PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 387 |
Tytuł artykułu

Uwarunkowania produkcyjne w rejonizacji nawodnień

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Proizvodstvennye uslovija rajjonirovanija oroshenijj
EN
Production conditions in the irrigation regionalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
На основании данных статистических ежегодников за 1983-1985 г. охватывающих урожаи 4-х хлебов, картофеля и сахарной свёклы в пересчете на зерновые культуры, а также разработанных Институтом агротехники, удобрени и почвоведения показателей валоризации сельскохозяйственной производственной площади, были сравнены, с помощью расчетных показателей использования естественной производственности четырёх выбранных макрорайонов: северного, средне-западного, средне-южного и средне-восточного. Разницы использования естественной производственности между сравниваемыми макрорайонами достигают 21,1%, а в заготовке сельскохозяйственных продуктов - 50%. О том решают организационные и техническо-ресурсные факторы. В условиях небольшого использования естественной производственности дождевальные установки могут быть заменены другими, неинвестиционными и более дешевыми средствами. Капиталовложения, понесённые на оросительную инвестицию, были бы тогда нерентабельными. Таким образом районирование орошений не может основываться исключительно на естественно-почвенных и климатических критериях. Должна быть проверена верность оценки использования сельскохозяйственной производственной площади, как в макро, так и микромасштабе.
EN
The natural productivity of four selected regions, viz.: northern, central-western, central-southern and central-eastern one, was compared on the basis of the data of statistical yearbooks for the period 1983-1985 comprising the yields of 4 cereals, potatoes and sugar beets as well as of the indices of valuation rate of particular agriculture production areas worked out by the Institute of Soil Science and Cultivation of Plants. The differences in the natural productivity utilization between the macroregions compared reached 21,1% and in the purchase of agricultur products - 50%. This depended on the factors of organization and technical resources. The sprinkler irrigation systems can be replaced under conditions of low natural productivity by other, smaller and cheaper production means. Expenditures for the irrigation investments would be unprofitable in this case. The irrigation regionalization cannot thus be based exclusively on natural soil and climate conditions. The estimation correctness of the agricultural production area should be verified both in macro- and microscale.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
387
Opis fizyczny
s.207-216,tab.,mapa,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zespół Organizacji Produkcji i Nawodnień, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Drupka S.: Techniczna i rolnicza eksploatacja deszczowni. PWRiL, Warszawa 1976.
 • 2. Grabarczyk S. Fragm. Agronom., 1, 9, 15-28, 1986.
 • 3. Inglot T., Przybyła Cz.: Stan i problemy eksploatacji urządzeń deszczownianych oraz niezbędne kierunki działania w celu podniesienia efektywności ich wykorzystania, na przykładzie woj. poznańskiego. Konf. Nauk.Techn. nt. Usprawnianie eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych. Wrocław 1983.
 • 4. Jankowiak J., Kostewicz J.: Czynniki wzrostu wykorzystania terenów nawadnianych deszczowniami. Konf. Nauk.-Tech. nt. Usprawnianie eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych. Wrocław 1983.
 • 5. Krzymuski J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 224, 127-135, 1979.
 • 6. Łojewski S.: Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji melioracyjnych w fazie eksploatacji. Konf. Nauk.-Tech. nt. Eksploatacja urządzeń i systemów melioracyjnych. Wrocław 1977.
 • 7. Metodyka określania ekonomicznej efektywności inwestycji wodnych, melioracyjnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Instrukcja branżowa. Warszawa 1976.
 • 8. Moczew P., Kojczew Z.: Międzyn. Czas. Rol., 5, 94-100, 1986.
 • 9. Petruschell T., Repnau T., Bearse G.: Policy analysis of water management for the Netherlands. The Rand Corporation, Santa Monica 1986.
 • 10. Schirach F.: Wiad. IMUZ. I.X.Z. 2, 27-38, 1971.
 • 11. Sústava hospodárenia w závlahách. Vys. Ust. Zav. Hosp. w Bratislave. 1979.
 • 12. Ułuczszenije ispolzowanija oroszajemych ziemiel. Akademija Sielskochoziajstwiennych Nauk. Kołos. Moskwa 1979.
 • 13. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Praca zespołowa pod kierunkiem T. Witka. IUNG, Puławy 1981.
 • 14. Wiatrak A. P.: Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki rolnej w Polsce. PAN. Komitet Badań Rejonów Uprzemysłowionych. PWN, Warszawa 1986.
 • 15. Witek T.: Założenia racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Gospodarka Planowa, 9, 1979.
 • 16. Zabrowarny S.: Determinanty racjonalnego gospodarowania ziemią. AR Szczecin. „Rozprawy", 70, 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dcd95360-dc0d-4595-89ef-0ff10c6b4446
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.