PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Polski handel zagraniczny ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Polish foreign trade of potatoes and potato products in the period 2000-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zmian zachodzących w polskim handlu zagranicznym ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015. Dokonano analizy wielkości, wartości oraz struktury towarowej handlu w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i handlowych przed akcesją Polski do UE i po niej oraz w ostatnich latach, gdy procesy dostosowawcze w polskim w sektorze ziemniaczanym w wielu obszarach w dużej mierze zostały już zakończone. Stwierdzono, że handel zagraniczny ziemniakami i przetworami nie ma decydującego wpływu na kształtowanie się bilansu ziemniaków w Polsce, ale jego znaczenie w tym zakresie systematycznie rośnie. Zaobserwowano systematyczny wzrost obrotów w handlu zagranicznym w sektorze ziemniaczanym, przy czym w eksporcie dotyczy to przede wszystkich przetworów ziemniaczanych, natomiast w imporcie bardzo znaczący jest udział ziemniaków świeżych. W analizowanym okresie eksport ziemniaków zmniejszył się z 84 do około 20 tys. t, a przetworów ziemniaczanych wzrósł dwukrotnie do 700 tys. t (w ekwiwalencie ziemniaków). W tym okresie zanotowano wzrost przywozu ziemniaków świeżych z 40 do 170 tys. t, a przetworów ziemniaczanych z 15 do 270 tys. t.
EN
Analysis of potatoes and potato products foreign trade was conducted in changing market and trading conditioning before and after the Polish accession to the EU and in last years, when adaptation processes in the Polish potato sector practically were already finished. In spite of the biggest decrease in last years, Poland still remains one of the bigger producers of potatoes in Europe and in the world. The export of potatoes to the direct consumption is low, however the sale to of potato products to foreign markets systematically grows, mainly of fries and chips, what is possible thanks systematically increasing their domestic production. After the Polish accession to the EU and for abolishing tariff barriers an import of potatoes and potato products considerably increased. Poland has a positive balance in potato products foreign trade, however from the accession to the EU remains the net importer of potatoes.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.46-51,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
  • Agri Markets Ltd . 2017. Potato market and trade review 2017. Kent: Agri Markets Ltd.
  • Dzwonkowski Wiesław. 2012. Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski. [In] Produkcja i rynek ziemniaka (The international market and potato export from Poland. [In] Potato production and market), ed. Jacek Chotkowski, 7-20, Warszawa: Wieś Jutra.
  • Misala Józef. 2000. Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany. [W] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji (The essence and measures of international competitiveness of the economy in the light of exchange theory. [In] The competitiveness of the Polish economy in the era of integration with the EU and globalization), ed. J. Bossak, W. Bieńkowski, J. Kruszewski, 82-99. Warszawa: SGH.
  • Plaskacz Sławomir. 1998. Procent składany (Folded percentage). Toruń: TNOiK.
  • Podgórska Maria, Joanna Klimkowska. 2005. Matematyka finansowa (Financial mathematics). Warszawa: PWN.
  • Rynek Ziemniaków. Stan i Perspektywy (Potato Market. Status and Perspectives). 2001, 2005, 2011, 2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Seremak-Bulge Jadwiga (red.). 2010. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009 (Foreign trade in agri-food products in the years 1995-2009). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d2f8f901-8141-4c07-87b5-67281f38d921
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.