PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 569 |
Tytuł artykułu

Znajomość i rozumienie przez konsumentów informacji zawartych na opakowaniu produktów mleczarskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Consumer knowledge and understanding of information on packaging of dairy products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Poznano opinię konsumentów na temat informacji umieszczanej na opako­waniach produktów mleczarskich oraz określenie stopnia zrozumienia tych infor­macji, a także ich przydatności dla nich. Badania ankietowe przeprowadzono w 2011 roku metodą wywiadu bezpośredniego wśród 620 przypadkowych konsu­mentów kupujących i spożywających produkty mleczarskie. Na podstawie wyników badań ankietowych stwierdzono, że polscy konsu­menci podczas dokonywania zakupów nie zawsze czytają informacje zawarte na etykiecie produktu spożywczego. Mimo to, według nich te informacje mają zna­czący wpływ na decyzje o zakupie produktów mleczarskich. Podczas wyboru róż­norodnych produktów mleczarskich najważniejsza dla respondentów jest cena, marka i przyzwyczajenie, a dla jogurtu również skład produktu. Wiele symboli znajdujących się na opakowaniu produktów jest znanych i rozumianych przez respondentów, zwłaszcza te dotyczące informacji żywieniowej. Natomiast symbole dotyczące ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produkcji żywności są znane dla mniejszej grupy respondentów. Również nie wszystkie informacje słowne są zrozumiałe, np. zawiera kultury probiotyczne, za­wiera sterole roślinne, czy informacja o wskazanym dziennym spożyciu GDA. Podsumowując, aby informacje zawarte na opakowaniu produktów mleczarskich były w pełni zrozumiałe dla konsumentów wymaga to działań edukacyjnych pro­wadzonych w mediach. Informacje te są potrzebne aby wspomóc konsumentów przy wyborze wśród produktów żywnościowych, zwłaszcza popularnych produktów mleczarskich, występujących w szerokim asortymencie i różnorodnych opakowa­niach na rynku.
EN
The work aimed at studying consumer opinion concerning information on packaging of dairy products and determining the degree of understanding this information by consumers as well as its suitability. Surveys were conducted in 2011 using direct interviews of 620 random consumers buying and consuming dairy products. Based on results it was found that Polish consumers purchasing food products do not always read the information contained on the label. Never-; theless, according to them, this information has a significant impact on decisions concerning the purchase. When selecting a variety of dairy products the most important for the respondents is the price, brand and habit and also the compo­sition of yogurt. Many of the symbols on the packaging of products are known and understood by respondents, especially those relating to nutrition. On the other hand, the symbols related to environmental safety and food safety during production are known by a small group of responsents. Also, not all verbal de­scription is understood, foe example: contains probiotic cultures, contains plant sterols, or information about the GDA indicated daily intake, Summing up, for the purpose the information contained on the packaging of dairy products to be fully understood by consumers, educational activities car­ried out in the media are required. This information is needed to help consum­ers in choosing among food products, especially popular dairy products, found in a wide range and variety of packagings on the market.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
569
Opis fizyczny
s.35-50,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Technologii Gastronomicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Adamczyk G., Tarant S., Trębacz A. 2002. Zachowania konsumentów na rynki mleka spożywczego. Roczn. AR w Poznaniu CCCXLIII Ekon. 1: 43-52.
 • Barreiro-Hurle J., Gracia A., de-MAGiSTRis T. 2010. Does nutrition information on food products lead to healthier food choices? Food Policy 35: 221-229.
 • CASH 2003. Salt survey in adults. London: Consensus Action on Salt & Health.
 • Cowburn G., Stockley L. 2005. Consumer understanding and use of nutrition label­ling: A systematic review. Public Health Nutrition 8: 21-28.
 • Czarniecka-Skubina E., Janicki A. 2009a. Znakowanie produktów żywnościowych. Informacje żywieniowe i zdrowotne. Przem. Spożyw. 63(1): 34-36.
 • Czarniecka-Skubina E., Janicki A. 2009b. Znakowanie produktów żywnościowych. Dobrowolne znakowanie wartością odżywczą. Przem. Spożyw. 63(2): 42-44.
