PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | 3 |
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty dotyczące mechanizacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected aspects of agriculture mechanization in the Kujawsko-Pomorskie province in the years 2002-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne poziomu mechanizacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Zmiany przeanalizowano w układzie powiatów, wskazując na skalę przekształceń, zróżnicowanie przestrzenne oraz przyczyny które je powodowały. W celu relatywnego określenia poziomu wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze wzięto pod uwagę także powierzchnię użytków rolnych oraz powierzchnię zasiewów upraw, dla których przewidziano ich zastosowanie. Stwierdzono, że w badanym okresie wzrósł poziom wyposażenia w ciągniki rolnicze na 100 gospodarstw o 40,7%, kombajnów: zbożowych -o 59,5%, ziemniaczanych - o 35,8% i buraczanych - o 28,7%. Jednocześnie zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych na 1 ciągnik do 12,1 ha, zbóż i rzepaku na 1 kombajn zbożowy - 56,2 ha, ziemniaków na 1 kombajn - do 4,0 ha oraz buraków cukrowych na 1 kombajn - do 6,7 ha. Zróżnicowanie poziomu mechanizacji wyraźnie koreluje ze średnią powierzchnią użytków rolnych w gospodarstwach rolnych.
EN
The article gives the state, as well as changes in farm equipment of agricultural tractors and combines (grain, beet and potato), that have occurred in kujawsko-pomorskie province in the years 2002-2010, and especially after the Polish accession to the European Union in 2004. The above changes have been analysed in the districts, pointing to their scale, the spatial differentiation and the reasons that caused them. In order to determine the level of the relative equipment holdings in listed above farm machinery, were taken into consideration also of the total agricultural area and sown area of crops for which providedfor their use. It was found that during the period considered increased level of equipment in the agricultural tractors on 100 holdings - 40.7%, combines: ofcereal -59.5%, ofpotato - 35.8% and ofsugar beet 28.7%>. At the same time, decreased agricultural area on a tractor to the 12.1 hectares, sown area of cereals and rape seed on a combine harvester - 56.2 hectares, ofpotatoes on l combine to 4.0 ha and of sugar beet on 1 combine -to 6.7 ha. Variation in level of mechanization clearly correlates with the average area of agricultural land in farms.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
3
Opis fizyczny
s.153-158,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.Lwowska 1, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • Adamowicz M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, Annales UMCS, seria E, nr 60, s. 71-91.
 • Lorencewicz E. 2011: Rynek ciągników rolniczych w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, s. 173-177.
 • Pasyniuk P. 2005: Nowe ciągniki w polskim rolnictwie - sprzedaż i ceny, Wieś Jutra, 85/86, s. 25-26.
 • Pawlak J. 2007: Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Inżynieria Rolnicza, nr 3(91), s. 151-158.
 • Pawlak J. 2010: Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 97, s. 165-175
 • Raport z wyników województwa kujawsko-pomorskiego - PSR 2010, 2011: US Bydgoszcz.
 • Rudnicki R. 1997: Geograjiczno-ekonomiczne cenniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, sectio C, Vol. X, nr 5, s. 88-102.
 • Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. 2011: Analiza polskiego rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, s. 463-467.
 • Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. 2012: Dynamika cen ciągników i maszyn rolniczych latach 2000-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z.l, 565-569.
 • www.stat.gov.pl
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d98a01a4-73b7-4433-8477-aefabd60c024
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.