PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 20 | 2 |
Tytuł artykułu

Właściwości sorpcyjne ziarna pszenicy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Sorption properties of wheat grain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy badawczo-doświadczalnej badano -właściwości sorpcyjne ziarna pszenicy. Do opisu wyników zastosowano modele: BET, GAB, Hendersona, Lewickiego, Oswina i Pelega. Uzyskane izotermy sorpcji pary wodnej charakteryzowały się przebiegiem II typu według klasyfikacji Brunauera i wsp. Wykazano, że spośród analizowanych modeli do opisu izoterm sorpcji ziarna pszenicy najlepiej nadawały się modele Pelega, Lewickiego oraz GAB. Współczynnik dyfuzji wody, współczynnik kształtu oraz równowagową zawartość wody w ziarnie wyznaczono na podstawie pomiarów kinetycznych w oparciu o równanie dyfuzji nieustalonej Ficka. Wykazano, że na właściwości sorpcyjne ziarna pszenicy w dużym stopniu wpływała struktura jego bielma.
EN
Sorption properties of selected varieties of wheat were analyzed in this work. Experimental data were fitted with: BET, GAB, Henderson, Lewicki, Owsin and Peleg models. The obtained curves represented II type of Brunauer et al. isotherm classification. It was shown that: Peleg, Lewicki and GAB models fitted the best experimental data. The shape factor, water diffusion coefficient and equilibrium water content were calculated based on Fick's equation for transient diffusion. It was shown that sorption properties of wheat were mostly determined by its endosperm structure.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
20
Numer
2
Opis fizyczny
s.68-72,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
autor
Bibliografia
 • [1] ARSLAN N., TOGRUL H. 2005. Modelling of water sorption isotherms of macaroni stored in a chamber under controlled humidity and thermodynamic approach. Journal of Food Engineering, 69, 133-145.
 • [2] BARREIRO J. A., FERNANDEZ S., SANDOVALB A. J. 2003. Water sorption characteristics of six row barley malt. Lebensm.-Wiss. U. Technol., 36, 37-42.
 • [3] BOQUET R., CHIRIFE J., IGLESIAS H.A. 1978. Equations for fitting water sorption isotherms of foods. Part II. Evaluation of various two-parameter models. Journal of Food Technology, 13(4), 319-327.
 • [4] BRUNAUER S., EMMETT P.H., TELLER. 1938. Adsorption of gases in multilayers. Journal of the American Chemical Society, 60, 309-319.
 • [5] BRUNAUER S., DEMING L. S., DEMING W. E., TELLER E. 1940. On the theory of van der Waals adsorption of gases. Journal of the American Chemical Society, 62, 1723-1732.
 • [6] CWIERKNIERSKI K., POLAK E., EGIERSKI K. 2005. Aktywność wody parametr trwałości produktów spo¬żywczych. Przemysł Spożywczy 59(11), 16-19.
 • [7] GĄSIOROWSKI H. 2004. Morfologia i anatomia ziarniaka. W: Pszenica chemia i technologia (red. GĄSIOROWSKI H.), PWRiL, Poznań, 141-150.
 • [8] GONDEK E. 2003. Wymiana masy w produktach typu muesli i jej wpływ na właściwości mechaniczne i aku¬styczne płatków zbożowych. Praca doktorska wykonana w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produk¬cji SGGW.
 • [9] GONDEK E., JAKUBCZYK E., CACAK-PIETRZAK G. 2010. Wpływ aktywności wody na deskryptory emisji akustycz¬nej ziarna pszenicy wyznaczone metodą kontaktową. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1 (20/36), 50-54.
 • [10] GRZESIUK S., KULKA K. 1988. Biologia ziarniaków zbóż. PWN, Wrocław, 136-255.
 • [11] HENDERSON S. M. 1952. A basic concept of equilibrium moisture. Agricultural Engineering, 33, 29-32.
 • [12] HORABIK J., MOLENDA M. 2000. Grain pressure in a model silo as affected by moisture content increase. International Agrophysics, 14 (4), 385-392.
 • [13] IGUEDJTAL T., LOUKA N., ALLAF K. 2008. Sorption isotherms of potato slices dried and texturized by controlled sudden decompression. Journal of Food Engineering, 85, 180-190.
 • [14] JAKUBCZYK T., HABER T. (RED.) 1983. Analiza zbóż i przetworów zbożowych. Warszawa, Wyd. SGGW-AR.
 • [15] LEWICKI P.P. 1973. Znaczenie izoterm adsorpcji wody produktów spożywczych w technologii żywności. Prze¬mysł Spożywczy, 27, 503-507.
 • [16] LEWICKI P.P. 1997. The applicability of the GAB model to food water sorption isotherms. International Journal of Food Science and Technology, 32, 553-557.
 • [17] LEWICKI P.P. 1998. A three parameter equation for food moisture sorption isotherms. Journal of Food Process Engineering, 21 (2), 127-144.
 • [18] MEDEIROS M. L., IRENE A. M., AYROSA B., MORAES PITOMBO R. N., SILVA LANNES S., N. 2006. Sorption isotherms of cocoa and cupuassu products. Journal of Food Engineering, 73, 402-406.
 • [19] OSWIN C.R. 1946. The kinetics of package life. III. The isotherm. Journal of Chemical Industry, 65, 419-423.
 • [20] PAŁACHA Z. 2008. Aktywność wody ważny parametr trwałości żywności. Przemysł Spożywczy, 62(4), 22¬-26.
 • [21] PAŁACHA Z. MALCZEWSKA A. 2010. Izotermy sorpcji i desorpcji wybranych przypraw. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1 (20/36), 12-18.
 • [22] PELEG M. 1993. Assessment of a semi-empirical four parameter general model for sigmoid moisture sorption isotherms. Journal of Food Process Engineering, 16(1), 21-54.
 • [23] PENG G., CHEN X.,WU W., JIANG X. 2007. Modelling of water sorption isotherm for corn starch. Journal of Food Engineering, 80, 562-567.
 • [24] SHRIKANT B. S., DAS S. K., MAITI B. 2004. Moisture sorption isotherms of black gram nuggets (bori) at varied temperatures. Journal of Food Engineering, 67, 477-482.
 • [25] SINIJA V.R., MISHRA H.N. 2008. Moisture sorption isotherms and heat of sorption of instant (soluble) green tea powder and green tea granules. Journal of Food Engineering, 86, 494-500.
 • [26] SPIESS W.E.L, WOLF W. 1987. Critical evaluation of methods to determine moisture sorption isotherms. In: Water Activity: Theory and Applications to Food (Eds: L. B. Rockland, L. R. Beuchat). CRC Press, New York, 215-234.
 • [27] TIMMERMANN E.O., CHIRIFE J., IGLESIAS H.A. 2001. Water sorption isotherms of foods and foodstuffs: BET or GAB parameters? Journal of Food Engineering, 48, 19-31.
 • [28] TOGRUL H., ARSLAN N. 2006. Moisture sorption be¬haviour and thermodynamic characteristics of rice stored in a chamber under controlled humidity. Biosys¬tems Engineering, 95 (2), 181-195.
 • [29] ZDYBEL A., GAWŁOWSKI S., LASKOWSKI J. 2009. Wpływ wilgotności na wybrane właściwości fizyczne ziarna żyta. Acta Agrophysica, 14 (1): 243-255.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d1eff2bf-a10e-49a5-95a3-f8cff06ecd0e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.