PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |
Tytuł artykułu

Effect of extended lactations on milk and reproductive performance of cows

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ przedłużonych laktacji na użytkowość mleczną i rozpłodową krów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study involved 132 Polish Black-and-White Holstein-Friesian cows, kept in a public sector farm located in the Kujawsko-Pomorskie province. The yield of the analysed cows averaged 12,800 kg milk. The aim of the study was to determine the effect of lactation length in high-yielding cows on milk yield, milk composition and indicators of fertility. The results show that in high-yielding herds, cows often have lactations beyond the traditional 305 days. In the analysed herd, 89.4% lactations were extended.With extended lactations, milk production increased from 9,278 kg for a 305-day lactation to 16,497 kg for lactations >420 days.With extended lactations, milk yields during the extended lactation period and % yield in relation to 305-day lactation gradually increased, with statistically significant differences between the groups. The cows that completed their standard 305-day or shorter lactations were characterized by optimum indicators of fertility, which decreased with extended lactations. The longest lactations were found in third and fourth lactation cows, and the shortest in older cows beyond the fourth lactation. First calvers were characterized by poorer indicators of fertility compared to older cows.
PL
Badania przeprowadzono na 132 krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, utrzymywanych w jednym z gospodarstw sektora publicznego w województwie kujawsko- pomorskim. Średnia wydajność badanych krów wyniosła 12 800 kg mleka. Celem pracy było określenie wpływu długości laktacji u krów wysokowydajnych na ich wydajność i skład mleka oraz wskaźniki płodności. Otrzymane wyniki wskazują, że w stadach o wysokiej wydajności mlecznej krowy często przedłużają laktację ponad 305-dniowy standard. W ocenianym stadzie wydłużenie to dotyczyło 89,4% laktacji. Wraz z dłuższą laktacją wzrastała produkcja mleka od 9278 kg, przy laktacji 305-dniowej, do 16 186 kg przy laktacjach >390 dni. Wraz z dłuższą laktacją wydajność mleka w okresie przedłużenia laktacji, jak i procent wydajności w stosunku do laktacji 305-dniowej stopniowo wzrastała, różnice między grupami zostały potwierdzone statystycznie. Krowy, które ukończyły standardową 305-dniową laktację lub krótszą, charakteryzowały optymalne wskaźniki płodności, natomiast wraz z dłuższą laktacją wskaźniki płodności były obniżone. Najdłuższe laktacje stwierdzono u krów po 3.–4.wycieleniu, natomiast najkrótsze u krów starszych >4. laktacji. U krów pierwiastek odnotowano słabsze wskaźniki płodności niż u krów starszych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
2
Opis fizyczny
p.15-22,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Cattle Breeding, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Czaplicka M., Puchajda Z., Szalunas T., 2003. Porównanie długości laktacji, okresu międzywycieleniowego oraz wydajności mleka w czterech laktacjach krów importowanych z Francji i krajowych cb [Comparison of the length of lactation, the inter-calving period and milk field turing four lactations of cows imported from France and domestic Black-and-White cows ones]. Zesz. Nauk. Prz.Hod. 68 (1), 107–114 [in Polish].
 • Dymnicki E., Krzyżewski J., Oprządek J., Reklewski Z., Oprządek A., 2003. Zależność między długością okresu międzyocieleniowego a cechami użytkowości mlecznej krów rasy czarno-białej [Relationship between the length of calving intervals and milk trace in Black-and-White cows]. Med.Weter. 59 (9), 792–796 [in Polish].
 • Guliński P., Młynek K., Dobrogowska E., 2004. Znaczenie przedłużenia laktacji dla użytkowości mlecznej krówczarno-białych [The importance of extender lactation for Black-and-White cowsmilkfield]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72 (1), 67–76 [in Polish].
 • Guliński P., Salamończyk E., 2007. Ocena wybranych wskaźników użytkowości mlecznej, długości laktacji i stanu zdrowotnego wymion wysoko wydajnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej [Estimationof chosenmilkperformance traits, lengthof lactationandudderheathinhigh-yielding Polish Holstein-Friesian cows of Black-and-White variety]. Rocz.Nauk. PTZ3 (1), 29–36 [inPolish].
 • Hibner A., Zachwieja A., Juszczak K., Ziemiński R., 1999. Efektywność produkcji mleka w stadach wysoko wydajnych w aspekcie zróżnicowanej długości cyklu reprodukcyjnego krów [Milk yieldand length of calving interval in highmilk yielding herds].Med.Weter. 55 (11), 753–756 [in Polish].
