fleole des prés (Phleum pratense L.). Rev. suisse d'agric., II. 1, 1970.
 • 13. Rice E. L.: Allelopathy. Acad. Press., New York 1974.
 • 14. Zarzycki K.: Obecny stan badań nad konkurencją współzawodnictwem roślin wyższych (Część I). Ekol. Pol., Ser. B, 2, 1965.
 • 15. Zarzycki K.: Obecny stan badań nad konkurencją współzawodnictwem roślin wyższych (Część II). Ekol. Pol., Ser. B, 3, 1965.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dd8f5243-a340-45e8-8d2f-fd6cb86953e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.