PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Wpływ rolnictwa na jakość wody w jeziorze Biezdruchowskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of agriculture on water quality in the Biezdruchowo lake
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zlewnia jeziora Biezdruchowo cechuje się zdecydowaną przewagą gruntów ornych i małą lesistością. Wysoka obsada inwentarza i średni poziom stosowania nawozów mineralnych są typowe dla większości Wielkopolski. Wody rzeki Głów­nej odprowadzały w 1991 roku średnio około 5 mg N i 0,6 mg P/dm³. Łączny od­pływ biogenów wyniósł 1,47 kg N i 0,18 kg P/ha/rok. Kumulują się one w narasta­jących osadach dennych jeziora. Przedstawiono realizowaną koncepcję rekultywa­cji jeziora.
EN
The catchment area of the Biezdruchowo lake is decidedly predominated )y arable land at very small forest area. High livestock concentration and ave- age use of artificial fertilizers are typical for the Poznań region. In the water of jłówna river the total amounts of biogens were on average 5 mg N/dm3 and 0.6 ng P/dm3. That mean a leaching of 1.47 kg N and 0.18 kg P per year from every lectar of the catchment area. Nitrogen and phosphorus accumulate in the sedi- nents of the lake. The realised concept of lake remediation was presented.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s.377-387,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Bojakowska I., Sokołowska G. 1996. Wyniki monitoringu geochemicz­nego osadów wodnych w Polsce w latach 1994-1995. Bibl. Mon. Srod. PIOŚ: 67 ss.
  • [2] Choiński A. 1992. Katalog jezior Polski. Cz.III. Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie. UAM Poznań: 149 ss.
  • [3] Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej nr. 86/278 z dnia 12.06.1986 roku.
  • [4] Ilnicki P. 1992. Udział polskiego rolnictwa w eutrofizacji wód powierz­chniowych. Problemy zanieczyszczania i ochrony wód powierzchnio­wych dziś i jutro. Wyd. UAM Poznań, Seria Biol. 49: 99-112.
  • [5] Ilnicki P., Gołdyn R. 1993. Koncepcja rekultywacji jeziora Biezdruchowo. Poznań, mscr.: 81 ss.
  • [6] Jankowski A. 1978. Ekspertyza stanu i ochrony wód jeziora Biezdruchowo oraz zabezpieczenie czystości wód planowanego zbiornika za­porowego. Poznań, mscr.
  • [7] Kudelska D., Cydzik D., Soszka H. 1994. Wytyczne monitoringu pod­stawowego jezior. PIOŚ Warszawa: 42 ss.
  • [8] Niemirycz E., Taylor R., Makowski Z. 1993. Zagrożenie substancjami biogennymi wód powierzchniowych. Bibl. Mon. Srod. PIOŚ, Warsza­wa.
  • [9] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leś­nictwa z 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi. Dz. U. nr. 116, poz. 503.
  • [10] Stan czystości wód rzeki Głównej w 1991 r. Komunikat PIOŚ Poznań 1992, 134, mscr.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d863fa89-e386-498e-8cfe-c03a9ea3fbd5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.