PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |

Tytuł artykułu

Prevalence of infections with onion yellow dwarf virus, leek yellow stripe virus and garlic common latent virus in plants from the genus Allium

Warianty tytułu

PL
Rozpowszechnienie zakażeń roślin z rodzaju Allium przez wirusy żółtej karłowatości cebuli (OYD), żółtej smugowatości pora (lys) oraz wirus latentny czosnku (GLV)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the present work was to identify GCL, OYD and LYS and to assess the degree of their distribution in crop and ornamental plants from the genus Allium. Two groups of plants from the genus Allium were used. The first group included 10 botanical species, while the second group was composed of seven commercial A. sativum cultivars and two genotypes. Identification of GCL, OYD and LYS in leaves, inflorescences, and bulbs was performed with the use of the ELISA test. All plants in the first group consisting of botanical species of the genus Allium were free from the viruses studied, whereas in commercial A. sativum cultivars a high prevalence of GCLV, OYDV and LYSV infection reaching 88.2%, 75% and 32.1%, respectively, was reported. Varying severity of infection in the particular plant organs was found.
PL
Czosnek jest rośliną ważną ze względu na swoje użytkowe i lecznicze właściwości, które zawdzięcza bioaktywnym komponentom występującym w podziemnej cebuli oraz w młodych liściach. Najbardziej rozpowszechniony jest azjatycki ekotyp A. sativum posiadający diploidalny kariotyp wynoszący 2n = 16. Rośliny o takim genotypie są niepłodne i nie zawiązują nasion w warunkach naturalnych, dlatego są rozmnażane wyłącznie w sposób wegetatywny poprzez cebulki powietrzne lub ząbki z podziemnych cebul. Rozmnażanie wegetatywne wiąże się z możliwością przenoszeniem patogenów, w tym wirusów, co bezpośrednio wpływa na obniżenie jakości plonu, a zabiegi odkażające materiał reprodukcyjny istotnie zwiększają koszty uprawy. Większość znanych wirusów roślinnych nie jest przenoszona przez nasiona lub są przenoszone za ich pośrednictwem tylko w ograniczonym stopniu. Z tego względu rośliny rozmnażane generatywnie, np. cebula i por, rozpoczynają swój cykl życiowy jako wolne od wirusów. Czosnek, który nie posiada takiej możliwości i rozmnaża się tylko drogą wegetatywną zawsze przenosi wirusy na kolejne pokolenia. Zjawisko to jest bardzo rozpowszechnione, ponieważ przerywalność wielu wirusów w tkankach roślin jest wysoka i nawet jeżeli roślina nie wykazuje objawów porażenia, może być nosicielem wirusa. Celem niniejszej pracy była weryfikacja tezy, że przyczyną sterylności u A. sativum są infekcje patogeniczne. W tym celu przeprowadzono badania mające na celu wykrywanie wirusów GCL, OYD i LYS oraz określenie stopnia ich rozprzestrzenienia w uprawianych i ozdobnych gatunkach roślin z rodzaju Allium. Do badań użyto dwu grup roślin z rodzaju Allium. Pierwsza grupa obejmowała 10 gatunków botanicznych, drugą grupą stanowiło 7 handlowych odmian A. sativum oraz 2 genotypy. GCL, OYD i LYS w liściach, kwiatostanach i cebulach wykrywano za pomocą testu ELISA. Wszystkie rośliny z pierwszej grupy obejmującej gatunki botaniczne rodzaju Allium byáy wolne od badanych wirusów. Natomiast w drugiej grupie A. sativum stwierdzono dużą częstotliwość występowania infekcji GCLV, OYDV oraz LYSV odpowiednio 88,2, 75 i 32,1%. Stopień porażenia poszczególnych części roślin byá zróżnicowany. Analiza wyników badań własnych w świetle danych literaturowych wskazuje na znaczny wpływ warunków środowiskowych na biologię rozwoju czosnku – dotyczy to głównie podatności na infekcje różnymi patogenami. Można postawić więc wniosek, że sterylność czosnku jest spowodowana wieloma czynnikami, w tym równieĪ infekcjami wirusowymi.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

3

Opis fizyczny

p.123-133,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Plant Anatomy and Cytology, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland

