PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 71 | 4 |
Tytuł artykułu

Badania syntetycznych czynników chłodniczych z zastosowaniem chromatografu gazowego z detektorem ECD

Warianty tytułu
EN
Synthetic refrigerants research using gas chromatograph with detector ECD
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do badań umożliwiających identyfikację niekontrolowanej emisji syntetycznych czynników chłodniczych, na bardzo niskim poziomie stężeń, zastosowano chromatograf gazowy z detektorem ECD. Celem było zbadanie i określenie parametrów wpływających na rozdział chromatograficzny, istotnych dla opracowania nowej metody identyfikacji syntetycznych czynników chłodniczych na najniższych poziomach stężeń. W wyniku dalszych badań możliwe będzie oszacowanie wielkości emisji bezpośredniej, wynikającej z pracy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, które zapewniają optymalne warunki temperaturowe w wielu etapach technologicznych produkcji przechowalnictwa i żywności. Opracowana metoda może służyć do dalszych badań zmierzających do ograniczenia i zapobiegania emisji gazów cieplarnianych, a tym samym obniżenia śladu węglowego generowanego przez przemysł rolno-spożywczy.
EN
For research identifying uncontrolled emission of synthetic refrigerants at very low concentrations gas chromatograph with ECD detector was used. The work was intended to investigate and determine the parameters affecting the chromatographic separation, essential for the development of new methods for the identification of synthetic refrigerants at the lowest levels of concentration. As a result of further research it will be possible to estimate the size of direct emissions resulting from the operation of the refrigeration equipment and installations and air conditioning systems that provide optimal temperature conditions in many stages of food production technological processes and storage of food products. The developed method can be used for further research to reduce andprevent greenhouse gas emissions, and thus reduce the carbon footprint generated by the agri-food industry.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
71
Numer
4
Opis fizyczny
s.114-140,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.W.Dąbrowskiego, al.J.Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
 • Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.W.Dąbrowskiego, al.J.Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
Bibliografia
 • 1. Arthur C. L., Pawliszyn J. (1990). Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers. Analytical Chemistry, 62, 2145-2148
 • 2. Augusto F., Koziel J., Pawliszyn J. (2001). Design and validation of portable SPME devices for rapid field air sampling and diffusion-based calibration. Analytical Chemistry, 73, 481-486
 • 3. Banel A., Zygmunt B. (2008). Zastosowanie połączenia mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej do oznaczania lotnych kwasów tłuszczowych w próbkach środowiskowych i pokrewny. Ecological Chemistry and Engineering S, 15 (1), 7-28
 • 4. Barker S. A. (2000). Application of matrix solid phase dispersion in food analysis. J. Chromatogr. A, 880, 63-68
 • 5. Bielewski J. Badanie wpływu parametrów meteorologicznych na czasowe charakterystyki stężenia wybranych związków chlorowcowych (CFCs) w powietrzu Krakowa w latach 1997–2012. Praca dyplomowa na stopień doktora nauk fizycznych. Kraków, 2014
 • 6. Buchholz K. D., Pawliszyn J. (1994). Optimization of solid-phase microextraction conditions for determination of phenols. Analytical Chemistry, 66, 160-167
 • 7. Cai L., Gong S., Chen M., Wu C. (2006). Vinyl crown ether as a novel radical crosslinked sol-gel SPME fiber for determination of organophosphorus pesticides in food samples. Analytica Chmica Acta, 559, 89-96
 • 8. Farajzadeh M. A., Matin A. A. (2008). Determination of BTEX in water samples with an SPME hollow fiber coated copper wire. Chromatographia, 68 (5-6), 443-446
