PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ różnych form nawożenia organicznego i mineralnego na plony i stan żyzności gleby w 4-polowym zmianowaniu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of organic and mineral fertilization on crop yields and soil fertility in 4-year crop rotation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Od 1991 roku prowadzone są w północno-wschodniej Polsce badania polo­we na glebie płowej klasy IIIa z zastosowaniem ekologicznych i mineralnych form nawożenia w 4 polowym zmianowaniu roślin: burak cukrowy, jęczmień jary, bo­bik, pszenica ozima. Schemat badań składa się z 6-ciu wariantów: 1 - bez nawo­żenia, 2 - obornik biodynamiczny co roku pod każdą roślinę, 3 - obornik ekolo­giczny przekompostowany z mocznikiem co roku pod każdą roślinę, 4 - NPK intensywne+mikroelementy (wg potrzeb danego gatunku rośliny), 5 - NPK ograniczone + mikroelementy tylko dolistnie, 6 - pod buraki cukrowe stosowano również obornik zwykły raz na 4 lata. Nawożenie organiczne („bio" i „eco") w dawkach 20 t·ha⁻¹ stosowano pod pszenicę, jęczmień jary i bobik. Pod buraki cuk­rowe dawki wynosiły po 40 t·ha⁻¹ obornika „eco" i „bio" lub 30 t·ha⁻¹ obornika zwykłego. Stwierdzono, że z zastosowanych form nawożenia organicznego obornik „eco" działa lepiej od obornika „bio" i nieco słabiej od nawożenia mineralnego. W warunkach nawożenia organicznego „bio" i „eco" plony roślin były wysokie i wynosiły odpowiednio ( t·ha⁻¹): pszenicy od 6,7-7,1, jęczmienia 5,7-5,8, bobiku 4,7-4,9, a korzeni buraków cukrowych 58,9-68,4. Stosowanie intensywnego nawożenia mineralnego NPK zwiększa zapotrze­bowanie roślin zbożowych na magnez. Na wzrost zasobności gleby w składniki pokarmowe najbardziej wpłynął obornik biodynamiczny. Stwierdzono też, że gatunek uprawianych roślin istotnie wpływa na stan zasobności gleby w składniki pokarmowe. Najkorzystniej pod tym względem oddziaływały buraki cukrowe oraz bobik, a pszenica przyczyniała się do wyczerpywania gleby z fosforu, potasu a zwłaszcza z magnezu.
EN
From the beginning of 1991, field experiments were conducted in North- Eastern Poland on III class soil to study the effect of organic and mineral forms of fertilization on crops yields and soil chemical composition under four-year rotation: sugar beet, spring barley, field been and winter wheat. Following treat­ments were applied: 1) no fertilization, control, 2) farm manure, once in 4 years under sugar beets, 3) biodynamic manure, every year under each crop, 4) ,,eco" manure composted with urea every year under each crop, 5) high mineral ferti­lization, and 6) reduced mineral fertilization. „Bio" and ,,eco" organic fertilizers were applied at the dose of 20 t·ha⁻¹ under wheat, barley and faba bean. Sugar beets were treated with 40 t·ha⁻¹ „bio" and ,,eco" manures or 30 t·ha⁻¹ FYM. It was found that the ,,eco" manure acted better than the „bio" manure and somewhat worse than the mineral fertilizers. Under „bio" and ,,eco" manures the crops yields were high and amounted to: wheat 6.7-7.1; barley 5.7-5.8; faba bean 4.7-4.9 and sugar beets 58.9-68.4 t·ha⁻¹, respectively. Application of high NPK rates was found to increase the demand of cereal crops for magnesium. Of the treatments applied, the biodynamic manure was found to affect soil fertility the most. It was also found that the crop species appreciably influenced soil fertility. The most favourable effect in this regard was exerted by sugar beets and field bean while winter wheat contributed to the depletion of soil from phos­phorus, potassium and especially magnesium.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.215-223,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolniczo-Techniczna im.M.Oczapowskiego w Olsztynie
autor
 • Urząd Rejonowy w Olsztynie
Bibliografia
 • Koter M., Krauze A. 1989. Produkcyjność i ekologiczne skutki intensywnego nawoże­nia gleby pastwiskowej (synteza wieloletnich badań). Rocz. Gleb. XL(1): 111-127.
 • Krauze A., Bobrzecka D., Budzyński W., Łapińska A., Kozaczenko H., Kurowski T. 1992. Plonowanie zbóż w województwie olsztyńskim. Biul. Nauk. ART w Olsztynie, 1(10): 171-180.
 • Krauze A. 1995. Stan żyzności gleby w warunkach intensywnego i ekstensywnego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 221-232.
 • Krauze A. 1977. Plony i jakość ziarna pszenicy uprawianej w warunkach ekologicz­nego oraz intensywnego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 439: 201-209.
 • Kuszelewski L. 1993. Ocena systemów nawożenia obornikowo-mineralnego i gnojowicowego na podstawie plonowania i właściwości chemiczno-rolniczych gleby w świetle trwałego doświadczenia polowego, Łuczyn 1976-1991. Zesz. Nauk. AR Kra­ków, 278(37): 3-13.
 • Niewiadomski W. 1991. Regionalizacja ekologiczno-ekonomiczna wzocowych płodo- zmianów w Polsce. Mat. V Symp. Płodozm. „Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach", Cz. IV. 25-26.IX.1991, ART Olsztyn: 159-170.
 • Uggla H. 1981. Gleboznawstwo Rolnicze. PWN Warszawa.
 • Witek T. 1981, 1991. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wg gmin. Wyd. IUNG Puławy.
 • Zawiślak K. 1983. Stopień specjalizacji zmianowań a wydajność roślin i zmiany w glebie. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 37: 3-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d5b57ef1-40fc-477a-a1b8-72e9c9b5c71f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.