PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 376 |
Tytuł artykułu

Wpływ zmianowań czteropolowych o różnym udziale ziemniaka na zanieczyszczenie gleby diasporami chwastów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Vlijanie chteropol'nykh sevooborotov s razlichnym uchastiem kartofelja na zasorennost' pochvy diasporami sornjakov
EN
Effect of 4-field crop rotations with different share of potatoes on the soil infestation with weed diaspores
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В опытной станции Бэзек на бурой почве сравнивали в период 1976 - 1984 гг. четыре чтеро-польных севооборотов с различным участием картофеля: 25, 50, 75 и 100% (монокультура). Образцы почвы для дальнейших исследований отбирали, после окончания 1-ой (1980 г.) и 11-ой ротации и уборки растений, из слоев 0-10, 10-20 и 20-30 см. Из них изолировали, считали и определяли плоды и семена сорняков. Установлено, что по мере насыщения севооборотов картофелем можно ожидать в первые годы снижения, а в следующие годы повышения запаса плодов и семян сорняков в почве, особенно таких сорняков, как Chenopodium album и Amaranthus retroflexus. Наиболее засоренные диаспорами является слой почвы 0-10 см. Однако по мере насыщения севооборотов картофелем и связанным с этим углублением обработки почвы, часть семян и плодов сорняков попадает в слои 10-20 и 20-30 см.
EN
Four 4-field crop rotations with different share of potatoes: 25, 50, 75 and 100% (monoculture) were compared in 1976 - 1984 on brown soil in the Experiment Station Bezek. Soil samples for further investigations were taken from the layers of 0-10, 10-20 and 20-30 cm after the end of the 1st (1980) and 2nd rotation and after the harvest of plants. Fruits and seeds of weeds were isolated from the samples and then counted and identified. It has been proved that along with increasing share of potatoes in the crop rotation a reduction in the first years followed in the next years with the growth of the reserve of fruits and seeds in soil, particularly those of Chenopodium album and Amaranthus retroflexus can be expected. Most heavily infested with diaspores appeared to be the soil layer of 0-10 cm. However, along with increasing share of potatoes and deeper soil tillage connected therewith a part of seeds and fruits of weeds reaches he soil layers of 10-20 and 20-30 cm.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
376
Opis fizyczny
s.233-238,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Zamość
  • Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
autor
  • Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Zamość
  • Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
Bibliografia
  • 1. Hoffman-Kąkol J.: Dynamika zachwaszczenia łanu i gleby w czteroletnim zmianowaniu. Wyd. AR w Szczecinie. Rozprawy 1974, 43.
  • 2. Pawłowski F., Malicki L.: Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio E, 1968, vol. XXIII, 12, 161 - 174.
  • 3. Pawłowski F., Pomykalska A.: Wpływ stopnia zachwaszczenia na plon ziemniaków. Mat. XI Sesji Nauk. pt. Agrotechnika ziemniaka i biologiczne aspekty przechowalnictwa. Wyd. Instytutu Ziemniaka, Bonin, 1978, 132 - 134.
  • 4. Pawłowski F., Wesołowski M.: Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio E (w druku).
  • 5. Reszel R.: Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio E (w druku).
  • 6. Wesołowski M.: Zanieczyszczenie diasporami chwastów ważniejszych jednostek glebowych w makroregionie południowo-wschodnim i środkowym Polski. Wyd. AR w Lublinie, Rozprawy Naukowe 1981, 70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d84c3dec-bb73-4b56-9e7d-d1baf09b8877
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.