PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Opracowanie i zastosowanie nowoczesnego modelu danych przestrzennych dla stworzenia gminnej ewidencji zabytków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Development and implementation of a modern model of spatial data for the creation of municipal records of monuments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie inwentaryzacji zabytków nieruchomych oraz opracowanie kart adresowych w celu stworzenia gminnej ewidencji zabytków w gminie Tomice, w powiecie wadowickim w woj. małopolskim. Utworzenie gminnej ewidencji zabytków stało się obowiązkiem samorządów gminnych po wejściu w życie ustawy z 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków. Ponadto, ewidencjonowania zabytków oraz ich ochrony wymaga ustawodawstwo związane z prowadzeniem polityki planistyczno-przestrzennej na terenie gminy. Praca powstała w oparciu o informacje przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Gminy Tomice, a przede wszystkim o wywiad te-renowy, w ramach którego zweryfikowano aktualność posiadanej ewidencji zabyt-ków, uzupełniono o dodatkowe informacje, w tym zdjęcia, opis zabytku, stanu technicznego, współrzędne w obowiązującym układzie odniesienia.
EN
This paper presents a historical monuments inventory and developing of the address cards in order to create a municipal monuments register of Tomice municipality, in Wadowice province. Developing municipal records of historical monuments has become the duty of local government after the entry of the Act of 2010 - protection of monuments. In addition, inventory of monuments and their protection requires legislation, related with the conduct planning and spatial policy in the municipality. The work was based on information provided by regional conservation, Municipal Self-government Tomice, and mostly on interview, in which the records were verified actuality owned landmarks, supplemented with additional information, including photos, description of the monument and its technical condition, the coordinates in the current reference system.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.41-52,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • Adamski R., 2012. „Wykorzystanie formatu SVG do wykonania mapy drogowej gminy Tomice”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, maszynopis–praca inż.
 • Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS. Obszary zastosował. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Gajda W. 2010. JQuery. Poradnik programisty. Wyd. Helion, Gliwice, s. 1.
 • Prus B., Gawroński K. 2010. „Krajobrazy kulturowe a ochrona zabytków”. [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych,K. Gawroński, J. Hernik (red.), Wyd. Branta, s. 222-233.
 • IAB Polska. 2011. Raport Strategiczny, Internet 2010, Polska, Europa, 􀄝wiat, Dodatek specjalny Media & Marketing Polska, maj 2011, Wyd. VFP Communications, Warszawa, s. 16.
 • Rutter J. 2011. Podręcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing jQuery. Smashing Magazine, Wyd. Helion, Gliwice, s. 117.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytkówskradzionych lub wywiezionych za granicą niezgodnie z prawem [Dz.U.11.113.661]
 • Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, [Dz. U. 2012 poz. 125]
 • Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych [Dz.U. 2011 Nr 279 poz. 1642]
 • The W3C Markup Validation Service. http://validator.w3.org, dostęp z dnia 5 marca 2012.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [Dz.U.03.80.717]
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U.04.162.1568]
 • Ustawa z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz.U.10.75.474]
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz.U. 2010, Nr 193 poz. 1287]
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej [Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489]
 • W3C Standards 2010. XHTML™ 1.1 - Module-based XHTML – Second Edition, W3C Recommendation listopad 2010, http://www.w3.org, dostęp z dnia 5 marca 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d223e13d-4fdc-413a-baf6-7ef2270fb7d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.