PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 2 |

Tytuł artykułu

Pesticide residues in fruit and vegetables from north-eastern Poland (2008–2011)

Warianty tytułu

PL
Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno-wschodniej Polski (2008–2011)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem opracowania jest analiza pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno‐wschodniej Polski. W czteroletnim okresie (2008–011) badaniom poddano 43 produkty, z których łącznie przebadano 813 próbek. Spośród 152 substancji aktywnych objętych programem badań wykryto 39 pestycydów, głównie fungicydy – 77,7%. Pozostałości środków ochrony roślin najczęściej oznaczano w próbkach owoców (65,6%), głównie w jabłkach 50,3%. W 31,9% (259) badanych próbek stwierdzono pozostałości poniżej najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP), a w 4,3% (35) próbek powyżej NDP. W 2,7% ogółu odnotowano obecność substancji aktywnych niedozwolonych do stosowania.
EN
This paper presents the results of pesticide residues research in fruit and vegetables from the north‐eastern Poland. During fouryear testing (2008–2011), totally 813 samples in the 43 products were analysed. From searched 152 active substances covered by the research program 39 pesticides were detected, mainly fungicides – 77.7%. Pesticide residues were detected mostly among in fruit samples (65.6%), especially in apple samples (50.3%). 31.9% (259) samples contained pesticide residues below the maximum residue levels while 4.3% (35) of tested sample exceeding MRLs. The use of non‐approved pesticides were stated in 2.7% of tested samples.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

52

Numer

2

Opis fizyczny

s.423-430,rys.,tab.,biobliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Chełmońskiego 22, 15‐195 Białystok
autor
autor
autor
autor
autor

Bibliografia

 • Chmiel Z. 1979. Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych pozostałości dwutiokarbaminianów w materiale roślinnym. Chem. Anal. 24: 505–511.
 • Ludwicki J.K., Kostka G. 2008. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności zgłaszane do oceny ryzyka zgodnie z procedurami RASFF w Polsce. Roczn. PZH 59: 389–396.
 • Łozowicka B. 2009. Risk and threat for health consumers by pesticide residues from Polish north eastern crops. Ecol. Chem. Eng. 16 (10): 1327–1339.
 • Łozowicka B., Kaczyński P. 2009. Determination of carbendazim, linuron and glyphosate residues by HPLC method. Pol. J. Environ. Stud. 18 (2B): 100–104.
 • Łozowicka B. 2010. Studium nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski. Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, Z. 21, 177 ss.
 • Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P. 2010. Pozostałości fungicydów i insektycydów w owocach jagodowych i sokach z owoców jagodowych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1445–1451.
 • Łozowicka B., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Janowicz T. 2011. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) w odniesieniu do pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północnowschodniej Polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 990–995.
 • Kleter G.A., Prandini A., Filippi L., Marvin H.J.P. 2009. Identyfication of potentially emerging food safety issues by analysis of report by the European Community’s Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) during a four-year period. Food Chem. Tox. 47: 932–950.
 • Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Hołodyńska A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Rzeszutko U., Giza I., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Machowska A., Słowik-Borowiec M., Kuźmienko A., Szala J. 2009. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2008). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1903–1917.
 • Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Hołodyńska A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Rzeszutko U., Giza I., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kurdziel A., Machowska A., Słowik-Borowiec M., Kuźmienko A., Szala J., Sadło S. 2010. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2009). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1947–1962.
 • Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Rzeszutko U., Romańska I., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kurdziel A., Słowik-Borowiec M., Michel M., Kuźmienko A., Szala J. 2011. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2010). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1723–1738.
 • SANCO. 2007. Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. Dokument NoSANCO/3131/2007, 38 pp.
 • SANCO. 2009. Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. Dokument NoSANCO/10684/2009, 53 pp.
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2006. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225.
 • Ustawa o ochronie roślin. 2004. (Dz.U. Nr 11, poz. 94. z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040110094.
 • Rozporządzenie WE 2005. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 lutego 2005 roku z późn. zm. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG. Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s. 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:PL:PDF

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d55a769f-e5cd-4817-a79e-370bd6d52531
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.