PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 3 |

Tytuł artykułu

Warunki do zajęć ruchowych w śląskich przedszkolach

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Conditions for exercise classes in Silesian nursery school

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy jest diagnoza bazy materialnej do zajęć ruchowych oraz sposobu realizacji tych zajęć w przedszkolach śląskich. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Materiał stanowią wyniki badań 30 śląskich placówek przedszkolnych. Wyposażenie placówek przedszkolnych oceniono metodą obserwacji, uwzględniając rodzaje ćwiczeń, do których mogą być wykorzystane urządzenia i sprzęt sportowy. Oceny realizacji zajęć ruchowych w przedszkolu dokonano w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety, który został skierowany do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Do analizy zakwalifikowano 60 kwestionariuszy wypełnionych przez nauczycieli, 30 kwestionariuszy wypełnionych przez dyrektorów oraz 30 arkuszy obserwacji. Badania wykazały, iż w śląskich placówkach przedszkolnych organizowane są różne formy zajęć ruchowych, przy czym baza materialna do realizacji tych zajęć jest bardzo słaba. Uzyskane wyniki badań świadczą o ograniczonej częstotliwości zajęć ruchowych, zbyt krótkim czasie ich trwania, braku strojów gimnastycznych dzieci, korzystaniu ze starych przewodników metodycznych, a przede wszystkim o rzadkim wykorzystywaniu przyrządów i urządzeń sportowych. Nie sprzyja to stymulowaniu rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci.
EN
The aim of the study is to diagnose the conditions and implementation of physical activities in nursery schools. Thirty Silesian nursery schools were examined including equipment in pre rated taking into account the types of exercises, which can be used in devices and sport equipment. Assessment of the implementation exercise classes in nursery schools was based on the original questionnaire, which was sent to the teacher and the director of the nursery school. For the analysis were qualified 60 questionnaires filled by teachers and 30 filled by directors and 30 observation cards. Studies have shown that in the Silesian nursery school are organized various forms of physical activities, while material resources to carry out these activities is very poor. The research results indicate reduced frequency of physical activities, too short its duration, lack of gym clothes children, the use of the old methodological guides and, above all, a rare use of instruments and sport facilities. This is not conducive, stimulating physical and motor development of children.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

3

Opis fizyczny

s.51-64,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im.Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice
 • Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im.Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice

Bibliografia

 • [1] Bielińska I. (2013): Dziecko w przedszkolu w Polsce i Norwegii (z zajęciami ruchowymi w tle). Problemy Wczesnej Edukacji, 1 (20), s. 100–110.
 • [2] Cieśla E., Klimaszewska J., Kopik A., Markowska M., Szumilas M., Walasek B. (2007): Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Tekst. Kielce.
 • [3] Główny Urząd Statystyczny (2009): Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009.
 • [4] Główny Urząd Statystyczny (2010): Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010.
 • [5] Główny Urząd Statystyczny (2011): Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011.
 • [6] Główny Urząd Statystyczny (2012): Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012.
 • [7] Gradus P., Benza E., Rybak O., Krzysztoń P., Batorzyńska P., Plandowska M., Kurpeta W. (2014): Forms of physical activity of Biała Podlaska preschool children. Polish Journal of Sport and Tourism, 21. Warszawa, s. 163–167.
 • [8] Klichowska A. (2013): Architektura i funkcje ogrodu przedszkolnego w opiniach nauczycieli. Studia Edukacyjne, 26. Poznań, s. 317–336.
 • [9] Kosmala M., Gawłowska A., Rosłon-Szeryńska E. (2011): Ocena warszawskich publicznych placów zabaw oraz wybranych ogrodów przedszkolnych i szkolnych. Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. http://placezabaw.um.warszawa.pl/files/raport_ocena_2011.pdf [dostęp: 10.08.2016].
 • [10] Kuratorium Oświaty w Łodzi (2010): Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Raport z województwa łódzkiego. http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/podstawa_raport.pdf [dostęp: 10.08.2016].
 • [11] Łobocki M. (2010): Metody i techniki badań pedagogicznych. Impuls. Kraków.
 • [12] Najwyższa Izba Kontroli. (2013): Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. LGD-4101-009/2013, Nr ewid. 147/2014/P/13/142/LGD.
 • [13] Pilch T., Bauman T. (2010): Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa.
 • [14] Rokicka-Hebel M. (2012): Przedszkola z dobrymi i złymi warunkami do aktywności fizycznej a umiejętności ruchowe dzieci. Szkice Humanistyczne, 12, 3 (29), s. 215–233.
 • [15] Rokicka-Hebel M. (2013): Wychowanie fizyczne w przedszkolach gdańskich. Journal of Health Sciences, 3 (13), s. 337–371.
 • [16] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2003, nr 6, poz. 69.
 • [17] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17.
 • [18] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Dz.U. 2010, nr 161, poz. 1080.
 • [19] Staniek M. (2014): Budowa somatyczna i sprawność fizyczna dzieci przedszkolnych. AWF Katowice. Praca doktorska w maszynopisie.
 • [20] Ugodowska G. (1992): Poziom sprawności fizycznej i ruchowej dzieci wrocławskich przedszkoli. AWF. Wrocław.
 • [21] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2013, poz. 827.
 • [22] Wilczkowski E. (2007): Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. Piotrków Trybunalski.
 • [23] Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. (2013): Ocena stanu sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego. http://www.wsse.katowice.pl/pliki/ip/raport2013.pdf [dostęp: 10.08.2016].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-da8a1810-9e5a-4b7f-9ca5-8bfff16ed3fd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.