PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |

Tytuł artykułu

Zależność między wartościami wskaźników zanieczyszczenia a objętością przepływu w małych ciekach

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy analizowano zależności między wartościami wskaźników zanieczyszczenia a objętością przepływu w małych ciekach. W badanych zlewniach rolniczych nie stwierdzono istotnych ujemnych korelacji miedzy wartością podstawowych wskaźników zanieczyszczenia a objętością przepływu. Dla takich wskaźników jak: zawiesiny ogólne, azot azotanowy i fosfor stwierdzono korelacje dodatnie. Świadczy to o tym, że wody dostające się do cieków wraz ze spływem powierzchniowym lub systemami drenarskimi są zdecydowanie bardziej zanieczyszczone od wód zasilających cieki w okresach niżówek. W przypadku małych cieków wykorzystanie zależności miedzy wartością wskaźników zanieczyszczenia a objętością przepływu do określenia stanu czystości wód, a tym bardziej ładunków wynoszonych z tych zlewni wydaje się nieuzasadnione.
EN
Dependence between values of pollution indices and flow volume in small watercourses was tested in this paper. Negative significant correlation between value of basic pollution indices and flow volume was not found on the tested catchment areas. Positive significant correlation was not found for such indices as: all suspended solids, nitrate nitrogen, phosphorus. It proves that surface water flow and drainage water which outflows off to the watercourses are much more polluted than water outflows in the period during low-bank state. In the case of the small watercourses the application of the dependence between the pollution indices values and the volume of flow values for the determination of the water purity state, and also for the pollution loads aoutfiowing from these catchements, seems to be not justifield.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

487

Opis fizyczny

s.295-303,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Ksztaltowania i Ochrony Srodowiska, Akademia Rolnicza, Wroclaw

Bibliografia

 • Dojlido J., Woyciechowska J. 1999. Ocena jakości wód rzecznych - propozycja nowej metody. Gosp. Wodna 4: 142-147.
 • Hus S. 1994. Związek stężenia zanieczyszczeń wód z przepływami w małych potokach górskich. Roczn. AR w Poznaniu CCLXVIII, Melioracje i Inżynieria Środowiska 15, cz. I: 93-100.
 • Ilnicki P., Iwaniszyniec P. 1999. Zależność ładunku azotu odprowadzanego w wodach Odry, Warty i Noteci od ich przepływów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 19: 289-298.
 • Krzykowski G. 1991. Statgraphics - Statystyczna analiza pomiarów. Wydawnictwo PLJ, Warszawa: 120.
 • Łomotowski J. 1992. Wpływ rolnictwa na jakość wód naturalnych na przykładzie zlewni doświadczalnej Ciesielska Woda. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu 211, Melioracja XL: 353-366.
 • Mańczak H. 1972. Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Wyd. Polit. Wrocławska: 464.
 • Nadany P. 2001. Zanieczyszczenie wód azotem i fosforem pochodzącym z polskiego rolnictwa w świetle seminarium szkoleniowego: „Wpływ niebezpiecznych czynników na zasoby wodne. Ocena ryzyka i strategie przeciwdziałania”. Informator IMUZ, Wiad. Mel. i Łąk. 1: 29-31.
 • Pawlik-Dobrowolski J. 1983. Zmiany składu chemicznego wód powierzchniowych pod wpływem zanieczyszczeń obszarowych (w Karpatach Zachodnich). Rozp. habilit. IMUZ Falenty: 142.
 • Pulikowski K., Kostrzewa S., Paluch J., Paruch A. 2001. Odpływ zanieczyszczeń z mikrozlewni rolniczej położonej na przedgórzu sudeckim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 475: 489-496.
 • Witkowski D. 1990. Zmienność stężeń substancji biogennych w wodach odpływających z małych zlewni nizinnych. Mat. sem. 27 IMUZ Falenty: 191-196.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-dc353524-8052-485d-94ff-056a4d3a12ea
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.