PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 160 | 11 |

Tytuł artykułu

Koncepcja wykorzystania analizy ex post do sporządzania aneksu ekonomicznego planu urządzenia lasu

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Application of an ex post analysis for the preparation of the economic annex to the forest management plan

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The aim of the work is to present (i) the economic issues included in the forest management plans and (ii) the methodical bases of an ex post economic expertise, which may be carried out in order to evaluate the previous economic period, and should be a part of the economic annex to the forest management plan. Such expertise allows to formulate postulates and objectives to achieve in the near future, which are important for the forestry economics. The transformation in Poland occurred when the third revision of the forest management plans and instruction of the 1980 and 1994 were applied and caused significant changes in the Polish forestry. As a result, the concept of sustainable development of forestry appeared and the indicators and criteria for sustainable forest development were elaborated. However, they concerned mainly natural and social aspects, while the economic aspect was marginalized. Gradually, foresters began to appreciate the role of the economic analysis. The first versions of such expertise was already elaborated for the individual forest districts. The experience gained will certainly contribute to their dissemination and appreciation of included analysis and forecasts. The economic annexes should include information on value of the forest with an indication of the value of land and the stands themselves. The knowledge on the value of the forest, except for registration, is also required in determining changes as a result of business (in the income statement). The valuation of timber resources is also necessary in the evaluation of the effectiveness of economic projects in forestry affecting the changes in their value. In practice, the valuation of the forest is also essential in case of a change in the ownership or land use status. This usually applies to the sale, purchase, conversion or liquidation of the co−ownership, and also compensation for expropriation because of the road or residential construction. Furthermore, determination of the forest value is necessary in assessing the share of agriculture in national income. This applies particularly to the integrated economic and environmental national accounts in forestry, conducted in some European Union countries. The presented methodology of economic expertise points out the possibility of application the formula that introduces standardization of analysis of economy in the last economic period. It is also the contribution to the discussion on the elaboration of a single, synthetic parameter, which may influence on objectivity of economic conditions of the functioning of the forest holding.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

160

Numer

11

Opis fizyczny

s.883-892,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań
autor
 • Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.A.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań

