PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 5 |
Tytuł artykułu

The response of lettuce to fluorescent light and led light relative to different nitrogen nutrition of plants

Warianty tytułu
PL
Reakcja sałaty na światło fluorescencyjne i światło led na tle zróżnicowanego żywienia roślin azotem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In two successive pot experiments with lettuce cv. ‘Królowa Majowych’, conducted in a phytotron, this study investigated the effect of cool white fluorescent light (FRS) at a PPFD 200 ȝmol·m-2·s -1 and red-blue LED light at a PPFD of 200 and 800 ȝmol·m-2·s -1 on photosynthesis, yield, leaf area, SLA, and the content of photosynthetic pigments, total N and nitrates. Experimental plants were grown in sphagnum peat supplemented with full-strength Hoagland’s solution at the beginning of the experiment. 10 days after plants were pricked out, 4 experimental series were made which differed in the form of N supplied to the growing medium at a rate of 420 mg (2N): 1) Hoagland’s solution (control); 2) Hoagl + 2N-NO3; 3) Hoagl + 2N-NH4; 4) Hoagl + 2N-NH4/NO3. The obtained results showed that the lettuce leaf yield under FRS light was distinctly higher than under LED light at a PPFD of 200, and in particular at 800 ȝmol·m-2·s -1. Besides, the leaves grown under FRS light showed a significantly thinner leaf blade (SLA) and a lower content of photosynthetic pigments, total N and nitrates. The photosynthetic rate was higher under LED light relative to FRS light. Different nutrition of plants with N-NO3, N-NH4 and N-NH4/NO3 had a similar effect on the yield and analysed traits of lettuce leaves, regardless of the type of light and the level of irradiation with LED light. LED lamps seem to be a very promising light source for plants, but they require further research on how to adapt the spectral distribution of light to their requirements.
PL
W dwu kolejnych doświadczeniach wazonowych prowadzonych w fitotronie z sałatą odm. Królowa Majowych badano wpływ zimno-białego światła fluorescencyjnego (FRS) przy PPFD 200 ȝmol·m-2·s -1 i światła LED o barwie czerwono-niebieskiej przy PPFD 200 i 800 ȝmol·m-2·s -1 na przebieg fotosyntezy, plon, powierzchnię liści, SLA, zawartość barwników asymilacyjnych, N-ogólnego i azotanów. Rośliny doświadczalne rosły w torfie wysokim zasilonym na początku doświadczenia pożywką Hoaglanda o pojedynczej koncentracji. Po 10 dniach od zapikowania roślin utworzono 4 serie doświadczalne różniące się formą N dodanego do podłoża w dawce 420 mg (2N): 1) pożywka Hoaglanda (kontrola), 2) Hoagl + 2N-NO3, 3) Hoagl + 2N-NH4, 4) Hoagl + 2N-NH4/NO3. Uzyskane wyniki wykazały, że plon liści sałaty przy świetle FRS był wyraźnie wyższy niż przy świetle LED o PPFD 200, a zwłaszcza 800 ȝmol·m-2·s -1. Liście spod światła FRS wykazywały istotnie cieńszą blaszkę liściową (SLA), niższą zawartość barwników, N- ogólnego i azotanów. Fotosynteza przebiegała intensywniej w świetle LED niż FRS. Zróżnicowane żywienie roślin N-NO3, N-NH4 i N-NH4/NO3 wywierało zbliżony wpływ na plonowanie i analizowane cechy liści niezależnie od rodzaju światła i poziomu napromienienia światłem LED. Lampy LED wydają się być obiecującym źródłem światła dla roślin, ale wymaga to jednak dalszych badań dotyczących dostosowania rozkładu spektralnego światła do ich wymagań.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
5
Opis fizyczny
p.211-224,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Physiology, University of Life Sciences in Lublin, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of Plant Physiology, University of Life Sciences in Lublin, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Plant Physiology, University of Life Sciences in Lublin, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Arnon D.J., 1949. Cooper enzymes in isolated chloroplasts: Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol., 24, 1–15.
 • Barta D.J., Tibbitts T.W., Bula R.J., Morrow R.C., 1992. Evaluation of light emitting diode characteristics for space-based plant irradiation source. Adv. Space Res., 12, 141–149.
 • Borowski E., 1994a. Reakcja roślin pomidora na formy azotu w warunkach pełnej i zmniejszonej intensywności Światła. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, 2(1), 1–12.
