PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 6 |

Tytuł artykułu

The net working capital management in the European agriculture based on the FADN database

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w europejskim rolnictwie na podstawie bazy FADN

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The article describes the 2008 net working capital management in the European agriculture on basis of the country level data to show differences between the countries in relations between economic indicators. The FADN database was used. A descriptive and comparative analysis were applied, and the basic indicators of the financial analysis were calculated. It has been demonstrated, that the agriculture of the European Union (EU) in 2008 realized an aggressive-conservative strategy of net working capital management. The most important characteristics of this strategy were: moderate profit and risk, high share of current assets in total assets, high cover of assets by its equity, over-liquidity and low importance of short-term liabilities.
PL
Scharakteryzowano zarządzanie kapitałem obrotowym netto w rolnictwie Unii Europejskiej w 2008 roku. Wykorzystano średnie dane dla gospodarstw rolnych z bazy FADN. Zastosowano analizę opisową i porównawczą, a także obliczono podstawowe wskaźniki z zakresu analizy finansowej. Wykazano, że rolnictwo UE w 2008 r. realizowało strategię agresywno-konserwatywną zarządzania kapitałem obrotowym netto. Do najważniejszych cech tej strategii należy: umiarkowany zysk i ryzyko, wysoki udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem, wysokie pokrycie aktywów kapitałem własnym, nadpłynność i małe znaczenie zobowiązań krótkoterminowych.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

6

Opis fizyczny

p.247-251,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Finances and Accounting, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego Str.28, 60-637 Poznan, Poland

Bibliografia

 • Antkiewicz S., Pronobis M. (ed.). 2009: Gospodarka w warunkach kryzysu. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 9.
 • Bieniasz A., Gołaś Z. 2008: Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 23-42.
 • Brigham E., Houston J. 2005: Podstawy zarządzania finansami. T. 2, PWE, Warszawa, 242-243, 249-255.
 • FADN. 2012: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database.cfm], accesed february 2012.
 • Gołębiewska B. 2010: Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 241-244.
 • Konieczna I. 2008: Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym na sytuację finansową przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, 3, 87-90.
 • Kulawik J. 1995: Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Studia i Monografie, 72, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 83-85.
 • Nogaj R. 2009: Cykl koniunkturalny a bezrobocie w Polsce. [W:] Koniunktura gospodarcza – od bańki internetowej do kryzysu subprime (ed. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny). Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 220.
 • Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa, 62-94.
 • Tatka M. 1999: Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poznań, 33-45.
 • Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 9-13.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku (2010). Cz. I. Wyniki standardowe. IERGiŻ-PIB, Warszawa, 15-27.
 • Zimon G. 2008: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach handlowych z branży techniki grzewczej i sanitarnej w województwie podkarpackim. Problemy Zarządzania, 3, 102-105.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-dd7b208a-a93f-4829-b446-7454fe50d79b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.