Bibliografia

 • Adamowicz K., Dyrcz A. 2008. An attempt to assess price elasticity of demand for pine wood on the primary wood market in the Bytnica Forest Division in the years 1997-2005. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7 (3): 5-13.
 • Adamowicz K., Dyrcz A., Szramka H. 2014. Wpływ redystrybucji środków funduszu leśnego na rentowność nadleśnictw. Sylwan 158 (7): 483-490.
 • Adamowicz K., Noga T. 2014. Wielowymiarowa analiza bankructwa przedsiębiorstw w przemyśle drzewnym. Sylwan 158 (9): 643-650.
 • Adamowicz K., Szramka H., Starosta-Grala M., Szczypa P. 2016. Eksport i import surowca drzewnego w wybra-nych krajach Unii Europejskiej. Sylwan 160 (3): 179-186.
 • Banach L. 2013. Plan urządzenia lasu podstawą rocznego planu finansowo-gospodarczego. W: Arkuszewska A., Lotz D., Szujecka G. [red.]. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. V Sesja. Planowanie w gospo-darstwie leśnym XXI wieku. Sękocin Stary, 19-21 marca 2013 r., Inst. Bad. Leśn., PGL LP. 97-113.
 • Borek J. 1931. Zarys praktycznego urządzenia gospodarstw leśnych wraz z wzorami załączników do planów i programów gospodarczych. Drukarnia A. Mółki w Nowym Sączu.
 • Choiński T. 1873. Urządzanie lasu. Podręcznik dla obywateli ziemskich. Nakładem Redakcji Gazety Rolniczej, Warszawa.
 • Dawidziuk J. 2000. Ekonomiczne aspekty planu urządzenia nadleśnictwa. W: Smykała J. [red.]. Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa. Materiały IV Konferencji Leśnej, Sękocin Las, 13-14 czerwca 2000 r. Inst. Bad. Leśn. 305-312.
 • Dawidziuk J., Zajączkowski S. 2013. Znaczenie urządzania lasu w budowie systemu planistyczno-prognostycznego w leśnictwie. W: Arkuszewska A., Lotz D., Szujecka G. [red.]. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. V Sesja. Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku. Sękocin Stary, 19-21 marca 2013 r. Inst. Bad. Leśn., PGL LP. 32-47.
 • Gertner G., Köhl M. 1992. An assessment of some nonsampling errors in a national survey using an error budget. For. Sci. 38 (3): 525-538.
 • Głaz J., Czerepko J., Jabłoński M., Zajączkowski G. 2008. Kierunki doskonalenia zasad urządzenia lasu dla reali-zacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Sylwan 152 (1): 27-44.
 • Gruszczyk A., Żywioł M. 1990. Jak wyceniać grunty leśne? Las Pol. 17: 4.
 • Instrukcja urządzania lasu. 1957. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. PWRiL, Warszawa.
 • Instrukcja urządzania lasu. 1970. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. PWRiL, Warszawa.
 • Instrukcja urządzania lasu. 1980. Tom I. Prace urządzeniowe. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. NZLP. PWRiL, Warszawa.
 • Instrukcja urządzania lasu. 1994. Część ogólna. MOŚ, ZNiL, DGLP, IBL, Warszawa.
 • Instrukcja urządzania lasu. 2003. Część I. Instrukcja sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. PGL LP, CILP, Warszawa.
 • Instrukcja urządzania lasu. 2012. Część I. Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. PGL LP, CILP, Warszawa.
 • Jaszczak R. 2008a. Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część I. Początki urządzania lasu na ziemiach polskich. Sylwan 152 (3): 13-21.
 • Jaszczak R. 2008b. Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część II. Urządzanie lasu w Królestwie Polskim. Sylwan 152 (5): 3-13.
 • Jaszczak R. 2008c. Inwentaryzacja zasobów drzewnych w urządzaniu lasu w Polsce. Sylwan 152 (5): 14-25.
 • Jaszczak R. 2008d. Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część III. Urządzanie lasu na ziemiach polskich w zaborze pruskim i austriackim. Sylwan 152 (9): 3-10.
 • Jaszczak R. 2008e. Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część IV. Urządzanie lasu w latach 1918-1939. Sylwan 152 (10): 3-13.
 • Jaszczak R. 2014a. Podział lasu na gospodarstwa w Polsce. Sylwan 158 (4): 298-305.
 • Jaszczak R. 2014b. Rola i znaczenie różnych etatów w regulacji użytkowania rębnego w Polsce. Sylwan 158 (5): 390-400.
 • Jaszczak R., Wajchman S., Taryma B. 2013a. Urządzanie lasu na ziemiach polskich – opis warunków siedliskowych w XIX wieku. Stud. Mater. Ośr. Kult. Leśn. 12: 41-50.
 • Jaszczak R., Wajchman S., Taryma B. 2013b. Urządzanie lasu na ziemiach polskich – opis warunków drzewosta-nowych w XIX wieku. Sylwan 157 (10): 793-800.
 • Kędziora Z. 2005. Badania rynku – metody zastosowania. PWE, Warszawa.
 • Klocek A., Płotkowski L., Piekutin J. 2013. Ekonomiczno-finansowe problemy w planowaniu urządzeniowym. W: Arkuszewska A., Lotz D., Szujecka G. [red.]. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. V Sesja. Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku. Sękocin Stary, 19-21 marca 2013 r. Inst. Bad. Leśn., PGL LP. 205-224.
 • Kobierzycki Nałęcz F. J. 1810. Umiejętność lasowa czyli rękoksiąg dla właścicieli lasów i ich leśniczych pod tytułem powszechna teoretyczno-praktyczna wszystkich lasowych umiejętności nauka. Tom II. Drukiem Jana Gołęmbiowskiego Typographa, Przemyśl. Reprint Wyd. Ruthenus, Krosno, 2007.
 • Koleczko W. 1882. Zasady praktycznego urządzenia lasów, ich szacowania i zagospodarowania. Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 • Kożuch A., Rybski R., Adamowicz K. 2015. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie oraz kierunki ich przeznaczenia w latach 2007-2013. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 14 (4): 323-333.
 • Magnuski K. 1997a. Urządzanie lasu w Polsce w okresie po II wojnie światowej (część 1). Sylwan 141 (9): 77-88.
 • Magnuski K. 1997b. Urządzanie lasu w Polsce po II wojnie światowej (część 2). Sylwan 141 (10): 35-49.
 • Paschalis-Jakubowicz P., Kulik P., Lachowicz H. 2015a. Obrót surowcem drzewnym najwyższych klas jakości w Polsce. Sylwan 159 (2): 91-102.
 • Paschalis-Jakubowicz P., Kulik P., Lachowicz H. 2015b. Kształtowanie cen oraz metody sprzedaży surowca cennego w Polsce. Sylwan 159 (4): 267-277.
 • Płotkowski L. 2004. Wielofunkcyjna gospodarka leśna w rozwoju regionalnym. W: Stępień E. [red.]. Urządzanie lasu wielofunkcyjnego. Opinie, poglądy, propozycje. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa. 353-365.
 • Połujański A. 1854. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnij Cesarstwa Rosyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. I. Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa. T. II-IV. Drukarnia Józefa Unger, Warszawa.
 • Przybylska K. 2005. System klasyfikacji gospodarstw leśnych w wielofunkcyjnym i proekologicznym modelu leśnictwa. Sylwan 149 (9): 3-9.
 • Robinson A. P., McLarin M., Moss I. 2016. A simple way to incorporate uncertainty and risk into forest harvest scheduling. Forest Ecology and Management 359: 11-18.
 • Stieber K. 1921. Urządzenie gospodarstwa leśnego. Nakład Gubrynowicza i syna, Lwów – Warszawa.
 • Szramka H. 2001. Związki urządzania lasu z ekonomiką leśnictwa w teorii i praktyce, Rocz. AR Pozn. 331, Leśn. 39: 245-249.
 • Szramka H. 2008. Wpływ zmian ekonomiczno-organizacyjnych na konkurencyjność gospodarki leśnej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 10 (4): 422-426.
 • Wysocka-Fijorek E. 2015. Zagadnienia ekonomiczne w planowaniu urządzeniowym. Sylwan 159 (10): 872-879.
 • Zając S. 1998. Analiza eksportu i importu drewna oraz produktów drewnopochodnych w Polsce w latach 1987-1996. Sylwan 142 (4): 5-18.
 • Zając S. 2013. Wartościowanie lasu w teorii i praktyce. Panel Ekspertów „Wartość”. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. http://npl.ibles.pl/sites/default/files/referat/referat_zajac_s_popr.pdf
 • Zając S., Tarp P., Helles F. 1994. Preliminary production prognoses and dual valuation of Polish forest resources 1994-2093. Working Paper 3. Wyd. Uniw. Rol.-Wet. w Kopenhadze. Warszawa – Kopenhaga. 1-29.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d8bcd4ff-35a7-4c02-b7af-d30e33a5a5f6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.