PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 08 |
Tytuł artykułu

Metodyka wyboru lokalizacji składowisk odpadów komunalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Methodology of selecting localizations for municipal landfill sites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wybór lokalizacji dla składowisk odpadów komunalnych należy do złożonych wielokryterialnych problemów decyzyjnych. W pracy przedstawiono opracowaną metodykę wyboru lokalizacji składowisk odpadów komunalnych, którą oparto o technikę GIS (Geographic Information Systems) w połączeniu z wielokryterialną metodą podejmowania decyzji AHP (Analytic Hierarchy Process). Połączenie tych metod umożliwia włączenie różnorodnych czynników zarówno ilościowych, jak i jakościowych i rozwiązanie zadania w sposób holistyczny. Technika GIS pozwala na włączenie kryteriów wynikających z ustaleń prawnych (tzw. kryteriów wykluczających) i przeprowadzenie oceny przestrzennej pod kątem przydatności obszarów do składowania. W efekcie uzyskuje się tereny nadające się do składowania (predysponowane) oraz tereny objęte bezwzględnym zakazem lokalizowania składowisk. Do wyboru najdogodniejszego wariantu lokalizacyjnego ze zbioru obszarów predysponowanych do składowania wykorzystano metodę AHP. W tym celu strukturę zadania przedstawiono w postaci opracowanego modelu hierarchicznego ze skalą oddziaływania. Konstrukcja modelu wymagała odpowiedniego doboru kryteriów i subkryteriów oraz skali oddziaływania poszczególnych subkryteriów na rozważane lokalizacje. Opracowany wielokryterialny model ze skalą oddziaływania jest modelem uniwersalnym – z uwagi na sposób konstruowania – umożliwiającym jego zastosowanie do zagadnień innych niż lokalizacja składowisk.
EN
Selection of localizations for municipal landfills belongs to complex multicriteria decision making problems. The paper presents a methodology developed for selecting localizations for municipal landfills based on Geographic Information System (GIS) technique coupled with Analytic Hierarchy Process (AHP). Joining these two methods makes possible incorporation of various quantitative and qualitative factors and solving the problem in a holistic way. GIS technique enables to include criteria resulting from the legal directives (so called rule-out criteria) and conducting spatial assessment in view of the area usability for waste deposition. In result we obtain areas suitable for waste deposition (predisposed) and the terrains where any localization of landfills is absolutely prohibited. AHP method was used to select the most suitable localization variant from the set of areas predisposed for waste deposition. For this purpose the structure of the task was presented as a developed hierarchy model with the scale of influence. Construction of the model required a proper selection of criteria and sub-criteria, and the scale of influence of individual sub-criteria on the considered localizations. Owing to the method of its construction the developed multi-criteria model with the scale of influence is a universal one and may be applied also for problems other than landfill localization.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
08
Opis fizyczny
s.143-156,tab.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, ul.J.Wybickiego 7, 31-261 Kraków
autor
Bibliografia
 • Allen A., Costa C. N., Brito M. G., Caetano P. S., Vendar D. et al. The development of a GIS Model for the location of lanfill sites in Ireland and Portugal CRC (Ireland) / Cork County Council (Ireland)/CIGA/Sesimbra Council. Community Initiative INTERREG II C (Atlantic area), European Commission, EA B1IRE n 2.15, 2000–2001.
 • Erkut E., Moran S. R. Locating obnoxious facilities in the public sector: An application of the Analytic Hierarchy Process to municipal landfill siting decisions. Socio-Economic Planing Science, Vol. 25, No. 2, 1991, s. 89–102.
 • Gemitzi A., Tsihrintzis V., Voudrias E., Petalas Ch., Stravodimos G. Combining geographic information system, multicriteria evaluation techniques and fuzzy logic in siting MSW landfills. Environmental Geology 51, 2007, s. 797–811.
 • Matsudo T., Bahardyan B., Tanaka N., Kakuta Y. Analysis of people`s concerns about impact of SWM facilities. Ninth International Waste Management and Landfill Symposium S. Margherita di Pula, Calgari, 6–10 October, 2003.
 • Mummolo G. An Analytic Hierarchy Process Model for Landfill Site Selection. Journal of Environmental Systems, Vol. 24(4), 1996, s. 445–465.
 • Saaty T. L. Decision making the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering 13(1), 2004, s. 1–35.
 • Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, 1980.
 • Wota A., Woźniak A. Logistyczne aspekty składowania odpadów komunalnych w województwie małopolskim. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie, nr 3/2, 2006, s. 135–146.
 • Wota A. K. Możliwość zastawania metody AHP do oceny przydatności terenów problemowych dla rolnictwa. Acta Agraria et Silvestria. Sekcja Ekonomiczna, Vol. XLIV/1, Kraków 2005, s. 409–416.
 • Wota A. 2008. Optymalizacja wyboru lokalizacji składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem metody AHP (Analytic Hierarchy Process). Studia Rozprawy Monografie, Kraków2008 (monografia w druku po recenzji).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d6d07224-b9ce-48a4-8c97-9cb34d9dea01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.