PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 |
Tytuł artykułu

Zdrowotność wybranych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Szczecinek

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Health condition of selected Scots pine stands in Szczecinek Forest District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie zdrowotności wybranych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Szczecinek. Obserwacje zostały przeprowadzone w 2014r. na 15 stałych powierzchniach badawczych, zlokalizowanych na dwóch typach siedliskowych lasu (BMśw oraz LMśw) na gruntach leśnych oraz porolnych, reprezentujących klasy wieku od II do VI. Ocena stopnia uszkodzenia koron drzew została przeprowadzona na podstawie metody bioindykacyjnej opierającej się na trzech kryteriach: defoliacji, liczby roczników igieł oraz stopniu prześwietlenia korony. Analiza stanu zdrowotnego wykazała, iż 72,2% drzewostanów objętych badaniami było uszkodzonych w stopniu słabym, gdyż zostały zakwalifikowane do 0 i I stopnia uszkodzeń. Silnego oraz całkowitego stopnia uszkodzeń nie wykazano. Średni ubytek aparatu asymilacyjnego wyniósł 19,56%. Drzewostany wyrosłe na gruntach leśnych charakteryzowały się niższą średnią defoliacją korony drzew (18,19%), natomiast ubytek aparatu asymilacyjnego na gruntach uprzednio użytkowanych rolniczo wyniósł 20,82%.
EN
The aim of the study was to determine the health condition of selected Scots pine stands in Szczecinek forest district. Observations were carried out in 2014 on 15 permanent research plots, located on two types of forest habitat (BMśw and LMśw) on forest land and former farmlands, representing the age class II to VI. The evaluation of the damage to the crowns has been carried out on the basis of the bioindication method, which is based on three criteria: defoliation, the number of needle age–groups and type of tree crown attenuation. The analysis of health condition showed that 72.2% of the researched stands were damaged to the lesser extent, s they were qualified to the 0 and I degree of damage. The strong and total degree of damage has not been found. The average loss of assimilation apparatus was 19.56%. The stands growing on the forest land are characterized by a lower average defoliation of tree crowns (18.19%), while the loss of assimilation apparatus on land previously used for agriculture amounted to 20.82%.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.38-48,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Beker, C. (1993). Ocena defoliacji drzew jako podstawowe kryterium klasyfikacji stanu zdrowotnego lasu. Prace IBL ser. B 18: 89-94.
 • Beker, C. (1994)a. Ocena korony sosny zwyczajnej dla potrzeb określania stanu zdrowotnego drzew. Pr. Kom. Nauk Rol. Kom. Nauk Leśn. PTPN, 78: 15-19.
 • Beker, C. (1994)b. Lokalna inwentaryzacja stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych w LZD Murowana Goślina. Sylwan 138(12): 79−88.
 • Beker, C. (1996). Lokalna inwentaryzacja stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych w LZD Murowana Goślina. W: Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. III Krajowe Sympozjum Kórnik, 23−26 maja1994: 297−305.
 • Beker, C. (2002). Stan zdrowotny drzewostanów sosnowych na obszarze LZD Murowana Goślina w latach 1991−2000. W: IV Krajowe Sympozjum Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe. Poznań−Kórnik, 29.05−1.06.2001. R. Siwecki (red.). Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 199−205.
 • Beker, C. (2009). Stan zdrowotny, struktura i przyrost niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Beker, C. (2014). Stopień defoliacji drzewostanów sosnowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina w latach 1992 – 2012. Red. K. Kannenberg, H. Szramka. WSZŚ w Tucholi, Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, 8: 1-9.
 • Błocka, A., Staszewski, T. (2007). Asymetria fluktuacyjna igliwia – niespecyficzny wskaźnik stresu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Leśne Prace Badawcze 4: 125 – 131. Borecki, T., Keczyński, A. (1992). Atlas ubytku asymilacyjnego drzew leśnych. Agencja ATUT. Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny. Leśnictwo. 2014. Warszawa.
 • Instrukcja wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (2010). Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa. Jaszczak, R. (2005)b. Defoliacja koron drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wybranych klas biosocjalnych w monitoringu lasów. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 307: 93-103.
 • Jaszczak, R. (2007). Wiek a defoliacja koron drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wybranych klas biosocjalnych. Sylwan 151(10): 16−24.
 • Jaszczak, R. (2008). Typ siedliskowy lasu a defoliacja koron drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wybranych klas biosocjalnych. Sylwan 152(3): 22−26.
 • Jaszczak, R. (2008). Defoliacja koron drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wybranych klas biosocjalnych niezależnie od strefy uszkodzenia, klasy wieku i typu siedliskowego lasu. Sylwan 152(4): 13−20.
 • Jaszczak, R., Miotke, M. (2009). Defoliacja górnej części i całej korony drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Sylwan 153(9): 607−616.
 • Lesiński, J., Dmyterko, E., Grzyb, M. (1992). Skandynawska metoda oceny uszkodzenia sosny i świerka. Sylwan 136(6): 19–31.
 • Matuszkiewicz W. (1978). Fitosocjologiczne podstawy typologii lasów Polski. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 558: 3-39.
 • Puchniarski, T. H. (2008). Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona. PWRiL, Warszawa.
 • Raport o stanie lasów w Polsce 2013. (2014). Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Warszawa.
 • Szewczyk, W., Czeryba, Z. (2010). Ocena zdrowotności dębu na podstawie stopnia ubytku aparatu asymilacyjnego wybranych drzewostanów dębowych Nadleśnictwa Wołów. Sylwan 154(2): 100– 06.
 • Szewczyk, W., Kurpiewska, A., Gojlik, G., Baranowska – Wasilewska, M., Behnke – Borowczyk, J. (2013). Stopień defoliacji drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Czarnobór. Red. K. Kannenberg, H. Szramka. WSZŚ w Tucholi, Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, 7: 139-145. 47
 • Wawrzoniak, J. (2002). System monitoringu lasu w Polsce. W: IV Krajowe Sympozjum: Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Poznań−Kórnik, 29.05−1.06.2001. R. Siwecki [red.], Bogucki. Wyd. Naukowe, Poznań. 67−80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-da7909ab-cf1f-48c9-af7b-d1c4f6df682e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.