PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Aktywność rolników w pozyskiwaniu funduszy na przykładzie działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – pierwsze rezultaty wdrażania PROW 2007-2013

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
An activity of farmers in raising funds – the case of measure 311 "Diversification into non-agricultural activities" – the first results of RDP 2007-2013 implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Liczba zrealizowanych projektów jak i kwoty przeznaczone na realizację projektów były zróżnicowane pod względem zakresu pomocy. Najwięcej projektów dotyczyło usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa. Wsparciem finansowym dostępnym w ramach tego działania objęto nieznaczny odsetek gospodarstw w Polsce (szacunkowo wnioski złożyło 0,6% gospodarstw w kraju), a docelowa liczba beneficjentów (określona w całym okresie 2007-2013 na 19 750 osób), przełoży się na 1,4% gospodarstw rolnych w Polsce. Przed złożeniem wniosku o wsparcie, w około jednej trzeciej gospodarstw prowadzona była wcześniej pozarolnicza działalność gospodarcza. Przeprowadzone analizy wykazały małą aktywność gospodarstw relatywnie niewielkich obszarowo w pozyskiwaniu funduszy. Działanie 311 mało zaktywizowało członków rodzin rolników. Podejmowanie lub rozwijanie przez mieszkańców wsi działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem przyczynić się może bezpośrednio do zmniejszenia się liczby potencjalnych bezrobotnych.
EN
The number of projects, as well as the amount of money targeted at their implementation were varied in terms of the aid’s scope. The greater number of projects concerned the services for farms and forestry. The financial support available within this measure covered a small percentage of farms in the country (0.6% of farms appliedfor the support while the targeted number of beneficiaries in the period2007-2013 accounts for 19 750 persons and will cover 1.40% of Polish farms). One third of farms applyingfor the support had run a business earlier. According to the analysis the small farms were not active in gaining the support. The measure 111 did not activate the farmers ’ family members. Taking up anddeveloping off-farm andrelated to agriculture activities shouldcontribute directly to the reduction of unemployment.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.536-541,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
  • Dudek M, Wrzochalska A., Zwoliński Ł. 2009: Uwarunkowania społeczne w rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do UE. Synteza badań 2005-2009. Raport nr 168, PW. IERIGŻ-PIB. Warszawa.
  • Laskowski R. 2009: Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
  • Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2011: Publikacja opracowana w Agrotec Polska Sp. z o.o. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d28b8167-3f2f-499f-a4b3-7bd59c77d9f6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.