PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 09 | 4 |
Tytuł artykułu

Rola of investment in socio-economic development of the city Biala Podlaska

Warianty tytułu
PL
Rola inwestycji w społeczno-ekonomicznym rozwoju miasta Biała Podlaska
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Subject and purpose of work: The paper presents an analysis of investment activity in Biała Podlaska in 2008-2015 and evaluation of this activity by the local community. Main directions of investments, including funds from the European Union have been presented. Materials and methods: The paper has been prepared on the basis of the literature, programming documents of the city and own research based on the sample of 100 residents. Descriptive method, statistical analysis and graphical presentation of the results of research have been used. Results: The paper has confirmed that investments are a key factor in the development of every city and the use of this factor by means of the inflow of funds from the outside depends on the attractiveness of the city and the surrounding region and activity of the municipalities. The city of Biała Podlaska has undergone a deep restructuring and changed in the functional structure. Investments have been integrated into strategic and operational development objectives of the city. The level of investment in Biała Podlaska puts the city at the forefront of towns in the Lublin region and ensures stability of development. Conclusions: The research has confirmed the role of investments in urban development and the role of European funds in the investment process. In addition to the cognitive results the research has revealed the need to develop marketing activities and coordination, providing the possibility of better use of resources and geographical position to re-industrialization of the economy. The support of local authorities is needed to develop academic, industrial, transportation and logistics functions.
PL
Przedmiot i cel pracy: W pracy przedstawiono analizę działalności inwestycyjnej w mieście Biała Podlaska w latach 2008-2015 oraz ocenę tej działalności przez społeczność lokalną. Przedstawiono główne kierunki inwestowania, w tym także przy użyciu środków z funduszy Unii Europejskiej. Materiały i metody: Opracowanie przygotowano w oparciu o literaturę przedmiotu, dokumenty programowe miasta oraz badania własne na 100 osobowej próbie mieszkańców. Wykorzystano metodę opisową, analizę statystyczną i prezentację graficzną wyników badań. Wyniki: W pracy potwierdzono, że inwestycje stanowią kluczowy czynnik rozwoju każdego miasta a wykorzystanie tego czynnika przez dopływ środków z zewnątrz uzależnione jest od atrakcyjności miasta i otaczającego regionu oraz aktywności władz miejskich. Miasto Biała Podlaska przeszło głęboki proces restrukturyzacji i zmiany struktury funkcjonalnej. Inwestycje zostały włączone w strategiczne i operacyjne cele rozwoju miasta. Poziom inwestycji stawia miasto w czołówce miast regionu lubelskiego i zapewnia mu stabilność rozwojową. Wnioski: Badania potwierdziły rolę inwestycji w rozwoju miast i rolę funduszy europejskich w procesie inwestowania. Obok wyników natury poznawczej badania wykazały potrzebę rozwijania działalności marketingowej i koordynacyjnej, zapewniającej możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i położenia geograficznego do reindustrializacji gospodarki. Wsparcia władz lokalnych wymaga rozwijanie funkcji akademickich, przemysłowych oraz transportowo-logistycznych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
4
Opis fizyczny
p.19-38,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
autor
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
Bibliografia
 • 1. Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (1998), Atrakcyjność inwestycja miast. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria Transformacja Gospodarki, z. 95, Warszawa.
 • 2. Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (1999), Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998 – 1999. Polska Regionów Nr 7, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • 3. Dziworska K. (1995), Podstawy zarządzania inwestycjami gmin. Finanse Komunalne, nr 6, s. 54-57.
 • 4. Dolata S. (2002), Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • 5. Gorzelak G. (2008), Miasto jako przedmiot badań ekonomii, W: B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XX wieku. Scholar, Warszawa, s. 87-96.
 • 6. Huculak M. (2006), Przedsiębiorczość, W: B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w Małopolsce. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 46-50.
 • 7. Jajuga K. J. (2011), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Jajuga T., Słowiński T. (1997), Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. PWN, Warszawa.
 • 9. Korenik S., Przybyła Z. (2011), Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, W: K. Heffner, Lokalny potencjał sprzyjający inwestowaniu w regionie opolskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 10. Kupiec L. (1993), Rozwój społeczno-gospodarczy. Wyd. Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok.
 • 11. Markowski K. (2011), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010 Analizy statystyczne. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 • 12. Nowicki M. (red.) (2013), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • 13. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J. (2006), Zarządzanie finansami w gminach, W: H. Sochacka-Krysiak (red), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa, s. 183-238.
 • 14. Smoleń M., Urban L. (2012), Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • 15. Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015; Uchwała Nr XXI/32/08 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 19 czerwca 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 w związku z art.7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d668d932-9c49-4a57-9109-2fe3319f2727
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.