PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2017 | 161 | 06 |

Tytuł artykułu

Różnorodność mikroorganizmów glebowych obszarów chronionych i o znaczących walorach przyrodniczych

Warianty tytułu

EN
Diversity of soil microorganisms on areas under protection or with significant natural values

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The article presents problems connected with the biodiversity of soil microorganisms occurring on selected protected areas. Based on the literature, authors attempt to explain the concept of biodiversity, the role of soil in the natural environment and the importance of soil microorganisms. The article also presents selected anthropogenic factors that influence microorganisms found in soils under different forms of protection. The large species diversity of soil microorganisms is closely related to their functions in the soil. Soil microorganisms participate in all processes occurring in the soil. They influence humus formation, increase soil fertility, provide plants with nutrients by decomposing organic matter and fight pathogens. The special attention focused on the broad concept of biological diversity as a form of preservation possibly the greatest richness of life on Earth. Ecological conditions prevailing in the different ecosystems affect the modification of the environment and force adaptation of organisms (including microorganisms) into the habitat. To preserve the diversity of the microorganisms, it is important to protect their habitat – the soil. Intolerance to certain environmental conditions and competition between microorganisms causes abnormal functioning of ecosystems and significant depletion of biodiversity. However, the main cause of the microorganisms biodiversity loss is the human pressure on the natural environment. Human activity causes the extinction of many species of plants and animals and has a negative impact on the soil environment. This in turn affects the functioning, abundance and biodiversity of soil microorganisms. In areas with significant natural values such as forests and protected areas (national parks) biodiversity of microorganisms is maintained at a much higher level than in the case of productive soils. The environmental protection leads to the equilibrium in the natural systems and its biotic and abiotic components, including biodiversity. Therefore, the need to create places of special protection such as national parks, nature reserves, landscape parks, etc. is very much justified.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

161

Numer

06

Opis fizyczny

s.496-503,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
autor
 • Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Bibliografia