 • Januś E., Borkowska D., 2011. Przedłużanie laktacji a wydajność mleka, tłuszczu i białka krów phf odmiany cb [Lactation extension with regard to milk, fat and protein field in Polish Holstein- Frisian cows of Black-and-White variety]. Acta Sci. Pol., Zootech. 10 (1), 29–40 [in Polish].
 • Juszczak J., Hibner A., 2000. Biologiczny okres spoczynku rozrodczego w świetle badań nad efektywnością użytkowania mlecznego krów [Natural reproductive rest period in perspective of researchof performance efficiency of dairy cows]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 51, 101–108 [in Polish].
 • Knight Ch.H., 2005. Extended Lactation: Turning Theory into Reality. Adv. Dairy Technol. 17, 113–123.
 • Krzyżewski J., Reklewski Z., 2003.Wpływ przedłużonych laktacji krów na wydajność, skład chemiczny i jakość mleka oraz wskaźniki reprodukcji [Influence of extender calving intervals on milk field,chemical composition, technological parameters and reproductive performance of cows]. Zesz.Nauk. Prz. Hod. 67, 7–20 [in Polish].
 • Krzyżewski J., Strzałkowska N., Reklewski Z., Dymnicki E., Ryniewicz Z., 2004.Wpływ długości okresów międzyciążowych u krów rasy hf na wydajność, skład chemiczny mleka oraz wybranewskaźniki reprodukcji [Influence of calving interval length in HF cows on milk yield, its compositionand some reproduction traits]. Med.Weter. 60 (1), 76–79 [in Polish].
 • Miciński J., 2008.Wpływ spontanicznie wydłużanych okresów międzywycieleniowych na wydajność i skład mleka w kolejnych laktacjach krów populacji aktywnej regionu olszyńskiego [Effect of spontaneouslyelongated calving intervals on the yield and composition of milk in subsequent lactations of cows from the active population in the Olsztyn region]. Rocz.Nauk. PTZ 3 (2), 45–54 [in Polish].
 • Piech M., Tarkowski J., 2001. Długość okresów międzywycieleniowych w stadzie krów rasy czarno- -białej i ich związek z wydajnością mleka [The length of calving intervals of cows in a herd of Black-and-White and their relationshipwithmilk yield]. Ann.UMCS LublinXIX(3), Sectio EE, 17–26 [in Polish].
 • PFHBiPM 2011. Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych za 2010 rok [Results of the evaluation value of performance of dairy cows for 2010 year].Warszawa [in Polish].
 • Ouweltjes W., Smolders E.A.A., Eldik P., Elving L., Schukken Y.H., 1996. Herd fertility parameters in relation to milk production in dairy cattle. Livest. Prod. Sci. 46, 221–227.
 • Salamończyk E., Guliński P., 2007.Wpływ wybranych czynników genetycznych I środowiskowych na przedłużenie laktacji u krów i wielkość produkcji mleka w okresie przedłużenia. Cz. 1.Liczebność i długość laktacji przedłużonych ponad 305-dniowy standard [Influence of selected genetic and environmental factors on lactation extension in cows andmilk field Turing extender lactation. I. Number and lengthof lactations extended beyond 305-day standard]. Rocz. Nauk. Zootech. 34 (1), 45–53 [in Polish].
 • Sawa A., Bogucki M., 2009. Effect of extended lactations on cow milk and reproductive performance. Arch. Tierz. 52 (3), 219–242.
 • SAS Institute Inc. 2008. SAS/STAT®9.2 User’s Guide.
 • Sorensen A.,Muir D.D.,Knight Ch.H., 2008. Extended lactation in dairy cows: effects ofmilking frequency, calving season and nutrition on lactation persistency and milk quality. J. Dairy Res. 75, 90–97.
 • Strzałkowska N., Krzyżewski J., Reklewski Z., Dymnicki E., 2004. Zależność między wymuszonym wydłużeniem okresu międzyciążowego a wybranymi wskaźnikami reprodukcji i skorygowanąwydajnością mleczną krów [Relationship between the strained length of calving intervals, somereproduction traits and adjusted cow’s milk yield]. Med.Weter. 60 (12), 1312–1317 [in Polish].
 • Szarek J., 1998. Perspektywiczny cykl produkcyjny u krów mlecznych [Perspective production cycle in dairy cows]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 38, 47–48 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dc91397a-cf89-40af-8f27-012fc89d9dbe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.