PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/I |
Tytuł artykułu

Badania oczyszczania ścieków w piasku średnim z warstwą wspomagającą z chalcedonitu - skala laboratoryjna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Research of sewage treatment in mean sand with assist layer with chalcedonite - laboratory scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań, skuteczności oczyszczania ścieków w złożu gruntowym pod drenażem rozsączającym ścieki. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku pomiarowym wybudowanym w laboratorium. Do badań wykorzystano ścieki syntetyczne. Złożem gruntowym był piasek średni i piasek średni z warstwą wspomagająca z chalcedonitu. Badaniami objęto następujące wskaźniki zanieczyszczenia ścieków: zawiesiny ogólne, BZT5, ChZT, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, fosfor ogólny i odczyn. Po przefiltrowaniu ścieków przez złoże gruntowe z piasku średniego jak i przez złoże gruntowe z piasku średniego z warstwą wspomagająca z chalcedonitu, nastąpił wzrost azotu azotanowego i odczynu. Wartości pozostałych wskaźników w ściekach oczyszczonych uległy zmniejszeniu. Zawiesiny ogólne, BZT5, ChZT, azot ogólny, fosfor ogólny, spełniają obowiązujące mormy. Złoże gruntowe z piasku średniego z warstwą wspomagająca z chalcedonitu charakteryzuje się lepszą skutecznością oczyszczania ścieków.
EN
The efficiency of sewage treatment in the ground bed under the subsurface sewage disposal field was tested in laboratory conditions using synthetic sewage. The ground bed was composed of mean sand and mean sand with assist layer with chalcedonite. The experiment determined the following indicators: suspended solids, BOD5, COD, total nitrogen, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, total phosphorus and pH. In the sewage filtered through the ground bed of mean sand as well as through mean sand with assist layer with chalcedonite, increase in the values of nitrite nitrogen and pH was observed. The values other indicators of the treated sewage, was undergo a decrease. The suspended solids, BOD5, COD, total nitrogen, total phosphorus of the treated sewage, are meeting obligatory standards. The ground bed with mean sand with assist layer with chalcedonite is characterized by a better effectiveness of sewage treatment.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.163-173,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Budowlanej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Inżynierii Budowlanej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Chmielowski K., Ślizowski R. (2008). Defining the optima range of a filter ded’s d10 replacement diameter in vertical flow sand filters. Environment Protection Engineering, No. 3, vol. 34. Wrocław: Ofic. Wyd. PWr.
 • CUGW. (1971). Budownictwo oczyszczalni ścieków. Wytyczne techniczne projektowania drenaży rozsączających i filtrów piaskowych. Warszawa: Wyd. Kat. i Cenni.
 • Kalenik M. (1998). Wymiarowanie urządzenia do podziemnego rozsączania ścieków po osadniku gnilnym. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, z. 15. Warszawa:Wyd. SGGW.
 • Kalenik M. (2000). Tendencje zmian zwierciadła wody gruntowej pod drenażem rozsączającym ścieki. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, z. 18. Warszawa:Wyd. SGGW.
 • Kalenik M., Grzyb A. (2001). Eksperymentalne badania skuteczności oczyszczania ścieków w złożu gruntowym pod drenażem rozsączającym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych,nr 475. Warszawa: PWR Sp. z o.o.
 • Kalenik M., Grzyb A. (2003). Skuteczność oczyszczania ścieków w złożu gruntowym pod drenażem rozsączającym ścieki. ACTA Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus,nr 2 (1). Kraków: Wyd. AR w Krakowie.
 • Kalenik M., Ambroziak R. (2005). Skuteczność oczyszczania ścieków w złożu gruntowym ze żwiru pod drenażem rozsączającym ścieki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr506. Warszawa: PWR Sp. z o.o.
 • Kalenik M., Wilkowska M. (2008). Badania modelowe oczyszczania ścieków w żwirze z warstwą wspomagającą. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 526. Warszawa:PWR Sp. z o.o.
 • Kalenik M. (2009). Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Kalenik M., Cieśluk M. (2009). Sewage treatment in gravel with assisting dolomite layer. Sewages and waste materials in environment. Monograph edited by Wiera Sądej. ChapterII. Olsztyn: WMCACS in Olsztyn.
 • Kalenik M., Charkiewicz J. (2010). Porównanie skuteczności oczyszczania ścieków w złożach gruntowych pod drenażem rozsączającym ścieki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,nr 1. Kraków: KTIW PAN.
 • Łomotowski J. (1999). Kolmatacja drenaży rozsączających. V Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe. Projektowanie i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Poznań-Kiekrz: Eko-Tech.
 • PN-B-04492. (1955). Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. Warszawa: Wyd. Norm. Alfa.
 • PN-C-04616/10. (1987). Woda i ścieki. Badania specjalne osadów. Hodowla standardowego osadu czynnego w warunkach laboratoryjnych. Warszawa: Wyd. Norm. Alfa.
 • PN-EN 752-4. (2001). Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. Warszawa: PKN.
 • Reed B.E., Matsumoto M.R., Wake A., Iwamoto H., Takeda F. (1989). Improvements in soil absorption trench design. Journal of Environmental Engineering, No. 115 (4). Reston:ASCE.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska. (2006). Z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancjiszczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137, poz. 984. Warszawa:KPRM.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska. (2009). Z dnia 28 stycznia 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub doziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U.Nr 27, poz. 196. Warszawa: KPRM.
 • Siemieniec A., Krzanowski S. (2001). Ocena skuteczności oczyszczania ścieków przez filtry gruntowe w warunkach terenowych. VII Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe. Projektowanie i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Poznań-Kiekrz: Eko-Tech.
 • Tabernacki J., Heidrich Z., Sikorski M., Kuczewski K., Łomotowski J., Jasiński P., Lipowski K. (1990). Album wzorcowych rozwiązań odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków bytowogospodarczych z wiejskich gospodarstw zagrodowych. Falenty: IMUZ.
 • Van Cuyk S., Siegrist R., Logan A., Masson S., Fisher E., Figueroa L. (2001). Hydraulic and purification behaviors and their interaction during wastewater treatment in soil infiltrationsystems. Water Research, No. 35 (4). Londyn: IWA.
 • Żytyński W. (1998). Skuteczność oczyszczania ścieków w złożu gruntowym pod drenażem rozsączającym. IV Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe. Projektowanie, wykonawstwo iużytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Poznań-Kiekrz: Eko-Tech.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d21f7be5-0e84-4a7d-99ec-4cafbb2a8157
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.