PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Zmiany zawartości składników mineralnych w roślinach i w glebie w zależnosci od sposobu zagospodarowania łąki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono zawartość makro- i mikroskładników oraz metali ciężkich w sianie z rejonu górskiego (640 m n. p. m.) w zależności od zastosowanego zagospodarowania łąki w celu poprawienia jej produktywności. Oceniano wpływ nawożenia mineralnego NPK oraz łącznego nawożenia NPK i podsiewu koniczyną łąkową na pobieranie tych składników. Zastosowane zabiegi zwiększające plonowanie łąki powodowały zmiany zawartości składników mineralnych w runi. Nawożenie NPK zwykle obniżało zawartość mikroskładników i metali ciężkich, a nie zmieniało poziomu makroskładników. Korzystniejszy wpływ na skład mineralny siana wywierało łączne nawożenie NPK i podsiew runi koniczyną łąkową. Następowały też zmiany zawartości dostępnych form składników w glebie. Najwyższą ich zawartość stwierdzono w glebie kombinacji nawożonej NPK, a najniższą w glebie obiektu kontrolnego.
EN
This paper presents the contents of macro- and microelements and heavy metals in the hay from mountain region (640 m altitude) depending on the method of meadow management applied to improve its productivity. The effects of NPK fertilization and NPK fertilization plus undersowing with the clover on uptaking of these elements were evaluated. Applied treatments improving the meadow productivity also contributed to changes in element contents in the sward. Generally, the NPK fertilization decreased the content of microelements and heavy metals but did not change visibly the level of macroelements. NPK fertilization plus sward undersowing with clover showed more beneficial effect on the mineral composition of hay. There also appeared the changes in content of available form of the elements in soil. Their highest level was found in NPK fertilized soil while the lowest one in control soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.679-687,rys.,tab.,bibliogr.
Bibliografia
 • Barszczewski J., Sapek B. 1991. Pobieranie manganu, cynku i miedzi przez trawy w różnych fazach ich rozwoju na tle wapnowania i nawożenia azotem łąki. „Mikroelementy w rolnictwie”. AR Wrocław: 189 - 194.
 • Curyło T., Krauze A., Kuczyńska J., Sapek B. 1985. Liczby graniczne zawartości Fe, Cu, Mn, Zn, Co, J, Se i Mo w roślinności łąk i pastwisk pod kątem oceny ich wartości paszowej. Prace Kom. PTG 93: 43 - 60.
 • Filipek-Mazur B., Mazur K. 1996. Dynamika elementów jakości runi łąki górskiej w statycznym doświadczeniu nawozowym w Czarnym Potoku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 442: 51 - 60.
 • Gorlach E. 1991. Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach pastewnych jako miernik ich wartości. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Nauk. z. 34, 13 - 22.
 • Harapiak J. T., Malhi S. S., Nyborg M., Wiśniowska-Kielian B. 1999. Soil degradation under the influence of long-term nitrogen fertilization and possibility of counteracting by liming. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 467: 353 - 361.
 • Jargiełło J., Trąba C., Harkot W. 1991. Wpływ fazy rozwojowej roślin i składu gatunkowego runi łąkowej na zasobność paszy w niektóre mikroelementy. W: Mikroelementy w rolnictwie. AR Wrocław: 235 - 239.
 • Kasperczyk M. 1996. Ocena podsiewu w zagospodarowaniu zdegradowanej łąki w rejonie podgórskim. Kom. Zagosp. Ziem Gorskih PAN, Probl. Zagosp. Ziem Górskich 40: 73 - 83.
 • Kasperczyk M., Wiśniowska-Kielian B. 1997. Wpływ nawożenia i podsiewu na zawartość kadmu, niklu oraz litu w runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 448A: 207 - 212.
 • Kasperczyk M., Wiśniowska-Kielian B., Wisła A. 1996. Porównanie zawartości mikroelementów w dwóch ważniejszych gospodarczo gatunkach traw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434/2: 1037 - 1042.
 • Kochanowska-Bukowska Z. 1996. Chemiczna ocena odmian kupkówki pospolitej w zależności od terminu zbioru. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 442: 215 - 226.
 • Malhi S. S., Harapiak J. T., Nyborg M., Wiśniowska-Kielian B. 1999. Effect of longterm application of different nitrogen forms on soil reaction and some microelement contents in soil and bromegrass hay. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 547 - 558.
 • Nowak M. 1979. Charakterystyka zasobności siana w składniki mineralne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 221: 67 - 77.
 • Piasecki J., Maciejewska M., Cyran A. 1995. Lithium content in soil and meadow plants of Low Beskid and Western Pomerania Regions. Proc. of Intern. Symp. „Lithium in the trophic chain soil - plant - animal - man”. Warszawa, 13-14.IX.1995: 65 - 69.
 • Prończuk J. 1983. Składniki mineralne w sianie i kupkówce z łąk trwałych w zależności od pH, wilgotności i nawożenia siedlisk. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 276: 29 - 45.
 • Terelak H., Piotrowska A., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyńska K. 1995. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418/1: 45 - 60.
 • Trzaskoś M. 1998. Zróżnicowanie składu botanicznego i wartości paszowej runi łąk ziołowych nizinnych i podgórskich. Zesz. Nauk. AR Kraków, Nr. 330, Ses. Nauk.
 • Walczyna J., Sapek A., Kuczyńska I., Smyjewski K,. Sapek B. 1975. Zawartość składników mineralnych w ważniejszych gatunkach traw i innych roślin łąkowych z gleb torfowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 175: 49 - 65.
 • Warda M. 1992. Zawartość B, Cu, Mn, Mo, Zn, Fe i Co w niektórych gatunkach traw i roślin dwuliściennych. VII Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie”. Wrocław, 16-17.IX.1992: 44.
 • Wiśniowska-Kielian B., Kasperczyk M. 1993. Skład florystyczny i chemiczny runi nowozałożonej łąki górskiej w ostatnim pięcioleciu dwunastoletniego statycznego doświadczenia. Zesz. Nauk. AR Kraków, nr 282, Rol. 31: 161 - 172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d2e203df-b44f-4c61-8771-48a662934a3d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.