PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 72 | 08 |

Tytuł artykułu

Fluorowane gazy cieplarniane - nowe obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych

Warianty tytułu

EN
Fluorinated greenhouse gases - the new responsibilities for operators of refrigeration equipments

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule przedstawiono nowe obowiązki dotyczące prawa f-gazowego według polskiego oraz europejskiego ustawodawstwa. Opisano niekorzystne oddziaływanie freonów na środowisko oraz scharakteryzowano najistotniejsze wskaźniki. Szczegółowo omówiono obowiązki wprowadzone przez znowelizowane przepisy dotyczące: baz danych, certyfikacji personelu i przedsiębiorstw, etykietowania i postępowania z czynnikami chłodniczymi. Przedstawiono również zakres obowiązków i czynności, do których jest uprawniona osoba fizyczna posiadająca odpowiednią kategorię certyfikatu personalnego oraz certyfikowana firma. Wskazano konsekwencje niedopełnienia wymaganych obowiązków f-gazowych.
EN
New obligations regarding f-gas law according to Polish and European legislation are presented in this article. An unfavorable influence offreons on the environment is described and the most important indicators are characterized. The responsibilities introduced by the amended law regarding: databases, personnel and company certification, leakage control, labeling and handling of refrigerants are discussed in detail. The scope of duties and activities to which a person with the appropriate category of personal certificate and a certified company are authorized, are also presented.The consequences of failure to comply with the required f-gas duties are indicated.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

72

Numer

08

Opis fizyczny

s.22-24,26-27,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w Łodzi, Łódź
 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w Łodzi, Łódź
autor
 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w Łodzi, Łódź

Bibliografia

 • [1] „Designation and safety classification of refrigerants”. 2016. ANSI/ASHRAE Standard 34. https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/ashrae-refrigerant-designations.
 • [2] Giunta Carmen J. 2006. „Thomas Midgley, Jr., and the invention of chlorofluorocarbon refrigerants: it ain't necessarily so”. Bull. Hist. Chem. 31 (2): 66-74.
 • [3] Elkins James W. 1999. „Chlorofluorocarbons (CFCs)” In The Chapman & Hall Encyclopedia of Environmental Science, ed. David E. Alexander and Rhodes W. Fairbridge. Boston: Kluwer Academic.
 • [4] Miller G. Tyler. 2000. „Global warming and ozone loss”.In living in the environment: principles, connections, and solutions. 11th edition. Pacific Grove: Brooks/Cole.
 • [5] Mota-Babiloni Adrián, Joaquín Navarro-Esbri, Angel Barragán-Cervera, Francisco Molés, Bernardo Peris. 2015. „Analysis based on EU regulation no 517/2014 of new HFC/HFO mixtures as alternatives of high GWP refrigerants in refrigeration and HVAC systems”. International Journal of Refrigeration 52: 21-31.
 • [6] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2017 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2017 poz. 1951).
 • [7] Rozporządzenie Komisji (WE) 1516/2007 z 19 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń oraz w sprawie uznawania certyfikacji personelu lub przedsiębiorstw.
 • [8] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni (Dz.U. 2017 poz. 1924).
 • [10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2376).
 • [11] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. 2017 poz. 2402).
 • [12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. 2017 poz. 2410).
 • [13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. 2017 poz. 2417).
 • [14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2421).
 • [15] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel (Dz.U. 2017 poz. 2123).
 • [16] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat (Dz.U. 2015 poz. 2137).
 • [17] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 517/2015 z 16 kwietnia 2014r. o fluorowanych gazach cieplarnianych.
 • [18] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1005/2009 z 16 września 2009 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.
 • [19] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z 17 listopada 2015 r. ustanawiające minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
 • [20] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2068/2015 z 17 listopada 2015 r. w sprawie formy etykiet i wymagania dla etykietowania.
 • [21] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.
 • [22] Ustawa z 12 lipca 2017 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2017 poz. 1567).
 • [23] Ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881).
 • [24] Vaitkus Liutauras, Vytautas Dagilis. 2017. „Analysis of alternatives to high GWP refrigerants for eutectic refrigerating systems”. International Journal of Refrigeration 76: 160-169.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d444c279-d87d-47f2-bf21-143363cfd54c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.