 • Drichoutis A., Lazaridis P., Nayga R. 2005. Nutrition knowledge and consumer use of nutritional food labels. European Review of Agricultural Economics 32(1): 93-118.
 • EUFIC 2011. Consumer response to portion information on food and drink packag­ing -A pan-European study. EUFIC Forum, No. 05.
 • EUFIC 2005. Consumer attitudes to nutrition information of food labeling. Food la­beling: results of the EUFIC consumer research 2004. EUFIC Forum, No. 2.
 • Feunekas G.J., Gortemaker I.A., Willems A .A., Lion R., van den Kommer M. 2008. Front-of-pack nutrition labelling. Testing effectiveness of different nutrition labelling formats front-of-pack in four European countries. Appetite 50: 57-70.
 • Górna J., Ankiel-Home M., Matuszak-Flejszman A. 2008. The influence of informa­tion about food safety management system on purchase decisions of individual con­sumers. J. Agribus. and Rural Develop. 3(9): 1-9.
 • Grimes C.A., Riddell LJ., Nowson C.A. 2009. Consumer knowledge and attitudes to salt intake and labeled salt information. Appetite 53: 189-194.
 • Grunert K.G., Wills J.M. 2007. A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels. J. Public Health 15: 385-399.
 • Kim S-Y., Nayga R., Capps O. 2001. Food label use, self-selectivity and diet quality. The Journal of Consumer Affairs 35(2): 346-363.
 • Kimura A., Wada Y., Tsuzuki D., Goto S., Cai D., Dan I. 2008. Consumer valuation of packaged foods. Interactive effects of amount and accessibility of information. Ap­petite 51: 628-634.
 • Kristal A.R., Patterson R.E. 2001. Predictors of self-initiated, healthful dietary chan­ge. J. Am. Diet. Assoc. 101: 762-766.
 • Niva M. 2007. All food affect health: Understandings of functional foods and healthy eating among health-oriented Finns. Appetite 48: 384-393.
 • Oakes M.E. 2005. Stereotypical thinking about foods and perceived capacity to proi mote weight gain. Appetite 44: 317-324.
 • Ozimek I. 2006. Rola informacyjna opakowania produktu spożywczego w opinii коп-1 sumemów, w: Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce. Я Wyd. SGGW: 208-213.
 • Patterson D., White K., Marshall J. 2003. Food labeling issues: quantitative re­search with consumers evaluation report (No. 4). Canberra: Food Standards Aus­tralia and New Zealand.
 • Ratkowska B. 2009. Znakowanie produktów mlecznych jako źródło informacji o ich składzie i wartości odżywczej. Przegląd Mleczarski 3: 16-17.
 • Satia JA., Galanko J.A., Neuhouser M.L. 2005. Food nutrition label use is associated with demographic, behavioural, and psychosocial factors and dietaiy intake among African Americans in North Carolina. J. Amer. Dietetic Association 105: 392-402.
 • Switt J. 2007. Labeling Around the Globe: Helping to Direct Food Flow. J. Am. Diet. Assoc. 107(2): 199-200.
 • Ustawa 2009. Z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych. Dz. U. Nr 91, poz. 740 z późn. zm.
 • Weaver D., Finke M. 2003. The relationship between the use of sugar content infor­mation on nutrition labels and the consumption of added sugars. Food Policy 28: 213-219.
 • Visschers V.H.M., Siegrist M. 2009. Applying the evaluability principle to nutrition table information. How reference information changes people's perception of food products. Appetite 52: 505-512.
 • Znakowanie wartością odżywczą oparte o wartość energetyczną. Food Today, 2006, 6, http://www.eufic.Org/article/pl/4/14/artid/znakowanie-wartoscia-odzywcza- oparte-wartosc-energetyczna/
 • Żakowska H. 2006. Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań. COBRO, www.bezpieczneopakowanie.pl 20.09.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dccb8ed4-d40c-401f-bd2c-5665a5ef9890
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.