PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 361 |
Tytuł artykułu

Ocena dawek pokarmowych stosowanych dla krów w wybranych gospodarstwach indywidualnych woj. siedleckiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Ocenka kormovykh racionov dlja molochnykh korov v vybrannykh edinolichnykh khozjajstvakh voevodstva Sedl'ce
EN
Estimation of feed rations for dairy cows in selected private peasant farms of the Siedlce district
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
Целью соответствующих исследований являлся анализ кормовых рационов для коров, а также степени удовлетворения их потребностей в энергии и белке. Исследования охватывали 30 хозяйств со значительным участием пастбищ, причем были проанализированы 794 рациона для 108 коров. Отдельно учитывали рационы применяемые в летнем (412) и зимнем (382) кормлении, а также рационы для коров с разной степенью молочной продуктивности (5-8, 8-12, 12-15 и свыше 15 л) и для сухостойных коров. Энергетическое и белковое качество применяемых рационов, а также потребности коров определяли на основании польских норм кормления сельскохозяйственных животных, выраженных в овсяных единицах и сыром переваримом белке. Проведенный анализ данных за 1983 г. позволил установить следующее: 1. Кормление коров основывалось главным образом на кормах собственного хозяйства. Зимние рационы основывались на грубых кормах - сене, соломе, сочных и корневых кормах (в первую очередь картофеле), а в 10% исследуемых хозяйств также на силосах из листьев сахарной свеклы или из кукурузы. В летнем кормлении единственным видом были зеленые корма (в случае их достаточных количеств в хозяйстве) подаваемые вместе с сеном и корневыми кормами в переходные периоды и в случае нехватки зеленых кормов. Применяемые в кормлении концентраты происходили из собственного хозяйства: промышленные кормовые концентраты применялись в небольших количества в около 40% исследуемых хозяйств. 2. Была установлена существенная разница между питательным качеством кормовых рационов в летний и зимний период. В случае зеленых кормов характерным являлся излишек белка (даже свыше 100%), особенно в рационах для коров с более низкой молочностью, при возрастающем количестве низкоэнергетических рационов (даже на 40-60%) по мере роста молочной продуктивности. При определении степени удовлетворения потребностей для общего числа рационов установлено, что в летнем кормлении (412 рационов) равновесие между содержанием в рационах энергии и потребностью наблюдалось в 13,8%, а для белка - 5,5% рационов; превышение потребностей наблюдалось соответственно в 23.1 и 84,8%, а неудовлетворение потребностей соответственно в 63,1 и 9,7%. В зимнем кормлении равновесие с потребностью установлено в 13.1 и 12,3%, превышение потребностей в 51,0 и 52,6%, а неудовлетворение потребностей в 35,9 и 35,1% рационов.
EN
The aim of the present work was to analyze feed rations applied in feeding cows and the covering degree of the energy and protein needs in selected farms with a high per cent of pastures. In 30 farms 794 rations for 108 cows were analyzed. The rations applied in the summer period (412) and in the winter period (382) were analyzed subsequently for cows with different milk performance ranges (5-8, 8-12, 12-15 and over 15 1) and for dry cows. Energy and protein value of the rations applied as well as needs of cows were determined on the basis of Polish feeding standards for farm animals expressed in oat units and digestible crude protein. The analysis of data for 1983 has proved as follows: 1. Feeding of cows was based mainly on farm fodders. The winter feeding comprised raw fodders - hay, straw, succulent and root feeds (mainly potatoes) and in 10% of farms under study also ensiled fodders, such as sugar beet leaves and maize plants, were applied. In the summer period of feeding green fodders are applied as an only feed (in case of sufficient amount of these fodders in farm) or jointly with hay and root fodders in transitional periods and in green fodder deficient periods. The concentrated feeds were mostly made in own farm; the industrial feed concentrates were applied in small amounts in about 40% of the farms investigated. 2. A considerable difference between the nutritive value of feed rations in summer and winter period was observed. For the feeding period with green fodders a surplus of protein (even exceeding 100%) in the rations for cows with low performance at an increasing amount of low-energy rations (even by 40-60%) along with the milk performance growth. The estimation of covering degree of needs for the total number of rations has proved that in summer feeding (412 rations) the equilibrium between the energy content in rations and its needs was observed in 13.8% and for protein (5.5% of rations) over needs in 23.1% and 84.8% and below needs in 63.1% and 9.7%, respectively. In the winter feeding this relationship was 13.1% and 12.3% in equilibrium with needs, 51.0% and 52.6% over and 35.9% and 35.1% below needs, respectively.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
361
Opis fizyczny
s.31-42,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce
autor
 • Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce
Bibliografia
 • 1. Grzeszczak-Świetlikowska U.: Pasze, produkcja i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa 49-139, 1977.
