PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 6 t.2 |

Tytuł artykułu

Multikanałowość czy omnikanałowość - analiza z perspektywy konsumentów na rynku atrakcji turystycznych

Warianty tytułu

EN
Multichannel or omnichannel - an analysis from the perspective of consumers in the tourist attractions market
RU
Mul'tikanal'nost' ili omnikanal'nost' - analiz iz perspektivy potrebitelejj na rynke turisticheskikh attrakcionov

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Zagadnienie ewolucji kanałów komunikacji marketingowej w kierunku omnikanału jest relatywnie nowe. Celem artykułu jest określenie ścieżek zakupowych konsumentów na rynku atrakcji turystycznych, co umożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie o stopień adaptacji rozwoju rynku do realiów omnikanału. Na podstawie badań jakościowych ustalono, iż ścieżki zakupowe konsumentów na wspomnianym rynku są zróżnicowane i nadal w niewielkim stopniu wpisują się w założenia omnikanału. Kierunkiem dalszych badań może być analiza ewolucji rynku produktów turystycznych w kierunku omnichannel oraz zróżnicowania poszczególnych segmentów w tym kontekście. Na podstawie badań sporządzono koncepcyjną typologię konsumentów, wyodrębniając: fokusowców, selektywnych omnikanałowców, omnikanałowców oraz emocjonalnych monokanałowców.
EN
The marketing communication channels evolution to omnichannel is a relatively new phenomenon. The aim of the article is to diagnose consumer journey stages in the tourist attractions market, which shall allow answering to which extent the market is adjusted to the omnichannel reality. On the basis of a qualitative research there were determined the most common customer journeys and they are still not fully adjusted to the new, omnichannel reality. The future research direction might be a further analysis of tourist products evolution to omnichannel and differentiation of specific market segments to the new direction. Based on the research, the authors produced a conceptual typology of consumers singling out focusers, selective omnichannelers, simply omnichannelers and emotional monochannelers.
RU
Вопрос эволюции каналов маркетинговой коммуникации по направлению к омниканалу - относительно новый. Цель статьи - определить маршрут потребителей за покупкой товаров и услуг на рынке туристических аттракционов, что даст возможность ответить на вопрос о степени приспособления развития рынка к реалиям омниканала. На основе качественных исследований определили, что маршруты потребителей за покупками на упомянутом рынке дифференцированы и по-прежнему в небольшой степени представляют собой часть предпосылок омниканала. Направлением дальнейших исследований может быть анализ эволюции рынка туристических продуктов по направлению к омниканальности, а также дифференцирования отдельных сегментов в этом контексте. На основе исследований разработали концептуальную типологию потребителей, выделяя сосредоточенных на конкретном канале, селективных приверженцев омниканальности, просто приверженцев омниканальности и эмоциональных приверженцев моноканальности.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

Opis fizyczny

s.129-137,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Bibliografia

 • Bardwell Ch. (2013), Redefining the Shopper Experience With Omnichannel Retailing, IDC Retail Insight.25.
 • Berbeka J. (2016), Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość a zachowania konsumentów, „Studia Ekonomiczne”, nr 303.
 • Bertoldi B., Giachino Ch., Pastore A. (2016), Strategie pricing management in the omnichannel era, “Mercad e Competitivita”, No. 4.
 • Brynjolfsson E., Hu Y. J., Rahman M. S. (2013), Competing in the Age of Omnichannel Retailing, “MIT Sloan Management Review”, No. 54.
 • Gotwald-Feja В. (2016), Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji turystycznych, Wydawnictwo SIZ, Łódź.
 • Gregor B., Gotwald-Feja B. (2017), Trendy w zachowaniach konsumenckich online w ujęciu globalnym i krajowym, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 • Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D. (2016), Wpływ social mediów na zachowania konsumenckie osób w grupie 55+, „Problemy Zarządzania”, nr 2.
 • Hey J. (2015), Practical Approach to the Omnichannel Marketing Strategy in the Frame of Promptitude Level of Omnichannel Customers on the Greek Market, Department of Applied Informatics University of Macedonia, Thessaloniki.
 • Hoogveld M., Koster J. M. D. (2016), Measuring the Agility of Omnichannel Operations: an Agile Marketing Maturity Model, “SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS)”, No. 3/6.
 • Juaneda-Ayensa E., Mosquera A., Murillo Y. (2016), Omnichannel Customer Behavior: Key Drivers of Technology Acceptance and Use and Their Effects on Purchase Intention, “Front Psychology”, No. 7.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk В. (2005), Produkt turystyczny, PWE, Kraków.
 • Lazaris Ch., Vrechopoulus A. (2014), From Multichannel to ,,Omnichannel” Retailing: Review of the Literature and Calls for Research, 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, (ICCMI), 18-20 June, Athens, Greece.
 • Łaszkiewicz A. (2014), Konsument w dobie mediów społecznościowych - wyzwania i ograniczenia dla organizacji, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(357).
 • Marx O., Bachem Ch. (2004), Multichannel Marketing Handbuch, Springer, Berlin.
 • Mirsch T., Lehrer Ch., Jung R. (2016), Channel Integration Towards Omnichannel Management: a Literature Review, Conference: Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Chiayi, Taiwan.
 • Mróz В. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Panasiuk A. (2006), Ekonomika Turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbaniak M., Głowacka A., Gałuszka D., Omnichannel, czyli o wszechsprzedaży, (w:) Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Verhoef P., Kannan P., Inman J. (2015), From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing: Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing, “Journal of Retailing”, Vol. 91.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-db126678-7345-4258-a1d0-0135cd8d202e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.