 • 9. Forster P. M., Joshi M. (2005). The role of halocarbons in the climate change of the troposphere and stratosphere. Climatic Change, 71, 249-266
 • 10. Górecki T., Pawliszyn J. (1996). Determination of tetraethyllead and inorganic lead in water by solid phase microextraction/gas chromatography. Analytical Chemistry, 68, 3008-3022
 • 11. Kataoka H., Lord H. L., Pawliszyn J. (2000). Applications of solid-phase microextraction in food analysis. J. Chromatogr. A, 880, 35-62
 • 12. Lasa J., Śliwka I., Drozdowicz B. (1996). Simple method of electron capture detector calibration for quantitative measurements of F-11 and F-12 freons in the atmosphere. J. Chromatogr. A, 724, 265-270
 • 13. Lasa J. (2003). 30 lat hipotezy Gai. IFJ PAN, raport IFJ Nr 1/POP
 • 14. Lasa J., Śliwka I. (2003). Long-term measurements of the concentrations of halocarbons in an urban area of Kraków, Poland. Applied Energy, 75, 155-163
 • 15. Lasa J., Śliwka I. (2006). Detektory w chromatografii gazowej i niektóre ich zastosowania w analizach śladowych. Kraków: IFJ PAN, 52-88
 • 16. Michiels D., Istasse L. (2003). Evaluation of two commercial solid-phase microextraction fibres for the analysis of target aroma compounds in cooked beef meat. Talanta, 61 (4), 529-537
 • 17. Mitra S. (2003). Sample preparation techniques in analytical chemistry. New Jersey: John Wiley and Sons
 • 18. Pawliszyn J. (1997). Solid Phase Microextraction. Theory and Practice. Wiley – VCH. Inc
 • 19. Ross C., Pawliszyn J. (2005). Encyclopedia of Analytical Science/Extraction/Solid Phase Microextraction, 608-616
 • 20. Rozporządzenia 517/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.
 • 21. Śliwka I. (2003). Detektor wychwytu elektronów – podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań. Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
 • 22. Śliwka I., Lasa J., Bielewski J., Grombik I., Limanówka D., Rosiek J. (2010). Longterm measurements of CFCs and SF6 concentration in air. Polish J. of Eviron. Stud., 19 (4), 811-815
 • 23. Śliwka I. (2014). Detektor wychwytu elektronów (ECD) – podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań. Saarbrucken: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 • 24. Sukola K., Koziel J., Augusto F., Pawliszyn J. (2001). Diffusion-based calibration for SPME analysis of aqueous samples. Analytical Chemistry, 73, 13-18
 • 25. Wallington T. J., Sulbaek Andersen M. P., Nielsen O. J. (2015). Atmospheric chemistry of short-chain haloolefins: Photochemical ozone creation potentials (POCPs), global warming potentials (GWPs), and ozone depletion potentials (ODPs). Chemosphere, 41, 129-135
 • 26. Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Kuleta P., Stęplewska U. (2012a). Analiza syntetycznych czynników chłodniczych metodą chromatograficzną Część 1 – Przegląd aparatury chromatograficznej. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż., 67 (3), 100-114
 • 27. Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Kuleta P., Stęplewska U. (2012b). Analiza syntetycznych czynników chłodniczych metodą chromatograficzną. Część 2 – Wybór i optymalizacja warunków pracy kolumny i detektora w badaniach chromatograficznych Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż., 67 (4), 109-121
 • 28. Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U. Metoda niskotemperaturowej analizy syntetycznych czynników chłodniczych. X Konferencja Chromatograficzna „Chromatografia – niezbędne narzędzie w nauce i technice”, Lublin, 23-26 września 2014 r., 280-281
 • 29. Ye C. W., Gao J., Yang C., Liu X. J., Li X. J., Pan S. Y. (2009). Development and application of an SPME/GC method for the determination of trace phthalates in beer using a calix[6]arene fiber. Analytica Chimica Acta, 641, 64-74
 • 30. Yu X., Yuan H., Górecki T., Pawliszyn J. (1999). Determination of lead in blood and urine by SPME/GC. Analytical Chemistry, 71 (15), 2998-3002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d2606c89-c61a-4d5f-8bf2-fdfb73553059
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.