PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 569 |
Tytuł artykułu

Zmiana składu produktów spożywczych z perspektywy konsumenta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Food product reformulation from the consumer point of view
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Spadek spożycia tłuszczu, cukru i soli, składników żywności przyczyniających się istotnie do powstawania chorób dietozależnych, można osiągnąć dzięki zmianie składu produktów żywnościowych, prowadzącej do zmniejszenia ich ilości w produkcie, czyli reformulacji. Akceptacja konsumencka produktu poddanego reformulacji jest podstawą jego sukcesu na rynku. Celem badania była ocena za- 1 chowań konsumenckich na rynku produktów z obniżoną zawartością tłuszczu, cukru i soli oraz ich akceptacji. Badanie ankietowe zostało zrealizowane we wrześniu 2011 roku wśród 1000 dorosłych konsumentów. Akceptacja procesu usuwania cukru, soli i tłuszczu z produktach żywnościowych w celu poprawy ich wartości żywieniowej oraz ich nabywanie były w badanej I populacji stosunkowo niewielkie - tylko około połowa badanych akceptowała i kupowała produkty o obniżonej zawartości cukru i tłuszczu, a tylko około ⅓ badanych w przypadku soli. Akceptacja reformulacji danego produktu sprzyjała jego 1 kupowaniu. Najbardziej akceptowane było obniżanie zawartości cukru w słodyczach i wyrobach cukierniczych oraz sokach i słodzonych napojach gazowanych; soli w pieczywie i wędlinach, a tłuszczu w nabiale, mięsie i wędlinach.
EN
The decrease in the consumption of fat, sugar and salt, i.e. food ingredients significantly contributing to the occurrence of diet-related diseases, can be achieved by changing the composition of food products leading to a reduction of their content in food, namely food reformulation. The consumer acceptance of the concept of a product subjected to reformulation creates the basis for its success on the market. The aim of this study was the assessment of the consumer behaviour in the market for products with reduced contents of fat, sugar and salt and their acceptance. The acceptance of the process of removing sugar, salt and fat from food products in order to improve their nutritional value and their purchase was relatively small in the investigated population - only about half of the respondents accepted and purchased products with reduced sugar and fat content and about 1/3 of respondents accepted and purchased products low in salt. The acceptance of the reformulated product favoured its purchase. The most accepted was the lowering of of the sugar content in sweets and confectionery, juices and sweetened carbonated drinks, salt in bread and sausages and fat in dairy products, meat and sausages.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
569
Opis fizyczny
s.121-129,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Costa A.I.A., Jongen W.M.F. 2006. New sights into consumer-led. food product development. Trends Food Sci. Techn. 17: 457-465.
 • Desmond E. 2006. Reducing salt: A challenge for the meat industry. Meat Sci. 74: 188-196.
 • Golan E., Unnevehr L. 2008. Food product composition, consumer health, and public policy: Introduction and overview of special section. Food Pol. 33: 465-469.
 • Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. 2009. Preferencje konsumen­tów zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych. Żyw­ność. Nauka. Technologia. Jakość 3(64): 115-125.
 • Hoefkens C., Verbeke W., Van Camp J. 2011. European consumers' perceived impor­tance of qualifying and disqualifying nutrients in food choices. Food Qual. Prefer. 22: 550-558.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. 2009. Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania. Wydawn. SGGW Warszawa: 187 ss.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E. 2011. Wybrane uwarunkowania spoży­cia żywności obniżającej poziom cholesterolu. Bromat. Chem. Toksykol. XLIV(3): 975-980.
 • Kapsak W.R., Rahavi E.B., Childs N.M., White С. 2011. Functional foods: consumer attitudes, perceptions, and behaviors in a growing markets. J. Amer. Diet. Assoc. 111(6): 804-809.
 • Legowski В., Legetic B. 2011. How three countries in the Americas are fortifying die­tary salt reduction: A north and south perspective. Health Pol. 102: 26-33.
 • Quam L, Smith R., Yach D. 2006. Rising to the global challenge of the chronic disease epidemic. Lancet 368: 1221-1223.
 • Siegrist M., Stampfli N., Kastenholz H. 2008. Consumers' willingness to buy functional foods. The influence of carrier, benefit and trust. Appetite 51: 526-529.
 • Siro I., Kápolna E., Kápolna В., Lugasi A. 2008. Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance - A review. Appetite 51: 456-467.
 • Sleator R.D., Hill C. 2007. Food reformulations for improved health: A potential risk for microbial food safety? Med. Hypotheses 69: 1323-1324.
 • Urala N., Lähteenmäki L. 2004. Attitudes behind consumers' willingness to use func­tional foods. Food Qual. Prefer. 15: 793-803.
 • Verbeke W. 2006. Functional foods: Consumer willingness to compromise on taste for health? Food Qual. Prefer. 17: 126-131.
 • Verhagen H., Vos E., Francl S., Heinonen M., van Loveren H. 2010. Status of nutrition and health claims in Europe. Arch. Biochcm. Biophys. 501: 6-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d3401e67-3cdb-413c-a755-7974d220be68
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.