PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w europejskim rolnictwie na podstawie bazy FADN w 2007 roku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Strategies of net working capital management in the European agriculture based on the FADN database in the year 2007
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto próbę charakterystyki strategii zarządzania kapitałem obrotowym w rolnictwie w Unii Europejskiej (UE) w 2007 roku. Wykorzystano dane dla gospodarstw rolnych z bazy FADN. Zastosowano analizę opisową i porównawczą, a także obliczono podstawowe wskaźniki z zakresu analizy fi nansowej. Badanie wykazało, że w rolnictwie Unii Europejskiej w 2007 roku realizowano strategię agresywno-konserwatywną zarządzania kapitałem obrotowym netto. Jej podstawowymi cechami był umiarkowany zysk i ryzyko. Opierała się ona na wysokim pokryciu aktywów kapitałem własnym, wysokim udziale aktywów obrotowych w aktywach ogółem, nadpłynności i małym znaczeniu zobowiązań krótkoterminowych. Ponadto zaobserwowano wysokie zróżnicowanie struktury majątku i kapitałów w zależności od kraju Unii.
EN
This article attempts to characteristics of the working capital management’s strategies in the agriculture in the European Union (EU) in the year 2007. The data for farms from the FADN database was used. A descriptive and comparative analysis were used, and the basic indicators of fi nancial analysis were calculated. The study showed, that in the agriculture of the European Union in the year 2007, the aggressive-conservative strategy of net working capital management was implemented. The basic features of this strategy is a moderate profi t and risk. It was based on a high coverage of the assets by its equity, a high share of the current assets in total assets, over-liquidity and low level of short-term liabilities. Furthermore, the high diversity of assets and capital’s structure was observed depending on the country of the Union.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
s.332-336,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Brigham E., Houston J. 2005: Podstawy zarządzania fi nansami. PWE, Warszawa, 249-255.
 • FADN. 2011. [www.ec.europa.eu], luty 2011.
 • Gołębiewska B. 2010: Struktura majątkowa i fi nansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, Warszawa, 241-244.
 • Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difi n, Warszawa, 10-11.
 • Hodun M. 2010: Rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, Warszawa, 215-218.
 • Konieczna I. 2008: Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym na sytuację fi nansową przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, 3, 87-90.
 • Kulawik J. 1995: Wskaźniki fi nansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Studia i Monografi e, 72, IERiGŻ, Warszawa, 83-85.
 • Rosa A., Rosa W. 2010: The purpose of working capital and the nature of working capital cycle in company on crises time. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, Warszawa, 89-91.
 • Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością fi nansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa, 62-94.
 • Tatka M. 1999: Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poznań, 33-45.
 • Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 9-13.
 • Wasilewski M., Zabolotnyy S. 2009: Sytuacja fi nansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 78,Warszawa, 5-6.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku (2005). IERGiŻ, Warszawa, 12-28.
 • Zimon G. 2008: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach handlowych z branży techniki grzewczej i sanitarnej w województwie podkarpackim. Problemy Zarządzania, 3, 102-105.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d1b5b0ed-4dec-40c5-8833-59f58452eac2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.