PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 1 |

Tytuł artykułu

Assessment of air quality in Legnica (Poland, Lower Silesian voivodeship) based on selected gaseous pollutants and subjective temperature index

Autorzy

Warianty tytułu

PL
Ocena jakości powietrza Legnicy (Polska, Dolny Śląsk) na podstawie wybranych zanieczyszczeń gazowych i wskaźnika temperatury odczuwalnej

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of this study is to evaluate time distribution of gaseous pollutants’ concentration levels, sulphur dioxide (SO₂, μg · m⁻³), nitrogen dioxide (NO₂, μg · m⁻³) and to characterise biothermal conditions, based on subjective temperature index (STI, °C) in Legnica, Lower Silesian Voivodeship. Assessment of the seasonal and daily SO₂ and NO₂ concentration and STI values in the studied period was based on descriptive statistics. The analysis of NO₂ and SO₂ concentration frequency was performed in reference to the scale applied in the interpretation of the STI. The assessment of the analysed period’s biothermal conditions did not show an occurrence of thermal sensation “boiling hot”. The most adverse aerosanitary conditions caused by high concentration of SO₂ in the air are accompanied by a sensation of “freezing”. The highest fluctuation in the content of NO₂ and SO₂ in the air was characteristic for the winter with the occurrence of “freezing” and “very cold” sensation. The highest concentration of SO₂ amounting to 234 μg ∙ m⁻³ was recorded in the winter of 2005 and highest NO₂ concentration was recorded in the spring of 2009, amounting to 184 μg ∙ m⁻³. The NO₂ and SO₂ concentration shows a reverse circadian course in comparison to the course of apparent temperature.
PL
Celem pracy była ocena rozkładu czasowego poziomu stężeń zanieczyszczeń gazowych dwutlenku siarki (SO₂, µg · m⁻³) i dwutlenku azotu (NO₂, µg · m⁻³) oraz charakterystyka warunków biotermicznych Legnicy, położonej w województwie dolnośląskim, na podstawie temperatury odczuwalnej (STI, °C). Ocenę sezonowego i dobowego przebiegu imisji SO₂, NO₂ oraz wartości STI, w badanym wieloleciu, dokonano w oparciu o statystyki opisowe miar. Analizę częstości poziomów stężeń w przyjętych przedziałach SO₂ i NO₂ wykonano w odniesieniu do skali stosowanej przy interpretacji wskaźnika STI. Ocena warunków biotermicznych badanego okresu (2005–2014) nie wykazała wystąpienia odczucia ciepła „upalnie”. Najbardziej niekorzystne warunki aerosanitarne spowodowane wysokimi stężeniami SO₂ w powietrzu towarzyszą odczuciu „mroźno”. Największą zmiennością zawartości SO₂ i NO₂ w powietrzu charakteryzowała się zima podczas występowania odczuć „mroźno” i „bardzo zimno”. Najwyższe stężenie SO₂, wynoszące 234 µg ∙ m⁻³, odnotowano zimą 2005 r., natomiast najwyższe stężenie NO₂ – wiosną 2009 roku i wynosiło 184 µg ∙ m⁻³. Imisja SO₂ i NO₂ wykazuje odwrotny dobowy przebieg w porównaniu do przebiegu temperatury odczuwalnej.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

1

Opis fizyczny

p.165-174,fig.,ref.

