PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 07 | 3 |
Tytuł artykułu

Wyniki oceny przyżyciowej z uwzględnieniem cech otłuszczenia i umięśnienia loszek mieszańców o zróżnicowanym tempie wzrostu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The results of performance test regarding to fat and meat traits of crossbred gilts of different growth rate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była analiza wyników oceny przyżyciowej z uwzględnieniem cech otłuszczenia i umięśnienia 51 802 loszek mieszańców o zróżnicowanym tempie wzrostu, pochodzących z dwóch wariantów krzyżowania: wbp x pbz oraz pbz x wbp (rasę lochy podano w pierwszej pozycji). Zwierzęta pochodziły z bydgoskiego okręgu hodowlanego i zostały poddane ocenie przyżyciowej na przestrzeni lat 2004-2008. W zależności od wielkości przyrostów dobowych masy ciała standaryzowanych na 180. dzień życia, loszki mieszańce podzielono na dwie grupy charakteryzujące się zróżnicowanym tempem wzrostu, tj. niskimi i wysokimi przyrostami dobowymi masy ciała w każdym analizowanym roku. Wpływ tempa wzrostu na kształtowanie się cech dotyczących otłuszczenia i umięśnienia loszek mieszańców w poszczególnych latach był zróżnicowany. W łącznym zestawieniu wyników z lat 2004-2008 wykazano jednoznacznie, że badane loszki mieszańce o wysokich przyrostach dobowych masy ciała charakteryzowały się cieńszą słoniną w punkcie P2 oraz grubszą słoniną w punkcie P4 w porównaniu ze zwierzętami o wolniejszym tempie wzrostu. Stwierdzono korzystniejszy wynik dotyczący wysokości oka polędwicy u świń charakteryzujących się wysokimi przyrostami dobowymi masy ciała w porównaniu ze zwierzętami o wolniejszym tempie wzrostu, wyższą natomiast zawartość mięsa w ciele u loszek o niskim tempie wzrostu wobec świń odznaczających się wysokimi przyrostami dobowymi masy ciała. Loszki z obu badanych wariantów krzyżowania odznaczające się szybkim tempem wzrostu osiągnęły wysoko istotnie wyższą wartość indeksu selekcyjnego oceny przyżyciowej, czyli lepszą wartość hodowlaną od zwierząt o niskich przyrostach dobowych masy ciała.
EN
The aim of the paper was to analyze the performance test results regarding to fat and meat traits of 51.802 crossbred gilts of different growth rate, coming from two following crossing variants, where the sow breed was given in the first position: PLW x PL and PL x PLW. The animals came from The Bydgoszcz Breeding Region and they were performance- tested within the years 2004-2008. Depending on the level of daily body weight gains standardized on 180th day of life, the young crossbred gilts were divided into two groups of different growth rate, i.e. low and high daily gains of body weight in each analyzed year. The impact of growth rate on shaping fat and meat traits of crossbred gilts in particular years was diverse. In total results’ summary from years 2004-2008 it was clearly proved that the tested crossbred gilts PLW x PL and PL x PLW of high daily gains of body weight had thinner backfat in P2 point and thicker backfat in P4 point as compared to the animals of lower growth rate. More favourable result of the height of loin eye was observed in the pigs with high daily gains of body weight as compared to the animals of lower grow rate. Higher body meat content was recorded in gilts of low growth rate as compared to the pigs of high daily gains of body weight. The gilts coming from the both tested crossing variants of high growth rate had significantly higher value of performance test selection index, thus higher breeding value than the animals with low daily gains of body weight.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Numer
3
Opis fizyczny
s.39-53,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Oceny Surowców Zwierzęcych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
autor
Bibliografia
 • 1. BUCZYŃSKI J.T., LUCIŃSKI P., FAJFER E., PANEK A., SZULC K., 2001 – Correlations between fattening and slaughter traits measured live after the first and second phase of rearing Polish Large White breeding gilts. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1, 31-36.
 • 2. BUCZYŃSKI J.T., PANEK A., SZULC K., FAJFER E., LUCIŃSKI P., 1999 – Porównanie wyników oceny przyżyciowej loszek różnych ras. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3, 87-95.
 • 3. CAMERON N.D., CURRAN M.K., 1995 – Genotype with feeding regime interaction in pigs divergently selected for components of efficient lean growth rate. Anim. Sci. 61,123-132.
 • 4. CAMERON N.D., CURRAN M.K., 1995 – Responses in carcass composition to divergent selection for components of efficient lean growth rate in pigs. Anim. Sci. 61, 347-359.
 • 5. CAMERON N.D., PENMAN J.C., FISKEN A.C., NUTE G.R., PERRY A.M., WOOD J.D., 1999 – Genotype with nutrition interactions for carcass composition and meat quality in pig genotypes selected for components of efficient lean growth rate. Anim. Sci. 69, 69-80.
 • 6. ECKERT R., ŻAK G., 2005 – Ocena przyżyciowa loszek. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2004. IZ Kraków, XXIII, 54-70.
 • 7. FALKENBERG H., HAMMER H., RITTER E., 1989 – Genetische und phenotypische Beziehungen zwischen Merkmalen der Mast- und Ansatzleistung von Ebern in zentralen Aufzuchtstationen, der Wurfleistung ihrer Schwestern. Arch. Tierz. 32 (2), 163-172.
 • 8. FANDREJEWSKI H., 1992 – Energetyczne podstawy wykorzystania paszy przez rosnące loszki. Rozpr. hab. Wyd. wł. IFŻZ w Jabłonnie, 1-58.
 • 9. FANDREJEWSKI H., 1997 – Zagadnienia związane z wykorzystaniem paszy przez świnie. Mat. Konf. Nauk. „Współczesne zasady żywienia świń”. PAN, Jabłonna, 47-57.