 • Acosta-Martinez V., Mikha M. M., Vigil M. F. 2007. Microbial communities and enzyme activities in soils under alternative crop rotations compared to wheat-fallow for the Central Great Plains. Appl. Soil Ecol. 37: 41-52.
 • Andren O., Bengtsson J., Clarholm M. 1995. Biodiversity and species redundancy among litter decomposers. W: Collins H. P., Robertson G. P., Klug M. J. [red.]. The Significance and Regulation of Soil Biodiversity. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 141-151.
 • Badura L. 2003. Problemy mikrobiologii gleby. Roczn. Glebozn. 54 (1/2): 5-11.
 • Badura L. 2004. Bioróżnorodność i jej znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów. Roczn. Glebozn. 55 (1): 321-335.
 • Bałazy S. 2004. Znaczenie obszarów chronionych dla zachowania zasobów grzybów entomopatogrnicznych. Kosmos, Probl. Nauk Biol. 53 (1): 5-16.
 • Barabasz W., Smyk B. 1997. Mikroflora gleb zmęczonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 452: 37-50.
 • Barabasz W., Vořišek K. 2002. Bioróżnorodność mikroorganizmów w środowiskach glebowych. Aktywność drobno-ustrojów w rożnych środowiskach. Katedra Mikrobiologii AR Kraków. 23-34.
 • Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.
 • Bis H., Marcinkowska K. 1998. Występowanie grzybów toksynotwórczych w glebach górskich ekosystemów trawia-stych. Zesz. Nauk. Akad. Roln. Wrocław 332: 55-68.
 • Bogacz A., Szulc A., Bober A., Pląskowska E., Matkowski K. 2004. Wpływ stopnia zmurszenia torfu na skład i liczebność grzybów glebowych obiektu Przedmoście. Roczn. Gleb. 55 (3): 39-51.
 • Czajka W., Damszel M. 2005. Nawożenie mineralne jako czynnik kształtujący zbiorowiska grzybów w środowisku uprawnym ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 507: 81-87.
 • Daniel R. 2004. The soil metagenome – a rich resource for the dicovery of novel natural products. Curr. Opin. Microbiol. 15: 199-204.
 • DeLong E. F., Pace N. R. 2001. Environmental diversity of Bacteria& Archaea. Systematic Biol. 50: 1-9.
 • Dudley N. 2008. Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, Gland, IUCN.
 • Dykhuizen D. E. 1998. Santa Rosalia revisited: why are there so many species of bacteria? Anton. van Leeuw. J. Mircob. 73: 25-33.
 • Frąc M., Jezierska-Tys S. 2010. Różnorodność mikroorganizmów środowiska glebowego. Post. Mikrobiol. 40 (1): 47-58.
 • Galus-Barchan A., Paśmionka I. 2014. Występowanie wybranych mikroorganizmów w glebie na obszarze Puszczy Niepołomickiej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów pleśniowych. Polish Journal of Agronomy 17: 11-17.
 • Gałązka A., Gawryjołek K. 2015. Glomalina – glikoproteina produkowana przez grzyby mykoryzy arbuskularnej. Postępy Mikrobiologii 54 (3): 331-343.
 • Gałązka A., Łyszcz M., Abramczyk B., Furtak K., Grządziel J., Czaban J., Pikulicka A. 2016. Bioróżnorodność środowiska glebowego – przegląd parametrów i metod w analizach różnorodności biologicznej gleby. Mono-grafie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB 49.
 • Giller K. E., Beare M. H., Lavelle P., Izac A. M. N., Swift M. J. 1997. Agricultural intensification, soil biodiversity and agroecosystem function. Appl. Soil Ecol. 6, Proceedings of ECOpole 1 (1/2): 227-232.
 • Górska E. B. Majewska-Gancarz Z., Chojnicki J., Russel S. 2004. Występowanie bakterii celulolitycznych z ro-dzaju Bacillus w kwaśnych glebach Puszczy Białej. Roczn. Gleboznaw. 55 (1): 265-273.
 • Graniczny M., Mizerski W. 2007. Katastrofy przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hallam T. 2006. Ewolucja i zagłada. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf. Wyd. AR, Poznań.
 • Johansson M., Stenberg B., Torstensson L. 1999. Microbiological and chemical changes in two arable soils after long-term sludge amendments. Biol. Fert. Soils 30: 160-167.
 • Klimek B., Chodak M., Jaźwa M., Niklinńska M. 2016. Functional diversity of soil microbial communities in boreal and temperate Scots pine forests. Eur. J. Forest Res. 135: 731-742.
 • Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. 2002. Dz. U. Nr 184, poz. 1532.
 • Kozanecka T., Chojnicki J. 1998. Mangan dostępny i rozpuszczalny w 20% HCl w glebie płowej sadu jabłoniowego. Rocz. Glebozn. 45: 97-107.
 • Kozdrój J. 2004. Współczesna ocena różnorodności mikroorganizmów w glebie. Acta Agr. Silv., ser. Agraria 42: 5-28.
 • Kucharski J., Panak H., Sienkiewicz S., Niewolak T. 1996. Aktywność mikroorganizmów glebowych w zależności od form, terminów i sposobów stosowania nawozów azotowych. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. 514, Agricultura 62: 37-47.
 • Lalfakzuala R., Kayang H., Dkhar M. S. 2008. The effects of fertilizers on soil microbial components and chemical properties under leguminous cultivation. Am-Euras. J. Agric. Environ. Sci. 3: 314-324.
 • Łowiński Ł., Dach J. 2006. Termofilne kompostowanie liści kasztanowca z osadami ściekowymi jako metoda unieszko-dliwiania zagrożenia szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 108-111.
 • Łyszcz M., Gałązka A. 2016. Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych. Post. Mikrobiol. 55 (3): 309-319.
 • Mannion A. M. 2001. Zmiany środowiska ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Martyn W., Skwaryło-Bednarz B. 2005. Właściwości biologiczne gleb lekkich występujących w rejonie Roztoczań-skiego Parku Narodowego. Acta Agrophysica 5 (3): 695-704.
 • Mazur T. 1995. Rolnicze i ekologiczne znaczenie glebowej substancji organicznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 422: 9-19.
 • Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. UP, Poznań.
 • Mocek A., Owczarzak W. 2010. Gleba jako naturalne środowisko przyrodnicze. Nauka Przyr. Technol. 4 (6): 1-12.
 • Nannipieri P., Ascher J., Ceccherini M. T., Landi L., Pietramellara G., Renella G. 2003. Microbial diversity and soil functions Eur. J. Soil Sci. 54: 655-670.
 • Natywa M., Selwet M., Maciejewski T. 2014. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na liczebność i aktyw-ność drobnoustrojów glebowych. Fragm. Agron. 31 (2): 56-63.
 • Parr J. F., Sullivan L. A. 2007. Deposition of plant silica: a long-live soil fraction containing easily quantifiable carbon. International Symposium on Organic Matter Dynamics in Agro-Ecosystems 16th-19th July, Poitiers France (INRA).
 • Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K. 2007. Ochrona biosfery. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • Prusinkiewicz Z. 1994. Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN, Warszawa.
 • Rząsa S., Owczarzak W. 2004. Struktura gleb mineralnych. Wyd. AR, Poznań.
 • Schlesinger W. H. 1990. Evidence from chronosequence studies for a low carbon storage potential of soils. Nature 348: 232-234.
 • Sienkiewicz J. 2010. Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury. Ochr. Śr. Zasobów Nat. 45: 7-29.
 • Skowrońska M. 2007. Wpływ stosowania odpadów na wybrane wskaźniki jakościowe gleby. Proceedings of ECOpole 1 (1/2): 227-232.
 • Stalenga J., Kawalec A. 2008. Emission of greenhouse gases and soil organic matter balance in different farming systems. Int. Agrophysics 22: 287-290.
 • Szember A. 2001. Zarys mikrobiologii rolniczej. Wyd. AR w Lublinie, Lublin.
 • Torsvik V., Goksoyr F., Daae F. L. 1990. High diversity in DNA of soil bacteria. Appl. Environm. Microbiol. 56: 782-787.
 • Tyszkiewicz Z. 2005. Grzyby wybranych gleb torfowych Narwiańskiego Parku Narodowego. Acta Agrobiotica. 58 (2): 475-484.
 • Wall D. H., Virginia R. A. 1999. Controls on soil biodiversity: insights from extreme environments. Appl. Soil Ecol. 13: 137-150.
 • Wardle D. A., Bardgett R. D., Klironomos J. N., Setala H., van der Putten W. H., Wal D. H. 2004. Ecological linkages between aboveground and belowground biota. Science 304: 1625-1633.
 • Weiner J. 2008. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zwoliński J. 2005. Oznaczanie udziału grzybów i bakterii w biomasie drobnoustrojów gleb leśnych. Leś. Pr. Bad. 4: 7-18.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d6810d6b-93a6-4d33-9670-fa5e41903cfd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.