PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ akcesji Polski do UE na dochody gospodarstw domowych rolników

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of accession the EU on incomes of Polish farmers’ households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
s. Celem artykułu była ocena poziomu, tempa zmian i struktury dochodów gospodarstw domowych rolników, po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analizę przeprowadzono na materiale empirycznym pochodzącym z corocznego, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, ogólnopolskiego badania budżetów gospodarstw domowych. W roli narzędzi badawczych wykorzystano miary dynamiki zjawisk, analizę regresji oraz statystyczne testy istotności. Ocena członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, przez pryzmat dochodów gospodarstw domowych rolników, wypada pozytywnie. W latach 2004-2009, dochody tej grupy społeczno-ekonomicznej rosły szybciej niż w okresach wcześniejszych. Zmianie uległa także struktura dochodów gospodarstw domowych rolników. Obok dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego i świadczeń społecznych, znaczący udział miały także dochody z pracy najemnej. Dywersyfi kacja źródeł dochodów oraz towarzyszący jej wzrost poziomu wykształcenia członków gospodarstw domowych rolników są symptomami wielozawodowości wtórnej ludności wiejskiej.
EN
The aim of the paper was to estimate level, rate of growth and structure of incomes of Polish farmers’ households, after the accession to the EU. The analysis was prepared upon household budget surveys conducted by The Central Statistical Offi ce in Poland. The estimation of infl uence of accession to the EU on the incomes of Polish farmers’ households turned out positively. In the years 2004-2009, the rate of growth of farmers’ incomes was higher than in the previous periods. Furthermore the structure of farmers’ incomes has positively changed. The share of incomes from an individual farm and from social security benefi ts were signifi cantly reduced in favour of incomes from hired work. The diversifi cation of sources of farmers’ incomes and the growth of the level of education are the symptoms of sociological process called multi-skilling of rural population.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
s.250-254,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Biernat-Jarka A. 2009: Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 4, 32-36.
  • Budżety gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2009. 2005-2010: GUS, Warszawa.
  • Kaleta A. 2008: Dywersyfi kacja dochodów ludności wiejskiej. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 106.
  • Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych. 1999: GUS, Warszawa, 45.
  • Muszyńska J. 2005: Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2000. Praca doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.
  • Muszyńska J. 2006: Zróżnicowanie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, tom I, Ekonomia i Zarządzanie, 213-236.
  • Muszyńska J. 2008: Dochody gospodarstw domowych rolników. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 4, 274-278.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d4ba6db2-dcf1-4f32-ae0b-5f4e203005fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.