PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 09 |
Tytuł artykułu

Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą na suchym zbiorniku przeciwpowodziowym na przykładzie projektowania zbiornika Racibórz

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Environmental aspects of water management at the detention reservoir as an example of designed Raciborz reservoir
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Suche zbiorniki przeciwpowodziowe projektowane są dla przechwycenia wezbrania o natężeniu przepływu przekraczającym zdolność przepustową urządzeń zrzutowych. W ten sposób następuje stopniowe napełnianie czaszy zbiornika, a co za tym idzie zmniejszenie wielkości odpływu i obniżenie kulminacji. Planowany suchy zbiornik w Raciborzu zostanie zlokalizowany na cennym przyrodniczo obszarze obejmującym tereny zakwalifikowane do sieci Natura 2000, a wpływ jego działalności będzie zaznaczał się na ponad 230 km biegu rzeki Odry. W pracy przeanalizowano potencjalne oddziaływanie, jakie na środowisko przyrodnicze doliny rzecznej będzie wywierać planowana gospodarka wodna. Zestawiono wysokości zalewu w czaszy zbiornika dla wybranych wezbrań z lat 1960–1997.
EN
Detention reservoirs are designed for rise interceptions of flow intensity exceeding the flow capacity of the discharge devices. With this follows gradual refill of the hemisphere reservoir, this results in a decrease of runoff size and a diminishing culmination. Detention reservoir designed in Raciborz will be located on the naturally valuable areas including grounds classified into Natura 2000 network and its influence will be seen at a flight of 230 km on the Odra River. The research analyzed the potential influence of the water management on the natural environment of the river valley. The flood heights are put together in the reservoir bowl.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.171-180,tab.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Czamara W., Koopmans R., Krukowski M. Ocena oddziaływania na środowisko zbiornika Racibórz. 2006, maszynopis.
 • Depczyński W., Szamowski A. Budowle i zbiorniki wodne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami), http://eur-lex.europa.eu/pl/legis/20080601/chap15103020.htm.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 31992L0043:PL:NOT.
 • Gorzelak A., Sierota Z. Stan środowiska leśnego w dolinie środkowej Odry po powodzi w 1997 roku. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1997.
 • Krzemińska A., Adynkiewicz-Piragas M. Wegetacyjne zalewy polderów szansą na stabilizację nadrzecznych siedlisk leśnych. Problemy hydrotechniki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
 • Matuszewski J. Zasady projektowania zbiorników wodnych z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych na przykładzie zbiorników Kuźnica Warężyńska i Racibórz. Problemy hydrotechniki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
 • Obrdlik P., Nieznański P., Smolnicki K., Świerkosz K. NATURA 2000 w dolinie Odry, czyli Odra do Europy, 2005, http://natura.odra.pl/, WWF.
 • Tomiałojć L. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1993.
 • Żbikowski A., Żelazo J. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. Materiały informacyjne, MOŚZNiL, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d8e26fdd-2eb7-4e64-99c2-6ff3398e34ca
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.