Bibliografia

 • Barg E., Lesemann D.E., Vetten H.J., Green S.K., 1994. Identification, partial characterization and distribution of viruses infecting Allium crops in South and Southeast Asia. Acta Horticult. 358, 251–258.
 • Barg E., Lesemann D.E., Vetten H.J., Green S.K., 1997. Viruses of Alliums and their distribution in different Allium crops and geographical regions. Acta Horticult. 433, 607–616.
 • Bos L., 1981. Leek yellow stripe virus. CMI/AAB Descriptions of plant viruses, no. 240. http://www.dpvweb.net/dpv/showdpv.php.dpvno.240.
 • Brunt A.A., Crabtree K., Dallwitz M.J., Gibbs A.J., Watson L., Zurcher E.J., 1996. Plant Viruses Online: Descriptions & Lists from the VIDE Database. Version: 20th August. http://pvo.biomirror.cn/descr538.htm.
 • Chen J., Zheng H.Y., Antoniw J.F., Adams M.J., Chen J.P., Lin L., 2004. Detection and classification of Allexiviruses from garlic in China. Archiv. Virol. 149(3), 435–445.
 • Daniels J., 1999. Occurrence of viruses in garlic in the state of Rio Grande de Sul, Brazil. Fitopatol. Brasil. 24, 91–96.
 • Diekmann M., 1997. FAO/IPGRI Technical guidelines for the safe movement of germplasm, No. 18. Allium spp. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome/International Plant Genetic Resources Institute, Rome.
 • Dovas C.I., Hatziloukas E., Salomon R., Barg E., Shiboleth Y., Katis N.I., 2001a. Comparisons of methods for virus detection in Allium spp. J. Phytopath. 149(11–12), 731–737.
 • Dovas C.I., Hatziloukas E., Salomon R., Barg E., Shiboleth Y., Katis N.I., 2001b. Incidence of viruses infecting Allium spp. in Greece. J. Phytopath. 107(7), 677–684.
 • Dovas C.I., Vovlas C., 2003. Viruses infecting Allium spp. in southern Italy. J. Plant Pathol. 85(3), 135.
 • Etoh T., Simon P.W., 2002. Diversity, fertility and seed production of garlic. In: Allium crop science: Recent advances, H.D. Rabinowitch, L. Currah (eds). New York, CABI Publ., 101–117.
 • Fajardo T.V.M., Nishijima M., Buso J.A., Torres A.C., Ávila A.C., Resende R.O., 2001. Garlic viral complex: Identyfication of Potyviruses and Carlavirus in central Brazil. Fitopatol. Brasil. 26, 619–626.
 • Fayad-André M., Dusi A.D., Resende R.O., 2011. Spread of viruses in garlic fields cultivated under different agricultural production systems in Brazil. Tropic. Plant Pathol. 36(6), 341–349.
 • Hillman B.I., Lawrence D.M., 1995. Carlaviruses. In: Pathogenesis and host specificity in plant diseases: histopathological, biochemical, genetic and molecular bases, Vol. III: Viruses and Viroids, R.P. Singh, U.S. Singhj, K. Kohmoto (eds). Oxford, Pergamon Press, 35–50.
 • King A.M.Q., Adams M.J., Carstens E.B., Lefkowitz E.J., 2011. Ninth report of the international committee on taxonomy of viruses. Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
 • Klukáþková J., Navrátil M., Duchoslav M., 2007. Natural infection of garlic (Allium sativum L.) by viruses in the Czech Republic. J. Plant Dis. Prot. 114(3), 97–100.
 • Konwicka O., 1973. Die Ursachen der Sterilität von Allium sativum L. Biol. Plant. 15(2), 144–149.
 • Lot H., Chovelon V., Souche S., Delecolle B., 1998. Effects of onion yellow dwarf and leek yellow stripe viruses on symptomatology and yield loss of three French garlic cultivars. Plant Dis. 82(12), 1381–1385.
 • Melo-Filho P.A., Resende R.O., Cordeiro C.M.T., Buso J.A., Torres A.C., Dusi A.N., 2006. Viral reinfection affecting bulb production in garlic after seven years of cultivation under field conditions. Europ. J. Plant Pathol. 116(2), 95–101.
 • Perotto M.C., Cafrune E.E., Conci V.C., 2010. The effect of additional viral infections on garlic plants initially infected with Allexiviruses. Europ. J. Plant Pathol. 126(4), 489–495.
 • Salomon R., 2002. Virus diseases in garlic and the propagation of virus-free plants. In: Allium crop science: Recent advances, Rabinowitch H.D., Currah L. (ed.). New York, CABI Publ., 311–328.
 • Shahraeen N., Lesemann D.E, Ghotbi T., 2008. Survey for viruses infecting onion, garlic and leek crop in Iran. EPPO Bulletin 38(1), 131–135.
 • Shemesh Mayer E., Winiarczyk K., Błaszczyk L., Kosmala A., Rabinowitch H.D., Kamenetsky R., 2013. Male gametogenesis and sterility in garlic (Allium sativum L.): barriers on the way to fertilization and seed production. Planta 237,103–120.
 • Simon P.W., Jenderek M.M. 2003. Flowering, seed production and the genesis of garlic breeding. Plant Breed. Rev. 32, 211–244.
 • Sumi S., Tsuneyoshi T., Furutani H., 1993. Novel rod-shaped viruses isolated from garlic, Allium sativum, possessing a unique genome organization. J. Gen. Virol. 74, 1879–1885.
 • Takaichi M., Yamamoto M., Nagakubo T., Oeda K., 1998. Four garlic viruses identified by reverse transcription – polymerase chain reaction and their regional distribution in Northern Japan. Plant Dis. 82(6), 694–698.
 • Yamashita K., Sakai J., Hanada K., 1996. Characterization of a new virus from garlic (Allium sativum L.), garlic mite-borne mosaic virus. Ann. Phytopathol. Soc. Japan 62(6), 483–489.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-dc2552aa-9c80-437d-ba6e-9b0922c46a47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.