Twórcy

 • Institute of Landscape Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Geodesy, Wroclaw University of Environmentaland Life Sciences, Grunwaldzka 55, 50-357 Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • BioKlima© 2.6. https://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html (31.09.2016).
 • Błażejczyk, K. (2003). Biotermiczne cechy klimatu Polski. Prz. Geogr., 4(75), 525–543.
 • Błażejczyk, K. (2005). New Indices to Assess Thermal Risk Outdoors. Mat. Konf. Environmental Ergonomics XI, Proceedings of the 11th International Conference. 22–26 May, Ystat, Sweden, 222–225.
 • Błażejczyk, K., Kunert, A. (2011). Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, PAN, Warszawa.
 • Błażejczyk, K., Matzarakis, A. (2007). Assessment of bioclimatic differentiation of Poland, based on the human heat balance. Geogr. Pol., 80(1), 63–82.
 • Błażejczyk, K., McGregor, G. (2007). Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich. Prz. Geogr., 79(3–4), 627–649.
 • Bryś, K., Ojrzynśka, H. (2016). Bodźcowość warunków biometeorologicznych we Wrocławiu. Acta Geogr. Lodziensia, 104, 193–200
 • Huang, Y., Luvsuan, M., Gombojav, E., Ochir, C., Bulgan, J., Chan, C. (2013). Land use patterns and SO₂ and NO₂, Pollution in Ulaanbaatar, Mongolia. Environ. Res., 124, 1–6.
 • Kalbarczyk, R., Kalbarczyk, E. (2008). Concentration of gas and particulate air pollutants in Suwałki analysed in relation to meteorological conditions. Pol. J. Natur. Sc., 23(1), 134–151.
 • Kalbarczyk, R., Sobolewski, R., Kalbarczyk, E. (2015). Assessment of human thermal sensations based on bioclimatic indices in a suburban population, Wrocław (SW Poland). Pol. J. Natur. Sc., 30(2), 185–201.
 • Kalbarczyk, R., Sobolewski, R., Kalbarczyk, E. (2016). Biometeorological determinants of the tropospheric ozone concentration in the suburban conditions of Wroclaw. Poland. J. Elem., 21(3), 729–744.
 • Karnia, M., Miczyński, J., Zuśka, Z. (2007). Badania stanu zanieczyszczenia powietrza w gminie Pleśna na potrzeby bonitacji i zagospodarowania terenu. Acta Sci Pol, Formatio Circumiectus, 6(3), 43–52.
 • Kowalska, M., Zejda, E. J., Ośródka, L., Chwirut, A., Kondek, P. (2008). Dzienna liczba hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia i oddechowego a zanieczyszczenie powierza w Zabrzu, w latach 2001–2005. Probl. Hig. Epidemiol., 89(1), 41–46.
 • Koźmiński, C., Michalska, B. (2010). Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Acta Agroph., 15(2), 347–358.
 • Mąkosza, A., Michalska, B. (2010). Ocena warunków w Polsce środkowozachodniej na podstawie temperatury odczuwalnej (STI). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 279(15), 53–62.
 • Nidzgorska-Lencewicz, J. (2015). Variability of human-biometeorological conditions in Gdańsk. Pol. J. Natur. Sc., 24(1), 215–226.
 • Papanastasiou, D., K., Melas, D., Kambezidis, H., D. (2015). Air quality and thermal comfort levels under extreme hot weather. Atmos. Res., 152, 4–13.
 • Pełech, S. (2013). Warunki biotermiczne w Tatrach polskich. Pr. Geogr., 133, 7–19.
 • Ramsey, N. R., Klein, M. P., Moore III, B. (2014). The impact of meterological parameters on urban air quality. Atmos. Environ., 86, 58–67.
 • Rozbicka, K., Michalak, M. (2015). Charakterystyka stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarze Warszawy (Poland). Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ., 68, 193–206.
 • Wereski, S., Dobek, M., Wereski, S. (2010). Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991–2005. Prob. Eko. Kraj., 27, 371–377.
 • San, Tam, W., W., Wong, T., W., Wong, A., H. (2015). Association between air pollution and daily mortality and hospital admission due to ischemic heart diseases in Hong Kong. Atm. Environ., 120, 360–368.
 • Schwarzak, S., Otop, I., Kryza, M. (red.) (2014). Projekcje klimatu, zanieczyszczenia powietrza i ładunki krytyczne w regionie granicznym Polski i Saksonii, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
 • Żyromski, A., Biniak-Pieróg, M., Burszta-Adamiak, E., Zamiar, Z. (2014). Evaluation of relationship between air pollutant concentration and meteorological elements in winter months. J. Water Land Dev., 22(1), 25–32.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d2457169-4f1f-4a5e-974e-c6cce5d2adfc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.