PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1974 | 19 | 4 |

Tytuł artykułu

Decouverte des oeufs de Polychetes dans l’Ordovicien

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Odkrycie jaj wieloszczetow w Ordowiku
RU
Otkrytie jaic mnogoshhetinkovykh chervejj v Ordovike

Języki publikacji

FR

Abstrakty

FR
Dans les blocs erratiques ordoviciens de provenance baltique on trouve en Pologne d’abondants et de très variés fossiles auxquels ont été consacrées plusieurs études des paléontologistes polonais. Dernièrement, associés à d’abondants restes d’appareils masticateurs d’Annélides Polychètes (scolécodontes), le présent auteur a découvert des agglomérations d’oeufs de ces animaux.
PL
W niniejszej notatce autor podaje warunki występowania oraz charakterystykę pewnych mikroskamieniałości ordowickich, które interpretuje jako jaja pierścienic wieloszczetów z grupy Eunicea. Mikroskamieniałości te zostały wypreparowane chemicznie z wapiennych głazów narzutowych Polski wieku ordowickiego, pochodzenia bałtyckiego. Preparowane od r. 1950 głazy te dostarczyły dotychczas autorowi oraz jego współpracownikom wyjątkowo obfitych, różnorodnych skamieniałości, opisanych w szeregu publikacji. Dominującym elementem w tej faunie są szczątki pierścienic wieloszczetów, reprezentowane przez elementy składowe ich aparatów szczękowych, czyli tzw. skolekodontów. Wśród nich trafiają się z rzadka nieregularne grudki organiczne brunatne, o budowie drobnoziarnistej, do 1 mm wielkości. Oglądane przy odpowiednim powiększemu lupy binokularnej grudki te przedstawiają się jako skupienia pęcherzyków sklejonych substancją brunatną. Dają się one łatwo odbarwić, stając się przezroczyste. W świetle przechodzącym można wówczas stwierdzić, że są one złożone z wielkiej ilości bezbarwnych pęcherzyków elipsoidalnych lub sferycznych, średnicy 0,01-0,04 mm, sklejonych jasnożółtą substancją śluzowatą. Grudki te odpowiadają w zupełności skupieniom jaj dzisiejszych wieloszczetów, sklejonych też najczęściej śluzowatą substancją. Ponieważ wśród dotychczas zbadanych wieloszczetów ordowickich dominują szczątki przedstawicieli grupy Eunicea, prawdopodobne się wydaje, że do nich należą owe kopalne skupienia jaj. Eunicea stanowią grupę wieloszczetów wyjątkowo konserwatywnych, które kilkaset milionów lat temu zrealizowały już zapewne budowę ciała podobną do ich przedstawicieli, żyjących w morzach dzisiejszych, i wiodły podobny tryb życia.
RU
В настоящей заметке автор описывает характерные черты и условия распространения некоторых ордовикских микроокаменелостей, представляющих, по его мнению, яйца многощетинковых кольчатых червей группы Eunicea. Рассматриваемые микроокаменелости были извлечены способом химического препарирования из ордовикских известняковых эрратических валунов балтийского происхождения, распространенных на территории Польши. Изучение этих эрратических валунов, осуществляемое автором и его сотрудниками с 1950 г., дало возможность получить исключительно обильные и разнообразные окаменелости, описанные в ряде публикаций. Преобладающим составным компонентом этой фауны являются остатки кольчатых многощетинковых червей, п редставленные элементами строения их челюстных аппаратов - так называемых сколекодонтов. Иногда среди них можно наблюдать буроватые органические комочки неправильной формы величиной до 1 мм, характеризующиеся мелкозернистым строением. В соответствующем увеличении под бинокуляром они представляются в виде скопления пузырьков, склеенных буроватым веществом. Они легко обесцвечиваются и становятся прозрачными. В проходящем свете можно наблюдать, что они состоят из множества бесцветных пузырьков эллипсоидальной или сферической формы, диаметром 0,01-0,04 мм, склеенных светложелтым слизистым веществом. Рассматриваемые комки полностью соответствуют скоплениям яиц современных многощетинковых, как правило также склеенных слизистым веществом. Среди изученных до сих пор ордовиксикх многощетинковых червей преобладают представители группы Eunicea. На этом основании предполагается, что описанные скопления яиц принадлежат именно этой группе червей. Eunicea предсталяют группу исключительно консервативных многощетинковых червей, которые уже сотни миллионов лет тому назад достигли в своем развитии черты строения, напоминающие строение ныне обитающих в морях многощетинковых червей, и вели подобный образ жизни.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

4

Opis fizyczny

p.437-442,fig.,ref.

Twórcy

autor
  • Institute of Paleozoology, Polish Academy of Sciences, Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland

Bibliografia

  • FAUVEL, P. 1959. Classe des Annélides Polychètes. In: Grassé, P.-P. (éd.), Traité de Zoologie, 5, 13-196, Paris.
  • GRAVIER, CH. 1923. Les Annélides Polychètes. - Ann. Sci. Natur., Zoologie, 2e sér., 6, 153-247, Paris.
  • KIELAN-JAWOROWSKA, Z. 1966. Polychaete jaw apparatuses from Ordovician and Silurian of Poland (Aparaty szczękowe wieloszczetów z ordowiku i syluru Polski). - Palaeont. Pol., 16, 1-152, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d271c831-d379-4e08-b575-429fd82a587b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.