 • Borowski E., 1994b. Reakcja saáaty na formy azotu w warunkach pełnej i dwukrotnie zmniejszonej wilgotności powietrza. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, 2(10), 73–83.
 • Borowski E., Blamowski Z.K., 1995. Reakcja rzepaku na żywienie N-NO3 i N-NH4 podawane w różnych fazach wzrostu roślin. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 50(19), 137–144.
 • Bula R.J., Morrow R.C., Tibbitts T.W., Barta D.J., Ignatius R.W., Martin T.S., 1991. Light emitting diodes as a radiation source for plants. HortSci., 26, 203–205.
 • Cataldo D.A., Harocn M., Schrader L.E., Youngs V.L., 1975. Rapid colorimetric determination of nitrate in plants tissue by nitration of salicylic acid. Commun. Soil Sc. Plant Anal., 6, 71–80.
 • Dougher T.A.O., Bugbee B., 2001a. Differences in the response of wheat, soybean and lettuce to reduced blue radiation. Photochem. Photobiol., 73, 199–207.
 • Dougher T.A.O., Bugbee B., 2001b. Evidence for yellow light suppression of lettuce growth. Photochem. Photobiol., 73, 208–212.
 • Hoenecke M.E., Bula R.J., Tibbitts T.W., 1992. Importance of “blue” photon levels for lettuce seedlings grown under red light-emitting diodes. HortSci., 27, 427–430.
 • Hogewoning S.W. Trouwborst G., Maljaars H., Poorter H., van Ieperen W., Harbison J., 2010. Blue light dose-responses of leaf photosynthesis, morphology, and chemical composition of Cucumis sativus grown under different combinations of red and blue light. J. Exp. Bot., 61(11), 3107–3117.
 • Hyeon-Hye Kim, Goins G.D., Wheeler R.M., Sager J.C., 2004. Stomatal conductance of lettuce grown under or exposed to different light qualities. Annals Bot., 94, 691–697.
 • Klein R.M., 1992. Effects of green light on biological system. Biol. Rev., 67, 199–284.
 • Morrow R.C., 2008. LED lighting in horticulture. HortSci., 43, 7, 1947–1950.
 • Mortensen L., Stromme E., 1987. Effects of light quality on some greenhouse crops. Sci. Hort., 33, 27–36
 • Okamoto K., Yanagi T., Kondo S., 1997. Growth and morphogenesis of lettuce seedlings raised under different combinations of red and blue light. Acta Hort., 435, 149–157.
 • Schuerger A.C., Brown C.S., Stryjewski E.C., 1997. Anatomical features of pepper plants (Capsicum annuum L.) grown under red light-emitting diodes supplemented with blue or far-red light. Ann. Bot., 79, 273–282.
 • Senger H., 1984. Blue light effects in biological system. Springer-Verlag, Berlin.
 • Sharkey T.D., Raschke K., 1981. Effects of light quality on stomatal opening in leaves of Xanthium strumarium L. Plant Physiol., 68, 1170–1174.
 • Sun J., Nishio J.N., Vogelmann T.C., 1998. Green light drives CO2 fixation deep within leaves. Plant Cell Physiol., 39, 1020–1026.
 • Sun-Ja Kim, Eun-Joo Hahn, Jeong-Wook Heo, Kee-Yoeup Paek, 2004. Effects of LEDs on net photosynthetic rate, growth and leaf stomata of chrysanthemum plantlets in vitro. Sci. Hort., 101, 143–151.
 • Smith H., 1993. Sensing the light environments: the functions of the phytochrome family. In: Photomorphogenesis in plants. Kendrick R.E., Kronenberg G.H.M. (eds.). Kluwer Academic Publ., Dordrecht, 377–416.
 • Wojciechowska R., Kołton A., Długosz-Grochowska O.,Żupnik M., Grzesiak W., 2013. The effect of LED lighting on photosynthetic parameters and weight of lamb’s lettuce (Valerianella locusta). Folia Hort., 25/1, 41–47.
 • Yorio N.C., Goins G.D., Kagie H.R., Wheeler R.M., Sager J.C., 2001. Improving spinach, radish, and lettuce growth under red light-emitting diodes (LEDs) with blue light supplementation. HortSci., 36(2), 380–383.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d676c10e-0be4-4134-97e5-7dcde9a7a525
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.