PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 6 t.2 |

Tytuł artykułu

E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu

Warianty tytułu

EN
E-commerce in creating a competitive advantage of fodd retailers - the context of business models
RU
Eh-kommercija v sozdanii konkurentnogo preimushchestva predprijatijj roznichnojj torgovli produktami pitanija - kontekst biznes-modelejj

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem artykułu jest wykazanie, iż uruchomienie sprzedaży internetowej jest strategiczną koniecznością dla przedsiębiorstw detalicznych, które chcą skutecznie konkurować na rynku żywności. Tezy tej nie udało się w pełni potwierdzić, bowiem mimo iż sprzedaż internetowa ma znamiona innowacji radykalnej i technologia internetowa coraz bardziej się upowszechnia, to dla detalistów żywności rozwój w tym kierunku wiąże się ze znaczącymi kosztami. Szczególnie na problemy są narażeni detaliści, którzy wdrażają model biznesu dystrybutora, gdyż konsumenci mogą z łatwością porównywać ceny; aby skutecznie konkurować muszą mieć zatem odpowiednie korzyści skali. Metodą badawczą jest studium przypadku dwóch firm: Biovert - małego dystrybutora żywności ekologicznej i Tesco - detalisty FMCG o znaczącej pozycji rynkowej.
EN
The purpose of the article is to show that launching Internet sales is a strategic necessity for retail companies that want to compete effectively in the food market. This thesis could not be fully confirmed, because although online sales are marked by radical innovation and Internet technology is becoming more and more popular, the business development in this direction is associated with significant costs for food retailers. Retailers, who implement the distributor’s business model, are particularly vulnerable, as consumers can easily compare prices; in order to compete effectively, therefore, they must have appropriate economies of scale. The research method is the case study of two companies: Biovert - a small retailer specialising in organic food and Tesco - an FMCG retailer.
RU
Цель статьи - доказать, что ввод онлайн-продаж - стратегическая необходимость для предприятий розничной торговли, которые хотят действенно конкурировать на рынке пищи. Этот тезис не удалось полностью подтвердить, ибо, несмотря на то, что интернет-продажа имеет симптомы коренной инновации, а интернет-технология становится все более распространенной, то для организаций розничной торговли продуктами питания развитие в этом направлении связано со значительными издержками. В особенности эти проблемы уязвимы для розницы, которая внедряет бизнес-модель дистрибьютора, ибо потребители могут просто сравнивать цены; чтобы действенно конкурировать, они, следовательно, должны иметь соответствующий эффект масштаба. Исследовательский метод - анализ двух фирм: Biovert, мелкого дистрибьютора органических продуктов питания, и Tesco - организации розничной торговли товарами повседневного спроса со значительной рыночной позицией.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

Opis fizyczny

s.436-446,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
autor
 • Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Bibliografia

 • 42% of global e-commerce is happening in China. Here’s why (2018), https://www.weforum.org/agenda/2018/04/42-of-global-e-commerce-is-happening-in-china-heres-why/ [dostęp: 16.10.2018].
 • Connected Consumer Index (2016), http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/wskaznik-connected-consumer-index-q1-2016/ [dostęp: 14.12.2017].
 • Falencikowski T. M. (2015), Model biznesu sieci przedsiębiorstw-założenia podstawowe, „Problemy Zarządzania”, nr 1(50), t. 1.
 • Global Perspective on Retail: Online Retailing (2013), Cushman&Wakefield, London.
 • Gregor B., Stawiszyński M. (2003), Handel elektroniczny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 168.
 • Internetowe sklepy z żywnością to najszybciej rosnący segment e-commerce (2015), http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/intemetowe-sklepy-z-zywnoscia-to-najszybciej-rosnacy-segment-e-commerce,40830.html [dostęp: 15.03.2018].
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2017), Przejawy cyfryzacji handlu detalicznego Polsce, (w:) Handel Wewnętrzny w Polsce (2012-2017), Raporty, IBRKK, Warszawa.
 • Linder J. C., Cantrell S. (2001), Five business-model myths that hold companies back, „Strategy & Leadership”, No. 29(6).
 • Modele biznesu w handlu detalicznym (2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Morris L. (2003), Business model warfare. The strategy of business breakthroughs, University of Pennsylvania, Philadelphia.
 • Nowe branże w eCommerce. Zobacz, gdzie biznes będzie rósł (2015), https://www.payu.pl/nowe-bran%C5%BCe-w-ecommerce-zobacz-gdzie-biznes-b%C4%99dzi-r%C3%B3s%C5%82-2 [dostęp: 15.03.2018].
 • Porter M. E. (2008), Competitive Advantage: creating and sustaining performance, Amazon Digital Services Incorporated.
 • Rajewska K., Kowalski P. (2016), Wartość dla klienta jako determinanta doskonalenia modeli biznesu przedsiębiorstw handlowych, (w:) Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, UE w Poznaniu, Poznań.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 - 2012 (2013), PARP, Warszawa.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. (2017), GUS, Warszawa.
 • Stępnicka N. (2012), Koncepcja twórczej destrukcji J. A. Schumpetera a rozwój przedsiębiorstw w regionie, „Ekonomia i Prawo”, nr 4.
 • Śmigielska G., Bober T. (2013), The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies, “Slovak Scientific Journal”, Vol. 2, No. 2.
 • Śmigielska G. (2014), Kompetencje marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej zagranicznych sieci handlowych FMCG na polskim rynku, (w:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Timmers P. (1998), Business models for electronic markets, “Electronic Markets”, No. 8(2).
 • The Inclusive Internet Index: Measuring Success 2018 (2018), The Economist Intelligence Unit.
 • Wigand R., Picot A., Reichwald R. (1997), Information, organization and management. Expanding markets and corporate boundaries, John Wiley & Sons, New York.
 • Witek-Hajduk M. K. і in. (2016), Relacje między producentami a detalistami. Kontekst modeli biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zott C., Amit R. (2010), Business model design: an activity system perspective, “Long Range Planning”, No. 43(2-3).
 • (www1) https://www.tescoplc.com/about-us/our-businesses/ [dostęp: 15.03.2018].
 • (www2) http://www.tesco-polska.pl/pl/o-nas/historia [dostęp: 15.03.2018].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-dc34eaef-a710-4c70-aeb1-037ce124e205
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.