PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | 378 |

Tytuł artykułu

The material cycles of biomass and the energy flow in Hungarian agriculture

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Materiałowe cykle biomasy i przepływ energii w węgierskim rolnictwie
RU
Material'nye cikly biomassy i protok ehnergii v vengerskom sel'skom khozjajjstwe

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Agriculture is essentially an energy conversion process - the conversion of solar energy through photosynthesis to biomass. The problem with solar radiation is that it is diffuse, intermittent and has a low energy flux, so that if we are going to use it, we have to collect this energy, convert to a form convenient for our purposes, and also need to store it - this is what plants solved a long time ago. The primary goal of agriculture is to produce food for humans in the form of a balanced diet. To realize this goal in a modern agriculture with high productivity we use fossil energy subsidy together with a complex mix of science and technology. Fossil energy INPUT in agriculture can be applied directly, as fuels and electricity, and indirectly, as invested energy of fertilizers, pesticides, irrigation, machinery or buildings, all of which depend primarily upon fossil energy. Now, the total fossil energy INPUT, e.g. in maize production per hectare in the growing season averages about 450 1 of oil equivalents. But this represents only 8% of the total solar energy captured by the plant.
PL
Rolnictwo jest istotnie procesem przetwarzania energii - przetwarzaniem energii słonecznej przez fotosyntezę do biomasy. Problem radiacji słonecznej polega na jej rozproszeniu, nieciągłości i małej energii strumienia, a więc jeżeli chcemy ją wykorzystywać, musimy po pierwsze zebrać tę energię, przekształcić na formę nam odpowiadającą i także zarejestrować, a więc to co rośliny rozwiązały wiele lat temu. Pierwszym celem rolnictwa jest produkcja żywności dla ludności w formie wyważonej diety. Do realizacji tego celu we współczesnym rolnictwie o wysokiej produkcyjności wykorzystujemy energię kopalni. Energia kopalni INPUT może być wykorzystana bezpośrednio jako paliwo i elektryczność i pośrednio jako zainwestowana energia w nawozach, pestycydach, nawadnianiu, mechanizacji i budownictwie, we wszystkim co zależy od energii kopalin. Teraz, całkowita energia kopalni INPUT, np. w produkcji kukurydzy na hektar w sezonie wegetacyjnym jest równoważona około 450 1 oleju. Reprezentuje to jednak tylko 8% całkowitej energii słonecznej wychwyconej przez rośliny.
RU
Сельское хозяйство является, действительно, процессом преобразования энергии - преобразованием солнечной энергии путем фотосинтеза в биомассу. Проблема солнечной радиации заключается в ее рассеянии, прерывности и малой энергии потока, значит, если мы хотим ее использовать, мы должны, во-первых, собрать эту энергию, преобразовать в соответствующую для нас форму и также зарегистрировать, значит, то, что растения сами решили много лет тому назад. Первая цель сельского хозяйства - это продукция пищевых продуктов для населения в форме взвешенной диеты. Для реализации этой цели в современном высокопродуктивном сельском хозяйстве используем энергию шахт. Энергия шахт INPUT может быть использована непосредственно как топливо и электричество и посредственно как энергия, ин вестированная в удобрения, пестициды, орошение, механизацию и строительство, во все, что зависит от энергии шахт. Теперь полная энергия шахт INPUT нпр в продукции кукурузы на гектар в вегетационный период уравновешена ок. 450 л масла. Это, однако, представляет лишь 8% полной солнечной энергии, захваченной растениями.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

378

Opis fizyczny

p.85-90,fig.,ref.

Twórcy

autor
  • Agricultural University, Godollo, Hungary

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d9f96601-07df-496d-8cda-9b77717e9f6f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.