 • 2. Karaś J.: Żywienie krów mlecznych w gospodarstwach indywidualnych w niektórych rejonach naszego kraju. Referat na konferencji naukowej WOPR Poświętne, 1984 (w przygotowaniu do druku).
 • 3. Luchowiec J.: Główne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej i problematyka paszowa. [W:] Wykorzystanie rezerw paszowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, Sesja Naukowcy - Praktyce, 25/12 27-38, 1976.
 • 4. Świetlikowska U.: Niektóre aspekty zmian w technologii i produkcji pasz i żywieniu zwierząt. Nowe Rol., 15/16, 45-48, 1970.
 • 5. Świetlikowska U.: Niektóre rezerwy w zakresie gospodarki paszowej. Nowe Rol., Cz. I, 7, 14-16, Cz. II, 8, 12-15, 1972.
 • 6. Świetlikowska U.: Wybrane zagadnienia z żywienia krów mlecznych ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych warunków produkcji pasz. Wyd. Inst. Zoot., 356(8) 743, 1-26, 1974.
 • 7. Świetlikowska U., M. Wierzbicki: Krowy mleczne (przykładowe dawki pokarmowe oraz normy rocznego zapotrzebowania pasz dla krów mlecznych). [W:] Potrzeby pokarmowe zwierząt gospodarskich. Wyd. PRZD Poświętne, Warszawa, 1-71, 1975.
 • 8. Świetlikowska U., Wierzbicki M., Żuk J., Szyndler K.: Wdrażanie postępu w gospodarstwach indywidualnych na przykładzie dwóch gromad w pow. siedleckim [W]: Zagadnienia metodologii przekazu wyników nauki do praktyki rolniczej (materiały z konferencji naukowej). Poznań, 24-38, 132-134 (głos w dyskusji), 1974.
 • 9. Świetlikowska U., Dołomisiewicz M., Jakubczak M., Jeznach M., J. Lenard: Możliwości i skutki intensyfikacji produkcji mleka w oparciu o pasze własne w gospodarstwach indywidualnych wybranych rejonów woj. radomskiego. [W:] Możliwości zwiększenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w indywidualnych gospodarstwach chłopskich centralnych i wschodnich rejonów Polski. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, T. II, 9-26, 1984.
 • 10. Kazimierczak U.: Doświadczalnictwo krajowe nad żywieniem krów mlecznych przeprowadzone w okresie powojennym. Praca magisterska, wykonana w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW-AR w Warszawie, 1976.
 • 11. Kryjan E.: Stosowane dawki pokarmowe i stopień pokrycia zapotrzebowania oraz efektywność żywienia w wybranej próbie gospodarstw rodzin dwuzawodowych w woj. siedleckim. Praca magisterska, wykonana w 1984 roku w Zakładzie Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej w WSRP w Siedlcach, pod kierunkiem prof., dr habil. U. Świetlikowskiej.
 • 12. Jarmoszewicz Z.: Analiza stosowanego żywienia zwierząt gospodarskich i jego efektywność w wybranej próbie gospodarstw indywidualnych na terenie gminy Siedlce. Praca magisterska, wykonana pod kierunkiem prof. dr habil. U. Świetlikowskiej.
 • 13. Świerżanka M.D.: Badania nad żywieniem krów mlecznych w wytypowanych gospodarstwach indywidualnych w dwóch wsiach gminy Kosów Lacki. Praca magisterska, wykonana w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW-AR w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr habil. J. Karasia, 1983.
 • 14. Rajchembach D.: Analiza bazy paszowej i żywienia zwierząt gospodarkich z uwzględnieniem dawek pokarmowych w gospodarstwach indywidualnych ukierunkowanych na produkcję mleka. Praca magisterska, wykonana pod kierunkiem prof. dr habil. U. Świetlikowskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d2857173-a45e-47c1-a159-de02cedce83e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.