 • 10. FANDREJEWSKI H., RAJ S., WEREMKO D., SKIBA G., 2001 – Zagadnienie apetytu u rosnących świń z linii ojcowskich. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konf. XXXI, 405, 53-61.
 • 11. FULLER M.F., FRANKLIN M.F., MCWILLIAM R., PENNIE K., 1995 – The responses of growing pigs, of different sex and genotype, to dietary energy and protein. Anim. Sci. 60, 291-298.
 • 12. GRZEŚKOWIAK E., 1999 – Technologiczna i konsumpcyjna przydatność mięsa krzyżówek towarowych świń polskich ras białych z udziałem knurów ras hampshire i duroc. Rozprawy 190, Akademia Rolnicza, Szczecin.
 • 13. GY Y., SCHINCKEL A.P., MARTIN T.G., 1992 – Growth, development and carcass composition in five genotypes of swine. J. Anim. Sci. 70, 1719-1726.
 • 14. KANIS E., 1988 – Effect of average daily food intake on production performance in growing pigs. Anim. Prod. 46, 111-122.
 • 15. KAPELAŃSKI W., KAPELAŃSKA J., MAĆKO-PRZYCHOCKA Z., 1999 – Effect of growth rate on carcass lean content. Book of Abstr. of the 2nd Inter. Conf. „Current Problems of Genetic, Breeding, Health and Production of Pigs”. Česke Budějovice, 238-240.
 • 16. KAPELAŃSKI W., RAK B., GRAJEWSKA S., BOCIAN M., 2002 – Tempo wzrostu a wartość rzeźna tuszy świń rasy złotnickiej pstrej, polskiej białej zwisłouchej i pietrain. Rocz. Nauk. Zoot., T. 29, 1, 33-40.
 • 17. KOCZANOWSKI J., MIGDAŁ W., KLOCEK CZ., TUZ R., 2001 – The effects of growth rate during two fattening periods on carcass quality of fattening pigs fed ad libitum. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1, 119-123.
 • 18. MICHALSKA G., 2000 – Relationships between the main results of performance test of crossbred boars after Pietrain sires and sows of different breeds including the Złotnicka Spotted breed. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 10, 79-83.
 • 19. MICHALSKA G., NOWACHOWICZ J., CHOJNACKI Z., BUCEK T., WASILEWSKI P.D., 2002 – The impact of growth rate on the results of performance testing of Polish Large White pigs. Ann. Anim. Sci., Suppl., 2, 63-66.
 • 20. MICHALSKA G., NOWACHOWICZ J., CHOJNACKI Z., WASILEWSKI P.D., BUCEK T., 2003 – The impact of value of daily gains of body weight on meat content of pigs of different breeds. Acta Sci. Pol., Zootechnica 2 (2), 77-84.
 • 21. MICHALSKA G., NOWACHOWICZ J., KAPELAŃSKI W., RAK B., CHOJNACKI Z., 2001 – Interrelationships between performance test results in Polish Large White and Polish Landrace boars. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1, 143-147.
 • 22. MIGDAŁ W., PAŚCIAK P., GARDZIŃSKA A., BAROWICZ T., PIESZKA M., WOJTYSIAK D., 2004 – Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na jakość wieprzowiny. Pr. Mat. Zoot., Zesz. Spec. 15, 103-117.
 • 23. MIGDAŁ W., ZADIRA A., KOZIOŁ A., NOWAK J., ORZECHOWSKA B., TYRA M., WOJTYSIAK D., PUSTKOWIAK H., 2006 – Fatty acid profile of loin fat from Polish Landrace fatteners with different growth rates. Anim. Sci. 1, Suppl., 92-93.
 • 24. MILEWSKA W., FALKOWSKI J., 2001 – Analiza wyników oceny przyżyciowej knurków czystorasowych i mieszańców F1 pochodzących z chlewni rejonu OSHZ w Olsztynie w latach 1995-1998. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 405, 181-188.
 • 25. MILEWSKA W., GRUDNIEWSKA B., 1999 – Zależność między przyrostami dziennymi a zawartością mięsa u knurków ocenianych metodą przyżyciową. Międz. Konf. Nauk. „Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej”, ART Olsztyn, 6 maja, 97.
 • 26. NOWACHOWICZ J., 2003 – Shaping the meat content and the selection index value in performance tested young boars of different breeds depending on their growth rate. Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych (PTPN), Vol. 95, Supl., 233-237.
 • 27. NOWACHOWICZ J., 2003 – Wpływ tempa wzrostu na mięsność loszek. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 68, z. 2, 33-39.
 • 28. NOWACHOWICZ J., MICHALSKA G., 2004 – Umięśnienie i otłuszczenie loszek mieszańców w zależności od ich tempa wzrostu. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Zootechnika 34, 79-85.
 • 29. RÓŻYCKI M., 1994 – Hodowla i produkcja świń w Polsce. Mat. Konf. Nauk. ,,Współczesne zasady żywienia świń”. PAN, Jabłonna, 30-31 maja, 8-17.
 • 30. RÓŻYCKI M., 1998 – Metody oceny wartości hodowlanej. W: Hodowla i użytkowanie świń (red. B. Grudniewskiej). Wyd. ART Olsztyn.
 • 31. RÓŻYCKI M., 1999 – Doskonalenie mięsności ras świń hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 3, 55-63.
 • 32. Statistica ARSL 8.0 PL, 2008 – StatSoft Polska. 33. URBAŃCZYK J., HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M., 1999 – Wpływ genotypu na niektóre wskaźniki biochemiczne krwi oraz cechy tuczne i rzeźne świń. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 352, Sesja Nauk. 67, 277-284.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d2a6983a-ecf9-4ea5-96a2-4a1d31cfe65d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.