PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 53 |
Tytuł artykułu

Changes in major limnological variables of the Slup dam reservoir, with a particular reference to the reservoir's trophic state

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Kierunki zmian podstawowych parametrów limnologicznych w zbiorniku zaporowym Słup ze szczególnym uwzględnieniem poziomu trofii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The publication deals with changes in major physical and chemical parameters of water in the Slup dam reservoir, that took place within 1984 - 2000/2001. The reservoir is situated on River Nysa Szalona. Water of the Nysa Szalona, its tributaries, and the Slup were examined at monthly intervals within February 2000 - August 2001. The Nysa Szalona water supplied to the Słup was found to be twice as nutrient-rich at present as it was in the 1980s. The reservoir water contains higher ammonium concentrations. Mean values of trophic state indices in 2000/2001 were lower than those recorded in 1984/1985.
PL
Przedmiotem rozprawy są zmiany podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych wody zbiornika zaporowego Słup, jakie nastąpiły od roku 1984 do 2000/2001. Zbiornik zaporowy Słup jest zbudowany na rzece Nysie Szalonej. W odstępach miesięcznych (luty 2000 - sierpień 2001) badano wodę rzeki Nysy Szalonej, jej dopływów i zbiornika zaporowego Słup. Stwierdzono, że wody Nysy Szalonej dopływające obecnie do zbiornika zawierają dwukrotnie wyższe stężenia biogenów, niż w latach osiemdziesiątych. W zbiorniku obecnie stwierdza się wyższe stężenia amoniaku. Średnie wartości wskaźnika trofii w latach 2000/2001 były mniejsze niż w latach 1984/1985
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Opis fizyczny
p.121-135,ref.
Twórcy
autor
 • Laboratory of Limnology and Fisheries, Agricultural University of Wroclaw, Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • Arheimer B., Liden R.: 2000. Nitrogen and phosphorus concentration from agricultural catchments - influence of spatial and temporal variables. Journ. Hydrol. 227, 140-159.
 • Bombówna M.: 1990. Chemical composition of the water in the dam reservoirs at Rożnów and Czchów (southern Poland) in 1982/1983 compared with the condition of twenty years previously. Acta Hydrobiol. 32, 3A, 293-311.
 • Carlson R. E.: 1977. A trophic state index for lakes. Limnol and Oceanogr. 22, 6, 361-369.
 • Czamara W., Wiatkowski M., Wojarnik K..: 2000. Ocena pierwszego etapu pracy zbiornika wstępnego w Mściwojowie. Zesz. Nauk. AR Wroc. Inż. Srod. XI, 385, 81-89.
 • Dodds W. K., Jones J. R., Welch E. B.: 1998. Suggested clasiffication of stream trophic state: distributions of temperate stream types by chlorophyll, total nitrogen, and phosphorus. Wat. Res. 32, 5, 1455-1462.
 • Florczyk H., Kołban U., Żmigrodzka B.: 1985. Bilans zanieczyszczeń zbiornika Słup (w okresie 1 lutego 1984 do 31 stycznia 1985). Zakł. Bad. Jak. Zas. Wod. Inst. Meteorol. i Gosp. Wod. Wrocław. II część.
 • Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J.: 1999. Fizyczno- -chemiczne badanie wody i ścieków. Warszawa. „Arkady".
 • Hu W. F„ Low W., Chua H„ Sin S. N., Yu P. H. F. 2001. Nutrient release and sediment oxygen demand in a eutrophic land-locked embayment in Hong Kong. Environ. Internat. 26, 369- 375.
 • Jaffer Y., Clark T. A., Pearce P., Parsons S. A. 2002. Potential phosphorus recovery by struvite formation. Wat. Res. 36, 1834-1842.
 • Jankowski A. T., Rzętała M. 2000. Wyżyna Śląska i jej obrzeża - stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Wyd. Uniw. Łódz.143-154.
 • Kajak Z.: 1998. Hydrobiologia - limnologia. PWN, Warszawa.
 • Kawecka B., Kwandrans J.: 2000. Diversity of flora and fauna in running waters of the Province of Cracow (southern Poland) in relation to water quality. 3. Benthic cyanobacteria and algae communities. Acta Hydrobiol. 42, %, 145-173.
 • Kelly M. G.: 1998. Use of trophic diatom index to monitor eutrophication in rivers. Wat. Res. 32, 1,236-242.
 • Kostecki M., Domurad A., Kowalski E., Kozłowski J.: 1999. Zakwaszenie wody zbiornika Naklo - Chechło (gmina Świerklaniec) - próba wyjaśnienia przyczyn. Arch. Ochr. Środ. 25, 4, 65-80.
 • Kufel L.: 2000. Eutrofizacja jezior, czyli o niedostatkach pewnych modeli empirycznych i potrzebie spójnej koncepcji środowiska. Wiad. Ekol. 46, 4, 267-281.
 • Lawrence G. B., Goolsby D. A., Battaglin W. A., Stensland G. J.: 2000. Atmospheric nitrogen in the Mississippi River Basin - emissions, deposition and transport. Sci. Tot. Environ. 248, 87-99.
 • Mainstone C. P., Parr W.: 2002. Phosphorus in rivers - ecology and management. Sci. Tot. Environ. 282-283, 25-47.
 • Olivier J. G. J., Bouwman A. F., Van der Hoeh K. W., Berdowski J. J. M.: 1998. Global air emission inventories for antropogenic sources of NOx, NH3 and NzO in 1990. Environ. Poll. 102, SI, 135-148.
 • Ramos C., Agut A., Lidón A. L.: 2002. Nitrate leaching in important crops of the Valencian Community region (Spain). Environ. Poll. 118, 215-223.
 • Shen L., Lin G. F., Tan J. W., Shen J. H.: 2000. Genotoxicity of surface water samples from Meiliang Bay, Taihu Lake, Eastern China. Chemos. 41, 129-132.
 • Szpakowski J.: 1993. Zmiany jakości wód zbiorników Solina - Myczkowce w okresie 1971 - 1990. Gosp. Wod. 2, 30-32.
 • Szulkowska-Wojaczek E., Marek J.: 1984. Określenie sposobów i kierunków działania dla ograniczenia nadmiernych ilości związków chemicznych przedostających się do wód rzek: Nysy Szalonej i Kaczawy, wykorzystywanych dla zaopatrzenia LGOM w wodę pitną. Okr. Ośr. Rzecz, i Dor. Roi. Wrocław.
 • Vogler P.: 1965. Probleme der Phosphatanalytik in der Limnologie ein neus Verfahren zur Be- stimmung von gelósten Orthophosphate neben Kondersierten Phosphaten und organischen Phosphorsaureester. Int. Rev. Hydrobiol.
 • Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (poz. 284).
 • Withers P. J. A., Lord E. I.: 2002. Agricultural nutrient inputs to rivers and groundwaters in the UK: policy, environmental management and research needs. Sci. Tot. Environ. 282-283, 9-24.
 • Xie L., Xie P.: 2002. Long-term (1956-1999) dynamics of phosphorus in a shallow, subtropical Chinese lake with the possible effects of cyanobacterial blooms. Wat. Res. 36, 343-349.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d2b0bb20-1683-423d-9c1e-b48204039f83
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.